Teadusmagistrid 4+2

Kaitstud magistritööd 1992-2011

Veterinaariateaduskond 1952-1996
Loomaarstiteaduskond 1997-2004
Loomakasvatusinstituut 1992-1994
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut alates 2005  

  Nimi Kaitsmise kuupäev Kraadi nimetus Töö pealkiri
LOOMAKASVATUS, sh.kalakasvatus (TEADUSMAGISTRID)
1 Hämmal, Jaanus 1992.06.30 põllumajandusmagister loomakasvatuse erialal Multiensüümpreparaadi GPL kasutamise efektiivsus vutibroilerite söötmisel
2 Murulo, Toomas 1992.06.30 põllumajandusmagister loomakasvatuse erialal Harcross 288 toodangunäitajate ja geneetiliste parameetrite muutus Sakala Tõulinnukasvanduse suletud populatsioonis
3 Orgmets, Einar 1992.06.30 põllumajandusmagister loomakasvatuse erialal Piimaveiste välimik ja selle hindamine
4 Samuli, Eve 1992.06.30 põllumajandusmagister loomakasvatuse erialal Krosside Jantar-1 ja Lohman Brown kanamunade kvaliteet ja seda mõjutavad tegurid
5 Kiiman, Heli 1992.12.11 põllumajandusmagister loomakasvatuse erialal Masinlüpsieeskirjade nõuetest kinnipidamine lüpsmisel, selle mõju piimatoodangule ja udara tervisele
6 Paltser, Heikki 1992.12.11 põllumajandusmagister loomakasvatuse erialal Eesti punaste tõugu lehmade piimavalgutoodang
7 Hunt, Üllas 1993.11.25 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Proteiinsöötade võrdlus lehmade söötmisel ja jõusööda protekteerimise otstarbekusest
8 Rannik, Katrin 1993.11.25 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Eesti esimese loomakasvatusprofessori Jaan Mägi elust ja tööst
9 Hirsnik, Taivo 1994.03.09 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Kontrollpullide hindamistulemuste analüüs
10 Kazakova, Anželika 1994.03.09 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Eesti vuttide munaproduktiivsus ja munade morfoloogilised omadused
11 Valdi, Virge 1994.05.26 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Eesti lambatõugude aretusväärtuse parandamine ja Kristjan Jaama osa selles töös
12 Järv, Peeter 1994.06.16 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Veiseliha kvaliteedi sõltuvus kasvukiirusest
13 Kirsel, Raul 1994.06.16 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Sealägaga väetatud rohusöötade efektiivsus veiste ratsioonides
14 Veermäe, Imbi 1994.06.16 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Söötmislogaritmi osast jõusöötade automatiseeritud söötmisel lüpsilehmadele
15 Kureoja, Aare 1994.06.28 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Eesti punase karja täiustamine taani punast tõugu pullidega
16 Mäesalu, Maarika 1994.06.28 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Rohusöötade nitraatidesisalduse seos konserveeruvusega
17 Alop, Ene 1994.08.25 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Aminohapete sisaldus mittetraditsioonilistes söötades
18 Vikat, Külli 1994.08.25 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Munakanade jõudluskontroll Kehtna lindude kontollkatsejaamas
19 Piirimäe, Triinu 1994.11.08 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Eesti punast tõugu pullide spermaproduktsiooni sõltuvus pärilikest teguritest
20 Saveli, Meeli 1994.12.19 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Jahimajandusliku faasanifarmi planeerimine
21 Kalamees, Käde 1995.06.07 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Sööda ning selle energia ja proteiin väärindamisest eesti maatõugu lehmaga korraldatud katses
22 Šmigelskite, Aneli 1995.06.07 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Kuremaa kui põllumajanduslik tootmis-, õppe- ja teadusasutus
23 Kukk(Siiber), Terje 1996.01.09 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Ülevaade Theodor Pooli söödatootmis- ja söötmisalastest kirjatöödest
24 Zeemann, Anne 1996.05.10 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Erinevate aretuskomponentide mõjust eesti punase veisetõu kehaehitusele ja piimajõudlusele
25 Henno, Merike 1996.08.23 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Piima bakteriaalne saastumine lüpsil
26 Veinberg, Vilja 1997.06.05 põllumajandusteaduste magistrikraad loomakasvatuse erialal Eesti veiste nahajõudlus
27 Zarenz, Kaie 1997.06.05 põllumajandusteaduste magistrikraad loomakasvatuse erialal Eesti lammaste villa kvaliteedist ja villa omaduste omavahelistest fenotüübilistest seostest
28 Lobanov, Nikolai 1997.06.11 põllumajandusteaduste magistrikraad loomakasvatuse erialal Oksforddauni lambatõu mõju eesti tumedapealiste lammaste jõudlusnäitajatele
29 Rihma, Eve 1997.06.11 põllumajandusteaduste magistrikraad loomakasvatuse erialal Ülevaade eestikeelsest veisekasvatusalasest kirjandusest kuni 1918. aastani
30 Pärtel, Reet 1997.06.18 põllumajandusteaduste magistrikraad loomakasvatuse erialal Poegimiskergust mõjutavad tegurid eesti veisetõugudel
31 Leming, Ragnar 1997.09.18 põllumajandusteaduste magistrikraad loomakasvatuse erialal Töö kaitstud Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikoolis
32 Tänavots, Alo 1997.11.07 põllumajandusteaduste magistrikraad loomakasvatuse erialal Suurt valget tõugu emiste viljakus ja piimakus
33 Leontjeva, Irje 1998.05.08 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Uurimusi proteiini kvaliteedist kasvavate sigade söödaratsioonides
34 Leesmäe, Andres 1998.05.08 põllumajandusmagistri teaduskraad loomakasvatuse erialal Uurimusi lüpsilehmade poegimishalvatuse vältimise võimaluste kohta anioonsete mineraalsoolade söötmise abil
35 Ots, Meelis 1999.06.29 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Looma- ja linnukasvatuses kasutatavad bioloogilised toimeained
36 Ottender, Signe 1999.06.29 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Lehmade sigimistsükli kulgu ja piimajõudlust mõjutavaid tegureid
37 Sirje Värv 1999.06.29 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Eesti maakarja geneetiline struktuur
38 Jänes, Toomas 1999.10.27 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Eesti loomakasvatuse olukorrast küsitluste alusel
39 Kaasiku, Urve 2001.01.31 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Seemenduspullide aretusväärtus sõltuvalt tõulisusest, päritolust ja nende kasutamine Eestis
40 Tamsalu, Hanna 2001.06.28 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Eesti hobuse välimik ja mõõtmed
41 Jaakson, Hanno 2001.10.12 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Lipiidsete metaboliitide referentsväärtused eesti holsteini tõugu lehmade vereseerumis poegimiseelsel ja -järgsel perioodil
42 Kibbal, Ivi 2001.10.12 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Uurimusi silo kvaliteeti mõjutavatest teguritest
43 Padrik, Peeter 2002.03.27 põllumajandusteaduse magistri kraad loomakasvatuse erialal Eesti holsteini tõugu sugupullide sperma morfoloogia ja spermide osmoresistentsus
44 Mihhejev, Konstantin 2002.08.23 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Piima laapumist mõjutavad tegurid
45 Ilves, Piret 2002.10.10 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Eestis kasvatatavate vikerforelli tõugude kalakasvatuslike omaduste võrdlev hindamine
46 Hurt, Margo 2003.08.22 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Jõevähi (Astacus astacus) varude seisund ja vähimajanduse perspektiivid Lõuna-Eestis
47 Olt, Andres 2003.08.22 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Eestis aretatud liblikõieliste heintaimede ja nendest valmistatud silode keemilisest koostisest ning toitainete omastamisest
48 Sabre, Dorel 2003.08.22 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Molekulaargeneetilise informatsiooni kasutamise võimalusi tõuaretuses
49 Kaihilahti, Jutta Johanna 2004.06.04 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Loomade heaolu indeksi (ANI) testimine piimakarja lautades
50 Kruus, Merle 2004.06.04 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Pjeträäni tõugu sigade geneetiline hindamine
51 Pihlik, Priit 2004.06.04 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Mesilasemade kasvatamisest
52 Vare, Varpo 2004.10.29 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Ettevõtete põrsakasvatuse majanduslik analüüs
53 Voore, Meeli 2004.10.29 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Piimatootmiskulud suure piimajõudlusega karjas
54 Sild, Erkki 2005.07.04 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Eesti lammaste TSE-riski molekulaargeneetiline hindamine
55 Lulla, Priit 2005.10.21 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Eestisse imporditud vikerforelli (ONCORHYNCHUS MYKISS) liinide geneetiline mitmekesisus ja diferentseerumisaste mikrosatelliitide DNA varieeruvuse põhjal
56 Kass, Marko 2007.03.09 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Õli pressimise tehnoloogia mõju rapsikoogi proteiini kvaliteedile veiste söötmisel
57 Tamm, Karin 2007.06.21 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Küülikuliha rikastamine oomega-3 rasvhapetega
58 Kaldre, Katrin 2007.08.30 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Jõevähi (Astacus astacus L.) lapihaiguse levik eestis ja selle mõju vähkidele Kuke oja näitel Saaremaal
59 Nõlvak, Mariann 2007.08.30 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Emajõe vesikonna peamiste inimtoiduks kasutatavate kalade parasitofauna ja selle sesoonsed muutused
60 Põlluäär, Tõnu 2008.08.29 põllumajandusteaduse magistri kraad loomakasvatuse erialal Erinevate aretuskomponentide kasutamine eesti punase veisetõu aretusprogrammis
61 Suurmets, Hedy 2009.04.24 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal „Starteri koostise mõju vasikate kasvule ja arengule”
62 Tuus, Herki 2011.12.12 põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal Põhja-Eesti jõgede taasasustamise (1997-2007) mõju lõhe (Salmo salar) saagile Eestis
 LIHA- JA PIIMATEHNOLOOGIA, TOIDUTEADUS (TEADUSMAGISTRID)
1 Pärn, Jana 1993.06.22 Töö kaitstud Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikoolis piimatehnoloogia alal
2 Poikalainen, Väino 1994.08.26 tehnikamagistri teaduskraad toiduainete tehnoloogia erialal Temperatuuritundliku RC-generaatoriga digitaaltermomeeter ja selle kasutamine veiste kehatemperatuuri mõõtmiseks
3 Soidla, Riina 1994.08.26 tehnikamagistri teaduskraad toiduainete tehnoloogia erialal Kõrgendatud valgusisaldusega toodete tehnoloogia väljatöötamine
4 Okas, Merle 1994.11.02 tehnikamagistri teaduskraad toiduainete tehnoloogia erialal Tartu seakasvatuskatsejaamast laekunud sealiha kvaliteet ning võrdlemine EUROP klassifikatsiooniga
5 Soosaar, Priit 1996.06.28 tehnikateaduste magistrikraad lihatehnoloogia erialal Mõningate uute lihasaaduste tootmistehnoloogia kohandamine Eesti oludes ja perspektiivsuse prognoos
6 Minjajev, Martin 1997.06.26 toiduteaduse magistrikraad Põhjamaade meetodi ja fast-testi uuring antibakteriaalsete ravimijääkide seires
7 Vaher, Marika 1997.06.26 toiduteaduse magistrikraad Sünteetiliste toiduvärvide sisalduse uurimine kondiitritoodetes ja alkoholita jookides ning laste poolt saadavate värvidooside arvutamine
8 Hõbejärv, Marju 1998.06.05 toiduteaduse magistrikraad Konservandid Eestis müüdavates toiduainetes
9 Kiisman, Eleri 1999.01.15 toiduteaduse magistrikraad Sünteetiliste magusainete sisalduse uurimine dieettoodetes
10 Kallemets, Kaido 1999.06.29 tehnikateaduse magistrikraad lihatehnoloogia erialal Dieet-suitsulihatoodete väljatöötamine
11 Laikoja, Katrin 1999.06.29 tehnikateaduse magistrikraad piimatehnoloogia erialal á-galaktosidaasi kasutamine vähendatud laktoosisisaldusega piimatoodete valmistamisel
12 Sannik, Urmas 1999.06.29 tehnikateaduse magistrikraad lihatehnoloogia erialal Lihatootmise kõrvalsaaduste ratsionaalsed käitlemisviisid
13 Jaumees, Kai 2000.11.03 tehnikateaduse magistrikraad piimatehnoloogia erialal Erinevate stabilisaatorite kasutamine madala rasvasisaldusega jogurti valmistamisel
14 Pangsep, Mari 2000.11.03 tehnikateaduse magistrikraad piimatehnoloogia erialal Kloori sisaldavate desinfitseerimisainete jääkide uurimine toorpiimas
15 Dreyersdorff, Siret 2002.06.18 tehnikateaduse magistrikraad lihatehnoloogia erialal Toiduainete sensoorse analüüsi alused
16 Tikk, Kaja 2003.08.21 tehnikateaduse magistrikraad lihatehnoloogia erialal Piimavalku sisaldava lisandi Anisomin WE kasutamine keedu- ja suitsuvorstides
17 Tikk, Meelis 2003.08.21 tehnikateaduse magistrikraad lihatehnoloogia erialal Lihatööstuse üld- ja eriseadmed
18 Lillenberg, Merike 2003.10.17 toiduteaduse magistrikraad Mikrobioloogiline meetod fluorokinoloonide määramiseks mullas ja toidutaimedes. Kromatograafiline võrdlusanalüüs HPLC meetodil
19 Raudsepp, Andrus 2004.06.28 tehnikateaduse magistri kraad lihatehnoloogia erialal Osaliselt vabaõhu sigade rümbanäitajate uurimine Linnamäe Peekon OÜ tingimustes
20 Meremäe (Juhkam) Kadrin 2005.06.16 tehnikateaduse magistrikraad piimatehnoloogia erialal Prebiootiliste lisandite mõju Lactobacillus acidophilus'e ja Bifidobacterium spp. arvukusele ning elujõulisusele probiootilistes piimatoodetes
21 Elias, Andres 2005.06.16 tehnikateaduse magistrikraad piimatehnoloogia erialal Nitraatide, nitritite, nitrosoamiinide ja tähtsamate mikroorganismide gruppide sisaldus edami-tüüpi juustudes
22 Polikarpus, Annemari 2009.06.19 tehnikateaduse magistrikraad piimatehnoloogia erialal Lactobacillus Acidophilus'e ja Bifidobacterium longum'i arvukus ning eluvõime säilivus valgehallitusjuustu tootmisel ja valmimisel
VETERINAARMEDITSIIN (TEADUSMAGISTRID)
1 Kalda, Olev 1992.05.27 veterinaarmeditsiini magister Immuunglobuliinide sisaldusest vasikate vereseerumis
2 Miller, Illa 1992.06.25 veterinaarmeditsiini magister Veiste sarkotsüstoos Eestis
3 Jalakas, Mihkel 1994.08.26 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Uurimusi veiste sünnituspatoloogia alalt
4 Saar, Tiiu 1994.08.26 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Hingamis. ja seedeorganite kahjustusi põhjustavate viirushaiguste levikust Eestis
5 Kask, Kalle 1995.08.23 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad sünnitusabi ja günekoloogia erialal Imiteeritud embrüosiirdamise mõjust prostaglandiin-F2α vabanemisele mära emakast
6 Viltrop, Arvo 1995.08.23 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad epizootoloogia alal Vereseerumi bakterisiidne aktiivsus kui mittespetsiifilise resistentsuse tunnus veisekarjade populatsiooniimmunoloogilistes uurimistes
7 Vikerpuur, Maie 1996.05.21 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Seleeni lisasöötmise mõju eesti piimalehma udara tervislikule seisundile ja mikroobide kooslusele mastiitide korral
8 Malbe, Marge 1996.07.03 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Enrofloksatsiini ja spiramütsiini farmakokineetika lüpsilehmadel inravenosse ja intra.arteriaalse süstimise järel
9 Aland, Andres 1996.08.27 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Aseme külgpiirete mõju lõastatud veiste tervisele, puhtusele ja käitumisele
10 Peda, Ülo 1997.05.30 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Maksa valgusünteesi ja ekskretoorse funktsiooni hindamine maksakahjustuste varajaseks diagnoosimiseks suuretoodangulistel lehmadel
11 Lepik, Riho 1997.06.27 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Koertel esinevate ja kasvajalaadsete kahjustuste patomorfoloogiast Eestis
12 Valdmann, Andres 1997.08.28 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Piima progesteroonisisalduse määramismeetodite võrdlus ja kasutamine lehmade sigimisseisundi kindlakstegemisel
13 Aasmäe, Birgit 1997.09.25 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Antibakteriaalsed ravimid Eesti veterinaarpraktikas
14 Tiirats, Toomas 1998.10.16 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Türoksiini., trijoodtüroksiini. ja kortisoolisisaldusest lüpsilehmade vereplasmas
15 Aunapuu, Marina 1998.12.18 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Ealistest muutustest roti neeru ehituses
16 Birkenfeldt, Margus 1999.06.11 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Sigade individuaalsed iseärasused ja selle olulisus psühhoneuroimmunoloogias
17 Lehtla, And¸ela 2000.06.21 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Laserteraapia kasutamine luumurru ravis küülikul
18 Nikulnikova, Irina 2000.08.10 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Veiste papillomatoosi diagnostika ja ravi
19 Kavak, Ants 2000.08.29 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Täkusperma sügavkülmutamine
20 Nahkur, Esta.Laine 2001.10.19 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Rümpadele esitatavate Euroopa Liidu nõuete mõningad morfoloogilised aspektid ning enamlevinud tükeldusskeemid
21 Kalmus, Piret 2001.12.28 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Udaratervise programmi rakendamine lüpsikarjas
22 Mõtsküla, Paul Fridtjof 2002.11.22 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Koerte neerude ultraheliuuringul leitavate lineaarmõõtmete usaldusväärsusest
23 Järveots, Tõnu 2003.01.15 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Vasikate hingamiselundite ja seedetrakti patomorfoloogiast
24 Laaneoja, Liina 2003.01.15 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Parasiitide diagnoosimisest ja tõrjest Tartu piirkonna koertel ja kassidel
25 Valdmann, Merle 2003.10.17 veterinaarmeditsiini magistri teaduskraad Diagnostiline tsütoloogia veterinaarmeditsiinis
TOIDUHÜGIEEN JA VETERINAARKONTROLL  (KUTSEMAGISTRID)
1 Roasto, Mati 2001.01.22 kutsemagistri kraad toiduteaduse erialal Kampülobakterid Eesti toores linnulihas
2 Noorsalu, Heli 2001.05.31 kutsemagistri kraad toiduteaduse erialal Nitritite seire lihatoodetes ning laste poolt saadavad nitritioonide ööpäevased doosid
3 Stanitskaja, Irina 2001.05.31 kutsemagistri kraad toiduteaduse erialal Histamiini sisalduse ja bakterite üldarvu muutuste dünaamika pakendatud kala. ja lihatoodetes
4 Saavo, Inge 2001.10.19 kutsemagistri kraad toiduteaduse erialal Juustustootmise mikrobioloogiline analüüs
5 Kapustina, Olga 2003.10.10 kutsemagistri kraad toiduteaduse erialal Lämmastikuühendite sisaldus lihatoodetes ja laste poolt saadavad nitraatide, nitritite ja nitrosoühendite kogused
6 Tamme, Terje 2003.10.10 kutsemagistri kraad toiduteaduse erialal Nitraatide ja nitritite sisalduse dünaamika laste konservtoitude tehnoloogia põhietappides ja valmistoitude säilitamisel
7 Laos, Hille 2005.06.17 kutsemagistrikraad toiduteaduse erialal Sünteetiliste toiduvärvide sisalduse dünaamika uurimine maiustustes ja alkoholita jookides ning laste poolt saadavate värvidooside arvutamine
8 Paasma, heli 2005.06.17 kutsemagistrikraad toiduteaduse erialal Tehnoloogiliste protsesside ja säilitamise mõju lämmastikühendite sisaldusele lihavorstides
9 Breivel, Marko 2006.12.08 kutsemagistrikraad toiduteaduse erialal Tootmishügieeni hindamine lihatööstusettevõttes
10 Kuik.Tõnissoo, Kristiina 2006.12.08 kutsemagistrikraad toiduteaduse erialal Eestis isoleeritud Campylobacter spp. tüvede antibiootikumi tundlikkuse hindamine
11 Kristina, Lepp 2006.12.08 kutsemagistrikraad toiduteaduse erialal Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud looduses ja toiduainetes väliskirjanduse andmetel ning PAH-ide sisalduse statistiline võrdlusanalüüs Eesti lihatoodetes aastatel 2001-2005
12 Ivask, Relika 2008.04.04 kutsemagistrikraad toiduteaduse erialal Sünteetilised magusained
13 Kippasto, erki 2008.04.04 kutsemagistrikraad toiduteaduse erialal Hüdrogeenitud taimerasva kasutamine piimatoodetes ning võimalikud ohud tarbijale
14 Dreimann, Priit 2008.09.26 kutsemagistrikraad toiduteaduse erialal Sanitatsioon ja tootmispindade hügieenitaseme kontroll kasutades adenosiintrifosfaadi, kontaktplaadi ja uhteproovi meetodit
15 Kuus, Maila 2009.02.13 kutsemagistrikraad toiduteaduse erialal Siidrite keemiliste ja mikrobioloogiliste kvaliteedinäitajate hindamine Eesti joogitööstuse näitel
16 Orav, Merle 2009.06.17 kutsemagistrikraad toiduteaduse erialal Määrete ja kohukeste rasvhappeline koostis
17 Jalakas, Sirje 2011.12.22 kutsemagistri kraad toiduteaduse erialal Eestis aastatel 2009-2011 teostatud põllumajandusloomade pidamise, tapmise ja transpordi heaolu kontrolli tulemuste analüüs
KEEMILINE BIOLOOGIA  (TEADUSMAGISTRID)
1 Liblikas, Ilme 1994.08.25 loodusteaduste magistri teaduskraad ökokeemia erialal Mõnede kairomoonide süntees ja katsetamine õiekärblastel (Anthomyiidae)
2 Ojarand, Ann 2001.06.14 põllumajandusteaduse magistrikraad keemilise bioloogia erialal Feromooni komponentide suhte mõju taramähkuri Archips podana scop. (Lepidoptera: Tortricidae) kommunikatsioonile
3 Jõudu (Kübarsepp), Ivi 2002.06.06 põllumajandusteaduse magistrikraad keemilise bioloogia erialal Mineraalained piimas ja nende sisaldust mõjutavatest teguritest
4 Kännaste, Astrid 2002.08.23 põllumajandusteaduse magistrikraad keemilise bioloogia erialal Dispenseritest lendunud feromoonainete gaaskromatograafiline kogumine ja analüüs
5 Saprõkina (Smolkina), Zinaida 2004.06.15 põllumajandusteaduse magistrikraad keemilise bioloogia erialal Housekeeping geeni valimine IGF-1 uurimisel