Õppemetoodika komisjon

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi õppekavade komisjonid:

  1. Õppekavade "Veterinaarmeditsiin (398)" ja "Veterinaarmeditsiin (118977)" komisjon:

Esimees: Arvo Viltrop, professor;

Liikmed: Toomas Orro, professor;
Terje Elias, dotsent;
Piret Kalmus, dotsent;
Kerli Mõtus, dotsent;
Andžela Lehtla, lektor;
Elisabeth Dorbek-Kolin, assistent;
Külli Kõrgesaar, peaspetsialist;
Matis Pääslane, üliõpilane;
Mareli Ots, üliõpilane;
Anniina Salo, üliõpilane;
Marti Lasn, Eesti Väikeloomaarstide Selts;
Priit Koppel, Eesti Loomaarstide Ühing.

  1. Õppekavade "Loomakasvatus (396)" ja "Loomakasvatus (449)" komisjon:

Esimees: Einar Orgmets, õppedirektor, lektor;

Liikmed: Haldja Viinalass, professor;
Meelis Ots, professor;
Heli Kiiman, dotsent;
Ragnar Leming, dotsent;
Marko Kass, dotsent;
Peep Piirsalu, dotsent;
Alo Tänavots, lektor;
Piia Jairus, üliõpilane;
Kaivo Ilves, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli Keskuse AS.

  1. Õppekavade "Toiduainete tehnoloogia (100984)" ning "Liha- ja piimatehnoloogia (455)" komisjon:

Esimees: Vilma Tatar, lektor;
Liikmed: Helena Andreson, dotsent;
Avo Karus, professor;
Ivi Jõudu, dotsent;
Tauno Mahla, lektor;
Riina Soidla, lektor;
Andres Paaver, üliõpilane
Karl Mattias Ruus, üliõpilane
Mai Linnas, Eesti leivatööstus, tegevjuht
Hannes Mootse, Eesti Toiduainete Tehnoloogia Selts;
Urmas Sannik, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus.

Komisjonide pädevuses on instituudi õppekavade järjepidev arendamine ja muudatusettepanekute tegemine, et kasutada optimaalselt instituudi ainelist ja inimvara ning tagada õppetöö järjepidev kvaliteet.