Doktoritöö kaitsmine

Algus: 26.04.2021 10:15

https://videosild.emu.ee/b/mar-3tn-r2x-v75

26. aprillil tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Maria Soonbergi doktoritöö „Grupeerimise mõju piimalehmade käitumisele ja heaolule. Regrouping effects on behaviour and welfare of dairy cows“.

Kaitsmine toimub videosilla vahendusel.

Doktoritöö juhendajad on prof. David Arney, Dr. Marko Kass ja prof. Tanel Kaart ning oponent Dr. Satu Raussi (Natural Resources Institute Finland (LUKE)).

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.