Õppemetoodika komisjon

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi õppekavade komisjonid:

1. Veterinaarmeditsiini õppekava komisjon:

Esimees: 
Arvo Viltrop, professor
Liikmed:
Toomas Orro, professor;
Mati Roasto, professor;
Piret Kalmus, dotsent;
Andžela Lehtla, lektor;
Külli Kõrgesaar, peaspetsialist;
Liis Uusaed, veterinaarmeditsiini õppekava 6. kursuse üliõpilane;
Anniina Salo, veterinaarmeditsiini õppekava 6. kursuse üliõpilane;
Mareli Ots, veterinaarmeditsiini õppekava 5. kursuse üliõpilane.
Marti Lasn, Eesti Väikeloomaarstide Selts;
Priit Koppel, Eesti Loomaarstide Ühing

2. Loomakasvatuse ja kalakasvatuse õppekava komisjon:

Esimees:
Einar Orgmets, õppedirektor, lektor;
Liikmed:
Riho Gross, professor;
Haldja Viinalass, professor;
Meelis Ots, professor;
Tiit Paaver, professor;
Heli Kiiman, dotsent;
Aleksander Lember, dotsent;
Ragnar Leming, dotsent;
Peep Piirsalu, dotsent;
Katrin Kaldre, lektor;
Heldur Peterson, lektor;
Priit Päkk, lektor;
Keno Kaasiksoo, kalakasvatuse õppekava magistrant;
Piia Jairus, loomakasvatuse õppekava magistrant
Kaivo Ilves, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS

3. Toiduainete tehnoloogia õppekava komisjon:

Esimees:
Vilma Tatar, lektor;
Liikmed:
Aarne Põldvere, lektor;
Avo Karus, professor;
Lembit Lepasalu, dotsent;
Tauno Mahla, lektor;
Riina Soidla, lektor;
Taavi Todi, toiduainete tehnoloogia õppekava 2. kursuse üliõpilane;
Maarja Laur, toiduainete tehnoloogia õppekava 3. kursuse üliõpilane.
Hannes Mootse, Eesti Toiduainete Tehnoloogia Selts;
Urmas Sannik, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus

Komisjonide pädevuses on instituudi õppekavade järjepidev arendamine ja muudatusettepanekute tegemine, et kasutada optimaalselt instituudi ainelist ja inimvara ning tagada õppetöö järjepidev kvaliteet.