Birgit Aasmäe doktoritöö kaitsmine

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 10:00

Fr. R. Kreutzwaldi 62-A201, Tartu

13. detsembril kell 10.00 algab doktor Oskar Nilssoni külaskäigu peaeesmärgiks olev sündmus. Nimelt leiab ruumis A-201 aset kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektori Birgit Aasmäe doktoritöö „Antimicrobial resistance of Escherichia coli and enterococci isolated from swine, cattle and dogs and mastitis pathogens isolated in Estonia in 2006–2015” („Eestis aastatel 2006–2015 sigadelt, veistelt ja koertelt isoleeritud Escherichia coli ja Enterococcus’e perekonna mikroobide ning lehmadelt isoleeritud mastiidipatogeenide antibiootikumiresistentsus”) avalik kaitsmisistung, kus dissertant asub taotlema EMÜ filosoofiadoktori kraadi loomaarstiteaduse erialal.

Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava doktoritööde kaitsmiskomisjoni nimel kutsun kõiki nimetatud loengut kuulama ning samuti avalikul kaitsmisistungil osalema ja dissertandile kaasa elama!