Paul Fridtjof Mõtsküla väitekirja kaitsmine

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 12:00

https://videosild.emu.ee/b/and-anf-kdy

8. märtsil kell 10.00 toimub BBB veebiruumis https://videosild.emu.ee/b/and-anf-kdy kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektori Paul Fridtjof Mõtsküla väitekirja Contribution to the diagnosis and prognosis of canine cardiac disease through electrodiagnostics and diagnostic imaging („Elektro- ja piltdiagnostika täiendavad rakendused koerte südamehaiguste diagnoosimisel ning prognoosimisel”) kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal.

Pauli juhendajad on professor Toomas Orro, professor Virginia Luis Fuentes, professor David Connolly ja doktor Ranno Viitmaa, oponeerib professor Gerhard Wess Müncheni Ludwig Maximiliani Ülikoolist Saksamaalt.

Veebiruum avatakse kell 9.45.

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace lingi http://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/6246 kaudu.

Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava doktoritööde kaitsmiskomisjoni nimel kutsun kõiki huvilisi kaitsmisistungil osalema ja dissertandile kaasa elama!

Kaitsmiskomisjoni nimel
Andres Aland
Sekretär