Teenused

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi (EMÜ VLI) veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakonna patomorfoloogia teenused:

Loomade lahang

Tööpäevadel (E-R) 8.00–16.30

  • Looma lahangule saatmiseks helistada ette telefonil 5341 1032 (Peeter Järv, lahanguassistent).
  • Lahangule saadetud loomade vastuvõtt toimub 8.00–16.00.
  • Väikeloomad, mis saabuvad 8.00–16.00 ja suurloomad, mis saabuvad 8.00-15.00, lahatakse samal päeval.
  • Hiljem saabunud loomad lahatakse järgmisel päeval alates kella 8.00-st.

Hukkunud loom tuleb tuua lahangule nii kiiresti kui võimalik – 1–2 ööpäeva jooksul pärast looma surma. Enne saatmist ja transpordi ajal hoida loom jahedas.

NB! Lahangule saab saata hukkunud põllumajandus- ja seltsiloomi ning eksootilisi loomi (maod, kilpkonnad, sisalikud jne).

Histopatoloogilised uuringud

Tööpäevadel (E-R) 8.00–16.30
Kreutzwaldi 62 ruumid A111 või A114.

  • Proovide saatmisest palume teatada ette telefonil 5828 8956 (Dr Ivar Blank, patoloog).
  • Uurimisele saadetavad koed säilitada 10% formaliini lahuses (formaldehüüd). Proovid võtta värskelt ja asetada koheselt 10% formaliini lahusesse.

Värsked koeproovid saata nii kiiresti kui võimalik jahedas termokonteineris (mitte külmutada).

Hinnakiri: PDF fail
Uurimiseks saadetava materjali kaaskiri: PDF fail

 

Kontakt:

Tööpäevadel (ER) kell 8.0016.30

  • Ivar Blank (veterinaarpatoloog, lahangud, histoloogiline uurimine); tel. 5828 8956; e-mail: ivar.blank@emu.ee
  • Tõnu Järveots (lektor) tel. 731 3234; 521 1480; e-mail: tonu.jarveots@emu.ee

Peeter Järv (lahanguassistent) tel. 5341 1032