Peeter Padriku filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 12:00

Kreutzwaldi 62 - A201, Tartu

Kaitsmisele tuleb põllumajanduse doktoriõppekava doktorandi Peeter Padriku väitekiri „Factors Influencing the Quality of Frozen/Thawed Semen from Estonian Holstein AI Bulls, and Relationships between Semen Quality Parameters and in vivo Fertility. Eesti holsteini tõugu sugupullide sperma kvaliteet, seda mõjutavad tegurid ning seos in vivo viljakusega“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. 
Doktoritöö juhendajad: Prof. Ülle Jaakma, Prof. Emeritus Olev Saveli
oponent Dr. Katarzyna Kupisiewicz (Viking Genetics)