Õppetöö

Õppetöö

Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli poolt läbiviidav õppetöö seondub põhiliselt veterinaarmeditsiini õppekavaga.

Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli akadeemilise personali poolt antav õppetöö:

 • VL.1166 Veterinaarse rahvatervise ja toiduhügieeni alused (4 EAP), eesti ja inglise keeles;
 • VL.1168 Toidu- ja tootmishügieen (6 EAP), eesti ja inglise keeles;
 • VL.0434 Lihainspektsioon (5 EAP), eesti ja inglise keeles;
 • VL.1162 Lihatoodete tehnoloogia, ohutus ja kvaliteet (4 EAP), eesti ja inglise keeles (E-kursus);
 • VL.1025 Piima ja piimatoodete kvaliteet ja ohutus (5 EAP), eesti ja inglise keeles (E-kursus);
 • VL.1299 Keskkonna ja toidu toksikoloogia (3 EAP), eesti ja inglise keeles;
 • VL.1250 Toidu tootmishügieen ja järelevalve (4 EAP);
 • VL.0366 Inimese toitumisõpetus (4 EAP), vabaaine (eesti keeles);
 • VL.0833 Lihainspektsiooni praktika (2 EAP) (lihatööstustes);
 • VL.0567 Raku- ja molekulaarbioloogia (3 EAP), eesti ja inglise keeles;
 • VL.0256 Loomabioloogia (3 EAP), eesti ja inglise keeles;
 • VL.1159 Toiduga seonduvad müüdid ja tegelikkus (3 EAP), vabaaine (eesti keeles);
 • VL. 1240 Inimese hügieen ja tervis, 3 EAP, vabaaine (eesti keeles);
 • VL.1307 Toidu ohutuse tagamine koduköögis, 3 EAP, vabaaine (eesti keeles).