Juhendamisel väitekirjad

  • Oksana Burimski, doktorant, (juh) Riho Gross, Comparative studies of genetic diversity, divergence and fitness of endangered salmonids in wild and captivity (Looduslike ja kasvatatud lõhelaste geneetiliste mitmekesisuse, divergeerumise ja kohasuse võrdlevad uuringud), Eesti Maaülikool. 
  • Heiki Jaanuska, doktorant, (juh) Riho Gross, Wels catfish (Silurus glanis L.) as a promising new species in Estonian aquaculture - development of artificial reproduction and rearing technologies (Euroopa säga (Silurus glanis L.) kui perspektiivse uue kalakasvatusobjekti kunstliku paljundamise ja kasvatamise tehnoloogia välja töötamine Eestis), Eesti Maaülikool.
  • Katrin Kaldre, doktorant, (juh) Tiit Paaver; Riho Gross, Kodumaise jõevähi ja vähi võõrliikide bioloogia Eestis (Kodumaise jõevähi ja vähi võõrliikide bioloogia Eestis), Eesti Maaülikool.
  • Kuldar Kõiv, doktorant, (juh) Riho Gross, Jõevähi, Astacus astacus geneetiline mitmekesisus Läänemere piirkonnas, Eesti Maaülikool. 
  • Karli Ligi, doktorant, (juh) Riho Gross; Hardi Tullus; Tiit Randveer, Eesti hirvepopulatsioonide metsanduslik ja geneetiline analüüs, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut. 
  • Ilkka Nousiainen, doktorant, (juh) Anti Vasemägi ja Riho Gross, Proliferative kidney disease in salmonids: application of environmental DNA, ecological and genetic methodologies (Proliferatiivse neeruhaiguse analüüs lõhilastel ühendades keskkonna DNA, ökoloogia ning geneetilise analüüsi metoodikaid), Eesti Maaülikool. 
  • Kateriina Rumvolt, doktorant, (juh) Priit Päkk; Lauri Saks, Host-parasite interactions in coastal fish in the context of variable environment (Kalade-parasiitide suhted rannikumeres muutlike keskkonnatingimuste kontekstis), Tartu Ülikool.