Väitekirja kaitsmine

Algus Kell: 11:00
Lõpp Kell: 13:00

BBB https://videosild.emu.ee/b/and-anf-kdy

15. juunil kell 11.00 toimub BBB veebiruumis https://videosild.emu.ee/b/and-anf-kdy veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetooli doktorandi Imbi Nurmoja väitekirja Epidemiology of African swine fever in Estonia and characterization of one virus strain („Sigade Aafrika katku epidemioloogia Eestis ja ühe viirustüve iseloomustus”) kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal.

 

Imbi juhendajad on professor Arvo Viltrop, doktor Sandra Blome ja doktor Klaus Robert Depner, oponent doktor Linda Dixon Pirbrighti Instituudist Suurbritanniast.

Veebiruum avatakse kell 10.45.

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace lingi http://hdl.handle.net/10492/6673 kaudu.

Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava doktoritööde kaitsmiskomisjoni nimel kutsun kõiki huvilisi kaitsmisistungil osalema ja dissertandile kaasa elama!

Kaitsmiskomisjoni nimel
Andres Aland
Sekretär