Triin Rilanto väitekirja kaitsmine

Algus kell: 10:00
Lõpp kell: 12:00

Fr. R. Kreutzwald 62-A201, Tartu

12. detsembril kell 10.00 toimub kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli vanemloomaarsti Triin Rilanto väitekirja „Culling and longevity of Estonian dairy cows – animal-based, herd infectious and farmer-related risk factors” („Eesti piimalemade praakimine ja eluiga – loomapõhised, karja nakkuslikud ja loomapidajaga seotud riskitegurid”) kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal.

Triinu väitekirja juhendaja on kaasprofessor Kerli Mõtus ja oponent professor Thomas Wittek Viini Veterinaariaülikoolist Austriast. Avalik kaitsmisistung toimub ruumis A-201, Kreutzwaldi 62. Lähiajal saab dissertatsiooniga tutvuda ka ülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace. Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava doktoritööde kaitsmiskomisjoni nimel kutsun kõiki huvilisi kaitsmisistungil osalema ja Triinule kaasa elama!

Kaitsmiskomisjoni nimel Andres Aland Sekretär