Uudised

Instituudi direktoriks valiti Toomas Tiirats

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi direktori valimise konkursile esitati kaks kandidaati: Andres Aland, instituudi praegune direktor ja Toomas Tiirats, instituudi lektor ning olnud varem instituudi direktor.

Toomas Tiirats
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu valimiskoosolekul 20. juunil 2016 osutus direktoriks valituks Toomas Tiirats (poolt 9 nõukogu liiget 14-st).
Direktor täidab oma ülesandeid direktorina lisaülesande korras viis aastat. Direktori ametiaeg algab 1. septembril 2016.