Raamatud

Akadeemilise personali poolt avaldatud õpikud

Õpiku pealkiri

ISBN

Püssa, T. Principles of Food Toxicology. CRC Press. Taylor&Francis Group. Number of pages: 344. Publication Date: 27.09.2007.

9780849380907
ISBN 10: 0849380901

Roasto, M., Juhkam, K., Tamme, T. Valdkondi toiduteaduses. Tartu. Halo Kirjastus. 2006. 190 lk.
Essentials of Food Science

9985-9724-0-6

Roasto, M., Tamme, T., Juhkam, K. Toiduhügieen ja –ohutus. Tartu. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.
2006. 151 lk. Teine, parandatud ja täiendatud trükk.
Food Hygiene and Safety. Improved version.

9985-9582-0-9

Püssa, T. Toidutoksikoloogia. Tartu. Halo Kirjastus. 2005. 312 lk.
Food Toxicology

9985-9611-2-9

Lillenberg, M., Järvis, T. Toidutekkelised parasitaar- ja viirushaigused. Tartu. Halo Kirjastus. 2005. 91 lk.
Foodborne viruses and parasitoses


9985-9611-4-5

Roasto, M., Tamme, T., Juhkam, K. Toiduhügieen ja –ohutus. Tartu. Halo Kirjastus. 2004. 237 lk.
Food Hygiene and Safety

9985-9582-0-9

Kiis, A., Mahla, T. Piimatöötlemise protsessid ja aparaadid. Tartu. Halo Kirjastus. 2004. 186 lk.

9985-9553-8-2