Projektid

Projects related with the activities of the research personnel of the Department of Food Hygiene
Institute of the Veterinary Medicine and Animal Sciences
Estonian University of Life Sciences

 • TAP3-4 EMÜ kromatograafilise analüüsi aparatuuri kaasajastamine. Finantsprogramm: Teadusasutuste teadusaparatuuri kaasjastamise toetus. Finantseerija asutus: Haridus‐ ja Teadusministeerium, sihtasutus Archimedes. 1.01.2009 – 31.08.2015.Projektijuht: Tõnu Püssa, PhD
 • L9084VL Rakendusteaduslik uurimisprojekt (applied science project), Tellija: Tervislike Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus - TAK) "Jätkusuutlikud söötmise strateegiad disainitud koostisega tervisliku piima tootmiseks", 2009-2015. Funktsionaalsete toidulisandite teema (Topic: functional food additives). Associated personnel: Tõnu Püssa (principal executor), Piret Raudsepp (senior laboratory assistant); Dea Anton (senior laboratory assistant); Jekaterina Kurganova (senior laboratory assistant); Janne Jõgi (senior laboratory assistant).
 • 8-2/T8153VLVL BALTFOODQUAL - Unlocking Animal Food Quality Research Potential in Baltic Region by Developing Scientific and Technical Capacities of the Research Institute "Sigra", 12.09.2008-31.01.2011. Related persons in the Department: Mati Roasto (principal executor), Kristi Praakle-Amin (principal executor).
 • 8-2/T7163VLVL Biocillin-200 WS ravimijääkide (ooteaja) määramine manustamise järgselt nuumsigadel ja broileritel (antibiotic residues in the pork and broiler chicken meat), 17.09.2007-31.12.2007. Related persons in the Department: Tõnu Püssa (leader of the project), Peeter Toomik (principal executor), Mati Roasto (principal executor), Terje Tamme (principal executor).
 • 8-2/T5081VLVL05 Estonian University of Life Sciences Basic Financing project: "Biological and chemical hazards in food chains and hazards reducing possibilities", 01.07.2005 – 01.07.2008.
  Subtopics:
  • a) The use of functional components in plant and animal origin foods with the aim to reduce the use of nitrogen-based food additives (Tõnu Püssa as a leader of the subtopic, Peeter Toomik, Piret Raudsepp).
  • b) Zoonotic agens in food production chain, prevention of food contamination and infection transmission via food to human (Mati Roasto as a leader of the subtopic, Terje Tamme, Kadrin Meremäe);
 • 8-2/T5138VLVL European Social Foundation project no. 1.0101 – 0240. Measure 1.1. "Employment of top specialist at the field of Food Hygiene realted education and reasersch" prof. Ari Hörman as an invited professor in water hygiene, meat hygiene and in general food hygiene. Related persons in the Department: Mati Roasto (project leader), Terje Tamme (principal executor), Kadrin Meremäe (principal executor)
 • Pilot project of the Estonian University of Life Sciences: "Developing of the science capacities in Food Technology", 2004-2006. Associated persons in the Department: Tõnu Püssa (principal executor), Mati Roasto (principal executor).
 • Grant 5416 of the Estonian Scientific Foundation "Transformation dynamics of nitrogen containing compounds in food processing chain: influence of substances inhibiting or catalyzing transformation processes and technological parameters on residual content of nitrogen-containing compounds in food, risk analyses and evaluation" 2003-2004. Related persons in the Department: Terje Tamme, Mati Roasto, Kadrin Meremäe (all as principal executors).
 • G4979LAPT Grant 4979 "Contamination of foodstuffs with thermophilic Campylobacter spp. Problem severity and prevention possibilities", Estonian Scientific Foundation, 01.01.2002 – 31.12.2004. Related persons in the Department: Mati Roasto (principal executor).