Akadeemiline kalender 2023/24

EESTI MAAÜLIKOOL
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
AKADEEMILINE KALENDER 2023/2024. ÕPPEAASTAL

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus, õppeaasta avaaktus 01.09.2023
I õppetsükkel (8 nädalat) 04.09.2023–22.10.2023
II õppetsükkel (8 nädalat) 23.10.2023–22.12.2023
Jõuluvaheaeg 23.12.2023–01.01.2024
Eksamisessioon 02.01.2024–04.02.2024
Kevadsemestri õppeainetele registreerumine 01.01.2024–04.02.2024
Sügissemestri lõpp ja üliõpilaste õppetöös edasijõudmise hindamine 04.02.2024
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 05.02.2024
III õppetsükkel (8 nädalat) 05.02.2024–31.03.2024
IV õppetsükkel (8 nädalat) 01.04.2024–26.05.2024
Eksamisessioon 27.05.2024–22.06.2024
Sügissemestri õppeainetele registreerumine 07.05.2024-31.08.2024
Kevadsemestri lõpp 22.06.2024
Suvevaheaja ja praktikate periood 25.06.2024–31.08.2024
Akadeemilise edasijõudmise kontrolli päev 31.08.2024

AKADEEMILISE KALENDRI TÄIENDUSED

BAKALAUREUSEÕPE, 3. ÕPPEAASTA

KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 05.02.2024
Auditoorne õppetöö 05.02.2024–12.05.2024
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 27.05.2024
Bakalaureusetööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2024
Bakalaureusetööde esitamine retsensentidele 29.05.2024
Bakalaureusetööde kaitsmine või bakalaureuseeksami sooritamine 07.06.2024–14.06.2024
Lõpuaktus 20.06.2024

MAGISTRIÕPE, 2. ÕPPEAASTA

KEVADSEMESTER
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 27.05.2024
Magistritööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2024
Magistritööde esitamine retsensentidele 29.05.2024
Magistritööde kaitsmine 07.06.2024–14.06.2024
Lõpuaktus 20.06.2024

LOOMAARSTIÕPE, 6. ÕPPEAASTA

Produktiivloomade meditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 04.09.2023
Auditoorne õppetöö 04.09.2023–22.12.2023
Sügissemestri lõpp 22.12.2023
Jõuluvaheaeg 22.12.2023–01.01.2024
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 02.01.2024
Produktiivloomameditsiini kliiniline praktika 02.01.2024–10.03.2024
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 08.05.2024
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2024
Lõputööde esitamine retsensentidele 13.05.2024
Lõpueksamite sooritamine või lõputöö kaitsmine 07.06.2024–14.06.2024
Lõpuaktus 20.06.2024

Hobusemeditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 04.09.2023
Auditoorne õppetöö 04.09.2023–22.12.2023
Sügissemestri lõpp 22.12.2023
Jõuluvaheaeg 22.12.2023–01.01.2024
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 02.01.2024
Hobusemeditsiini kliiniline praktika 02.01.2024–10.03.2024
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 08.05.2024
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2024
Lõputööde esitamine retsensentidele 13.05.2024
Lõputöö kaitsmine 07.06.2024–14.06.2024
Lõpuaktus 20.06.2024

Lemmikloomade meditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 04.09.2023
Auditoorne õppetöö 04.09.2023–22.12.2023
Sügissemestri lõpp 22.12.2023
Jõuluvaheaeg 22.12.2023–01.01.2024
Kevadsemester
Kevadsemestri algus 02.01.2024
Väikeloomakliiniku kliiniline praktika 02.01.2024–10.03.2024
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 08.05.2024
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2024
Lõputööde esitamine retsensentidele 13.05.2024
Lõpueksamite sooritamine või lõputööde kaitsmine 07.06.2024–14.06.2024
Lõpuaktus 20.06.2024

Toiduohutuse valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER (toimub üldise akadeemilise kalendri alusel)
Kevadsemester
Kevadsemestri algus 05.02.2024
Auditoorne õppetöö 05.02.2024–10.03.2024
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 08.05.2024
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2024
Lõputööde esitamine retsensentidele 13.05.2024
Lõputööde kaitsmine 07.06.2024–14.06.2024
Lõpuaktus 20.06.2024