Tunnustused

 1. Eesti Vabariigi teaduse aastapreemia põllumajandusteaduste alal, 2010 (Tõnu Püssa).
 2. "Eesti Maaülikooli Aasta 2010 Täienduskoolitaja" nimetus ja preemia (Mati Roasto).
 3. "Eesti Maaülikooli Aasta 2011 Täienduskoolitaja" nimetus ja preemia (Katrin Laikoja).
 4. "Eesti Maaülikooli Aasta 2012 Täienduskoolitaja" nimetus ja preemia (Katrin Laikoja).
 5. Eesti Maaülikooli "Teaduse populariseerimise auhind 2011", teine preemia.
 6. SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse poolt auhind 2015. aastal avaldatud teaduspublikatsiooni eest autorite kollektiivile koosseisus: Dea Anton, Darja Matt, Priit Pedastsaar, Ingrid Bender, Renata Kazimierczak, Mati Roasto, Tanel Kaart, Anne Luik ja Tõnu Püssa.
 7. Rakendusteaduse auhind 2015, projekt ’Campylobacter, Listeria monocytogenes ja Shiga-toksiine tootva Escherichia coli-ga seonduvate toiduohutuse riskide hindamine Eestis’, Eesti Maaülikool, projektijuht prof. Mati Roasto, põhitäitjad Kadrin Meremäe, Toomas Kramarenko ja Mihkel Mäesaar.
 8. Eesti Maaülikooli rakendusteaduste preemia, 2014, projekt ’Tootearenduskatse smuuti väljatöötamiseks’. Projektimeeskond: Hedi Kaldmäe, Uko Bleive, Ann Ojarand, Pille Põllumäe, Piia Pääso, Piret Raudsepp.
 9. Eesti Maaülikooli aasta õppejõud 2017 (Kadrin Meremäe).
 10. Teaduse populariseerimise auhind 2017 II preemia (Mati Roasto).
 11. Aasta E-kursuse autor 2018 Kadrin Meremäe.
 12. "Eesti Maaülikooli Aasta 2018 Täienduskoolitaja" nimetus ja preemia (Katrin Laikoja).
 13. Maaeluministeeriumi tunnustus. Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil Maaeluministeeriumi valdkonnas parima uurimustöö juhendamise eest aastal 2018. Õpilase Ketlin Õunap´i uurimustöö „Lihatoodete mikrobioloogilise kvaliteedi hindamine“.
 14. Ülikoolisisese koostööprojekti auhind 2019. toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli ning Polli Aiandusuuringute keskuse vahelises koostöös 2015-2019 aastatel valminud rahvusvaheline projekt „SUSMEATPRO“ – säästvad taimsed lisandid tervislikumate lihatoodete saamiseks – ideede tõestamine“. Töörühma liikmed: Tõnu Püssa, Mati Roasto, Dea Anton, Piret Raudsepp, Kadrin Meremäe, Hedi Kaldmäe ja Uko Bleive.