Teadustöö

Teadus- ja arendustegevus ning koostöö

Õppetooli akadeemilise personali poolt antakse välja valdkonnaga seonduvaid ekspertarvamusi, toiduohutuse riskihinnanguid (põhiliselt Maaeluministeeriumi ja Veterinaar- ja Toiduameti tellimused) ning juhenddokumente. Õppetool osaleb aktiivselt ning juhib toiduhügieeni ja –ohutuse alaseid seminare ja konverentse või konverentsi sektsioone ning annab välja temaatikaga seonduvaid publikatsioone k.a. õpikuid ja teadusartikleid.

Õppetool teeb teaduskoostööd teiste EMÜ vastutusvaldkondade ja üksustega, nt PKI osakondade ja Polli Aiandusuuringute Keskusega on koostöö rahvusvahelise SUSMEATPRO projekti raames. Teaduslikke uuringuid on tehtud ja jätkuvad koostöös Tartu Ülikooli erinevate instituutidega, OÜ BioCC-ga (endise nimetusega Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus), EMÜ Mahekeskuse ning Eesti taimekasvatuse instituudi Jõgeva osakonnaga. Jätkame koostööd jooksvate ning taotletavate projektide (nt baasfinantseerimine ja MeM rakendusuuringud) osas Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi, Terviseameti Tartu laboratooriumi ning Tervise Arengu Instituudiga. Samuti toimib koostöö rea teiste Eesti- ja välisteadusasutustega nt Läti Põllumajandusülikooli ja Helsingi Ülikooli mitmed instituudid, Natural Resources Institute Finland (LUKE), Rootsi Põllumajandusülikool, Ǻrhusi Ülikool Taanis, ja Varssavi Ülikool (Warsaw University of Life Sciences).

Õppetooli ISI Web of Science teadusartiklid on avaldatud 25 erinevas kõrgetasemelises rahvusvahelises teadusajakirjas.

Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli personali poolt perioodil 2000-2019 avaldatud publikatsioonide arv*

Kategooria

Periood

2000-2009

2010-2019

Kokku

1.1.

29

51

80

1.2.

5

11

16

2.1.

1

1

2

3.1.

2

8

10

1.1. Web of Science andmebaasides kajastatud teadusartiklid
1.2. Eelretsenseeritavates rahvusvahelise kolleegiumiga ajakirjades avaldatud teadusartiklid
2.1. Monograafiad
3.1. Rahvusvahelises raamatus/kogumikus avaldatud peatükid
* k.a. kaasautoritena avaldatud publikatsioonid

Tabelis kajastuvad üksnes valitud kategooriate publikatsioonid. Õppetooli akadeemiline personal on olnud väga aktiivne ka Eesti keelsete populaarteaduslike ning muude kategooriate publikatsioonide k.a. õpikute/teabematerjalide avaldamisel.