VM 6. õppeaasta

VETERINAARMEDITSIINI ERIALAL KAITSTUD LÕPUTÖÖD (LÕPUTÖÖGA LÕPETAJAD ALATES 2008 A.)

Jrk. nr. Nimi Kuupäev Akadeemiline kraad Töö pealkiri (originaalkeeles)
1 Hietanen, Katriina Emilia 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Häbeme, lahkliha, tupeesiku, tupe ja emakakaela patoloogiad ja nende mõju mära tiinestumisele
2 Ilves, Aire 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Insuliiniresistentsusest eesti holsteini ja eesti punast tõugu lehmadel
3 Kaikkonen, Minna Eveliina 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Anesteesiaaegne elutähtsate füsioloogiliste parameetrite monitooring Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinikus
4 Kull, Aile 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Lüpsilehmade kohanemiskäitumine ja käitumishälbed üleminekul lõaspidamiselt vabapidamisele
5 Laanemaa, Reelika 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Proliferatiivse enteropaatia esinemine ja patomorfoloogia sigadel Eestis
6 Peterson, Kadri 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Tootmishügieen lihatööstusettevõttes ja Listeria spp. seda mõjutava faktorina
7 Rauman, Jenni Eveliina 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Tüviraku teraapia hobuste kõõluste traumades
8 Sleksejev, Annely 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Brachyspira liikide identifitseerimine ja nende ravimitundlikkuse määramine Saaremaa sigalates
9 Veski, Kadri 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Süsteemselt ja lokaalselt manustatud penitsilliini raviefektiivsus grampositiivsetesse mastiiditekitajatesse
10 Võhhodina, Julia 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Sigade hingamisteede haiguste ja sigalate õhu tolmu, ammoniaagi, süsinikdioksiidi sisalduse vaheliste seoste selgitamine
11 Holopainen, Auli Maria 4.06.09 loomaarstikraad (DVM) Scintigraphic appearance of horse brain and imaging using dopamine transporter 123I-PE2I radioligand
12 Kooskora, Marilin 4.06.09 loomaarstikraad (DVM) Kasside kroonilise gingivostomatiidi ravi kõikide eespuri- ja purihammaste eemaldamisega - kohalikud ja maailma kogemused
13 Penttilä-Hilttunen Pirkko Irene 4.06.09 loomaarstikraad (DVM) Veise akuutse faasi proteiinid farmi tasemel ja seos karja viirusinfektsioonide staatusega
14 Haltiala, Juha Tuomas 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Lammaste katarraalse palaviku riskiprofiil, järelevalve- ja tõrjemeetmed Eestis
15 Hellenur-Sepp Hedi 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Innovaatilise desinfitseeriva toimeaine tõhususe uuringud Eesti lihatööstuses in situ
16 Kaugerand, Kadri 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Kliinilised mastiidid ja nende mõju lehma põletikujärgsele piimatoodangule
17 Kruusla, Hedi 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Veise poegimisjärgse järgu ainevahetusnäitajate ja akuutse faasi proteiinide taseme seos taastiinestumisega
18 Lindh Lena Anneli 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) A retrospective study of canine artificial inseminations performed at a private small animal clinic during 2002-2009
19 Malinen, Anna Eliisa 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Eestis aastatel 2006-2008 teostatud sigade ja veiste lihakontrolli tulemuste analüüs
20 Niine, Tarmo 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Patohistoloogiline leid sigade tsirkoviirus tüüp 2 nakkuse korral
21 Pekkola, Piia Reija Ramona 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Transtüretiini ja türoksiini siduva globuliini kontsentratsioonide muutuste semikvantitatiivne hindamine raske mittetüreoidse haigusega koertel
22 Rautiainen, Satu 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Rehabilitation of dogs with spinal cord injuries: functional recovery and the owners' ability to assess the dogs` condition and progress
23 Wendelin, Mona Charlotta 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Assessing practical markers for their suitability in estimating pain experienced by horses with laminitis
24 Venla, Piia Kärki 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Endoparasiitide esinemine koertel Tartus
25 Viisanen, Mirka Maarit Eveliina 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Rästikuhammustused koertel
26 Laine, Carola Anneli 30.08.10 loomaarstikraad (DVM) Hinnang lõaspidamiselt vabapidamisele üleviidavate lehmade sõrahaiguste esinemisele Soome farmerite ja sõravärkijate küsitluse põhjal
27 Alanen, Sabrina 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Ferret (mustela putorius furo) hyperadrenocorticism: case series study
28 Filimonova, Anastassia 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Endo- ja ektoparasiitide esinemine koertel ja kassidel Tallinna piirkonnas Haabersti Zoovetkeskuse patsientuuri alusel
29 Huttunen, Liisa-Maija 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Associations of bovine acute phase proteins response with infectious disease status of the herd
30 Hänninen, Maiju Kristiina 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Lüpsilehmade udarapõletikke põhjustavad haigustekitajad ja nende antibiootikumiresistentsus Eestis 2007.-2009. aastal
31 Koltsova, Julija 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Tartu linna ühiselamute köögihügieeni ja joogivee mikrobioloogilise kvaliteedi hindamine
32 Määttä, Meri 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Equine pastern dermatitis: a case series study
33 Neare, Kädi 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Vere seleenisisaldus ja paratuberkuloosi antikehade esinemine Eesti lambakarjades: võimalik seos seerumi haptoglobiini kontsentratsiooniga
34 Paalmäe, Jaanika 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Seerum amüloid A muutused taastekkivat hingamisttakistust põdevate hobuste vereplasmas
35 Semjonov, Aleksandr 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Toruluu murdude esinemissagedus, etioloogia ja ravi võimalused väikeloomadel Eestis
36 Tikkanen, Hanne Elina 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) A review of the reproductive cycles in the bitch. Progesterone and ionized calcium concentrations in bitches with dystocia
37 Vaskovtšuk, Natalia 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Koerte normaalse konjunktiivi tsütoloogia
38 Aljas, Andres 31.05.12 loomaarstikraad (DVM) Piima progesteroonisisalduse dünaamika superovuleeritud embrüodoonorlehmadel
39 Asikainen, Mika Petteri 31.05.12 loomaarstikraad (DVM) RNA purifying and gene expression analysis from fresh and frozen bovine blastocyst embryos
40 Rantanen, Meeri 31.05.12 loomaarstikraad (DVM) Radial exostoses as a finding in carpal sheath tenoscopy: a case series study 
41 Vinogradova, Maria 31.05.12 loomaarstikraad (DVM) Sigade parasitaarhaigused ja nende tõrje
42 Ülevaino, Epp 31.05.12 loomaarstikraad (DVM) Chiari-laadne malformatsioon ja süringomüeelia Cavalier King Charles spanjelitel – maailma kogemused ja pilootuuring Eestis
43 Dedjulja, Aleksandr 30.05.13 loomaarstikraad (DVM) Koerte akuutse faasi proteiinid põletiku markerina: tervete ja püometraga koerte võrdlus
44 Peltola, Sini-Maria 30.05.13 loomaarstikraad (DVM) Efficiancy of Ivermectin and Pyrantel against nematoda in Estonian horses
45 Pöntinen, Arja Marjatta 30.05.13 loomaarstikraad (DVM) Dose response study in preventing squamous ulcers in thoroughbred racehorses in training
46 Velström, Kaisa 30.05.13 loomaarstikraad (DVM) Wild boar (Sus scrofa) Toxoplasma gondii seroprevalence and hunters´ feeding grounds as parasitic hubs
47 Volkova, Jevgenia 30.05.13 loomaarstikraad (DVM) Soolestiku normaalmikrofloora antibiootikumiresistentsus kliiniliselt tervetel koertel
48 Must, Kärt 5.06.14 loomaarstikraad (DVM) Toxoplasma gondii Seroprevalence in Cats in Estonia
49 Nool, Anni 5.06.14 loomaarstikraad (DVM) Rakkude ja mikroorganismide esinemine kassil kliiniliselt terve silma ja konjunktiviidi tunnustega silma konjunktivaaltsütoloogias
50 Åhlberg, Tuuli Maria  4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Prevalence of Taenia solium cysticercosis in Estonian pigs
51 Dorbek-Kolin, Elisabeth 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Prevalence of Taenia saginata cysticercosis in Estonian cattle
52 Halme, Heidi Maria 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) INVOS monitoring in dogs and horses
53 Kilpi, Anna Josefina 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Serum concentrations of globulins, albumin and serum amyloid A of neonatal lambs and associations with weight gain during summer rearing period
54 Mäki, Susanna Katriina 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Concentration of serum amyloid A in serum and synovial fluid from dogs with cranial cruciate ligament rupture
55 Nurmi, Matilda Eleonoora 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Nisade puhastamise õnnestumine robotlüpsiga farmides
56 Pietilä, Pauliina Elisabeth 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Effects of dairy farmers attitude regarding cow welfare 
57 Tagell, Maarja 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Seroprevalence of Toxoplasma gondii in cattle in Estonia
58 Vuori, Tinja-Maria Karoliina 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Association of acute phase proteins with group size in rearing calves
59 Jevhuta, Anna 2.06.16 loomaarstikraad (DVM) Taimsete lisandite antibakteriaalne toime valitud bakteritele
60 Marttinen, Johanna 2.06.16 loomaarstikraad (DVM) Evaluation of various radiography based femoral angles in Lancashire heelers with and without medial patellar luxation
61 Sargisyan, David 2.06.16 loomaarstikraad (DVM) Kraniaalse ristatisideme rebendi etioloogia, ravi ja postoperatiivne taastumine koertel
62 Tiainen, Ida Elisa 2.06.16 loomaarstikraad (DVM) Overview of growth, energy status and nutritional management of weanling horses in winter in different housing systems 
63 Timonen, Anri 2.06.16 loomaarstikraad (DVM) Mycoplasma bovis’e põhjustatud udaranakkuse karjasisene levimus, mõju lehma udaratervisele, piimatoodangule ja –koostisele
64 Trimeloni, Saara 2.06.16 loomaarstikraad (DVM) Human and animal safety during the chemical immobilization of large carnivores in captivity 
65 Brutus, Kertu 01.06.17 loomaarstikraad (DVM) Kasside immuunpuudulikkuse viiruse ja kasside leukeemiaviiruse levimus Tartu varjupaiga kassidel: seosed vanuse, soo, riniidi ja haptoglobiini kontsentratsiooniga seerumis
66 Karindi, Martin 01.06.17 loomaarstikraad (DVM) Ülevaade koerte piimanäärme uudismoodustistest Eestis
67 Remes, Noora Helmiina 01.06.17 loomaarstikraad (DVM) Seroprevalence of Toxoplasma Gondii in moose (Alces Alces) hunted in Estonia in 2015
68 Dagni-Alice Viidu 01.06.17 loomaarstikraad (DVM) Vasikate roojast isoleeritud Escherichia coli antibiootikumiresistentsus ja selle seos antibiootikumide kasutamise ning vasikate söötmis- ja pidamistingimustega
69 Aula, Annina Maria 31.05.18 loomaarstikraad (DVM) Prevalence of indicators of dental and oral disease in dogs and cats: risk factors for oral pathology and correlation of owner perception with clinical examination findings
70 Kivipato, Sinituulia 31.05.18 loomaarstikraad (DVM) Diagnosing and treatment of equine endometritis - Estonian practice
71 Laarmann, Grete 31.05.18 loomaarstikraad (DVM) Vasikate akuutse faasi proteiinide muutused nudistamisjärgselt ning nende võimalik seos juurdekasvu ja haigestumisega
72 Männistö, Hanna Eveliina 31.05.18 loomaarstikraad (DVM) Collection of oral fluid samples from wild boar in the field conditions to detect African swine fever virus (ASFV)
73 Niittynen, Martta Erika 31.05.18 loomaarstikraad (DVM) Survey of welfare and housing of Finnish pet rabbits
74 Põder, Aino Katriina 31.05.18 loomaarstikraad (DVM) Meat inspection findings indicating necrobacillosis in Finnish reindeer during 2004-2016
75 Vesterinen, Maija Talvikki 31.05.18 loomaarstikraad (DVM) Effect of Finnish sauna to equine muscle tone based on MyotonPRO measurements