Juhendamisel väitekirjad

  • Oksana Burimski, doktorant, (juh) Riho Gross, Comparative studies of genetic diversity, divergence and fitness of endangered salmonids in wild and captivity (Looduslike ja kasvatatud lõhelaste geneetiliste mitmekesisuse, divergeerumise ja kohasuse võrdlevad uuringud), Eesti Maaülikool. 
  • Katrin Kaldre, doktorant, (juh) Tiit Paaver; Riho Gross, Kodumaise jõevähi ja vähi võõrliikide bioloogia Eestis (Kodumaise jõevähi ja vähi võõrliikide bioloogia Eestis), Eesti Maaülikool.
  • Kuldar Kõiv, doktorant, (juh) Riho Gross, Jõevähi, Astacus astacus geneetiline mitmekesisus Läänemere piirkonnas, Eesti Maaülikool. 
  • Lilian Pukk, doktorant, (juh) Anti Vasemägi; Riho Gross; Tiit Paaver, Analysis of molecular genetic and life-history traits in Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) (Ahvena (Perca fluviatilis L.) molekulaargeneetiliste näitajate ja elukäiguomaduste analüüs), Eesti Maaülikool. 
  • Karli Ligi, doktorant, (juh) Riho Gross; Hardi Tullus; Tiit Randveer, Eesti hirvepopulatsioonide metsanduslik ja geneetiline analüüs, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut. 
  • Kateriina Rumvolt, doktorant, (juh) Priit Päkk; Lauri Saks, Host-parasite interactions in coastal fish in the context of variable environment (Kalade-parasiitide suhted rannikumeres muutlike keskkonnatingimuste kontekstis), Tartu Ülikool.