Tarmo Niine filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 12:00

Kreutzwaldi 62-A201, Tartu

21. novembril 2019 kell 10.00 tuleb kaitsmisele EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Tarmo Niine väitekiri „Impact of gastrointestinal protozoan infections on the acute phase response in neonatal ruminants” („Seedekulglat tõvestavate algloomade mõju mäletsejaliste ägeda järgu vastusele neonataalperioodil”) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal.
Doktoritöö avalik kaitsmisistung toimub Kreutzwaldi 62 ruumis A-201.
Doktoritöö juhendajad on professor Toomas Orro ja doktor Brian Lassen (Kopenhaageni Ülikool, Taani), oponent professor Bernd Lepenies Hannoveri Veterinaarmeditsiini Ülikoolist Saksamaalt.
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus, samuti Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace.