Õppekavade komisjonid

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi õppekavade komisjonid:

 1. Õppekavad "Veterinaarmeditsiin (398)" ja "Veterinaarmeditsiin (118977)"

Õppekava juht:

 • Piret Kalmus, dotsent;

Õppekavakomisjoni liikmed:

 • Toomas Orro, professor;
 • Terje Elias, dotsent;
 • Arvo Viltrop, professor;
 • Kerli Mõtus, dotsent;
 • Liis Uusaed, loomaarst;
 • Aleksandr Semjonov, lektor;
 • Elisabeth Dorbek-Kolin, assistent;
 • Külli Kõrgesaar, peaspetsialist;
 • Matis Pääslane, üliõpilane;
 • Hedvig Libklikas, üliõpilane;
 • Egeli Kirk (asendusliige), üliõpilane;
 • Marti Lasn, Eesti Väikeloomaarstide Selts (tema nõusolekul);
 • Priit Koppel, Eesti Loomaarstide Ühing (tema nõusolekul).
 1. Õppekavad "Loomakasvatus (396)" ja "Loomakasvatus (449)"

Õppekava juht:

 • Marko Kass, dotsent;

Õppekavakomisjoni liikmed:

 • Einar Orgmets, lektor, õppedirektor;
 • Haldja Viinalass, professor;
 • Tanel Kaart, dotsent;
 • Heli Kiimant, dotsent;
 • Ragnar Leming, dotsent;
 • Peep Piirsalu, dotsent;
 • Alo Tänavots, lektor;
 • Hannelore Kiiver, spetsialist, doktorant;
 • Karmen Tigas, üliõpilane;
 • Tõnu Põlluäär (ETKÜ, tema nõusolekul).
 1. Õppekava "Kalakasvatus (462)"

Õppekava juht:

 • Katrin Kaldre, lektor;

Õppekavakomisjoni liikmed:

 • Riho Gross, professor;
 • Priit Päkk lektor;
 • Heiki Jaanuska, lektor;
 • Raimo Pajusalu, üliõpilane;
 • Martin Liiv, Kalatalu Härjanurmes (tema nõusolekul).
 1. Õppekava "Toiduainete tehnoloogia (100984)" ning "Liha- ja piimatehnoloogia (455)"

Õppekava juht:

 • Vilma Tatar, lektor;

Õppekavakomisjoni liikmed:

 • Helena Andreson, dotsent;
 • Avo Karus, professor;
 • Ivi Jõudu, dotsent;
 • Tauno Mahla, lektor;
 • Riina Soidla, lektor;
 • Andres Paaver, üliõpilane
 • Karl Mattias Ruus, üliõpilane
 • Mai Linnas, Eesti leivatööstus, tegevjuht
 • Hannes Mootse, Eesti Toiduainete Tehnoloogia Selts;

Komisjonide pädevuses on instituudi õppekavade järjepidev arendamine ja muudatusettepanekute tegemine, et kasutada optimaalselt instituudi ainelist ja inimvara ning tagada õppetöö järjepidev kvaliteet.

24.01.2018 korraldus 1-9.VL/3