Akadeemiline kalender 2024/25

EESTI MAAÜLIKOOL
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
AKADEEMILINE KALENDER 2024/2025. ÕPPEAASTAL

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus, õppeaasta avaaktus 01.09.2024
I õppetsükkel (8 nädalat) 02.09.2024–27.10.2024
II õppetsükkel (8 nädalat) 28.10.2024–22.12.2024
Jõuluvaheaeg 23.12.2024–05.01.2025
Eksamisessioon 06.01.2025–02.02.2025
Kevadsemestri õppeainetele registreerumine 01.01.2025–02.02.2025
Sügissemestri lõpp ja üliõpilaste õppetöös edasijõudmise hindamine 02.02.2025
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 03.02.2025
III õppetsükkel (8 nädalat) 03.02.2025–30.03.2025
IV õppetsükkel (8 nädalat) 31.03.2025–25.05.2025
Eksamisessioon 26.05.2025–22.06.2025
Sügissemestri õppeainetele registreerumine 07.05.2025-31.08.2025
Kevadsemestri lõpp 22.06.2025
Suvevaheaja ja praktikate periood 25.06.2025–31.08.2025
Akadeemilise edasijõudmise kontrolli päev 31.08.2025

 

AKADEEMILISE KALENDRI TÄIENDUSED

BAKALAUREUSEÕPE, 3.ÕPPEAASTA

KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 03.02.2025
Auditoorne õppetöö 03.02.2025–09.05.2025
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 22.05.2025
Bakalaureusetööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2025
Bakalaureusetööde esitamine retsensentidele 23.05.2025
Bakalaureusetööde kaitsmine või bakalaureuseeksami sooritamine 02.06.2025–09.06.2025
Lõpuaktus 13.06.2025

 

MAGISTRIÕPE, 2.ÕPPEAASTA

KEVADSEMESTER
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 22.05.2025
Magistritööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2025
Magistritööde esitamine retsensentidele 23.05.2025
Magistritööde kaitsmine 02.06.2025–06.06.2025
Lõpuaktus 13.06.2025

 

LOOMAARSTIÕPE, 6. ÕPPEAASTA

Produktiivloomade meditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 01.09.2024
Auditoorne õppetöö 02.09.2024–22.12.2024
Sügissemestri lõpp 22.12.2024
Jõuluvaheaeg 23.12.2024–05.01.2025
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 06.01.2025
Produktiivloomameditsiini kliiniline praktika 06.01.2025- 16.03.2025
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 07.05.2025
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2025
Lõputööde esitamine retsensentidele 12.05.2025
Lõputööde kaitsmine 29.05.2025–06.06.2025
Lõpuaktus 13.06.2025

 

Hobusemeditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 01.09.2024
Auditoorne õppetöö 02.09.2024–22.12.2024
Sügissemestri lõpp 22.12.2024
Jõuluvaheaeg 23.12.2024–05.01.2025
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 06.01.2025
Hobusemeditsiini kliiniline praktika 06.01.2025- 16.03.2025
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 07.05.2025
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2025
Lõputööde esitamine retsensentidele 12.05.2025
Lõputööde kaitsmine 29.05.2025–06.06.2025
Lõpuaktus 13.06.2025

 

Lemmikloomade meditsiini valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER
Sügissemestri algus 01.09.2024
Auditoorne õppetöö 02.09.2024–22.12.2024
Sügissemestri lõpp 22.12.2024
Jõuluvaheaeg 23.12.2024–05.01.2025
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 06.01.2025
Väikeloomakliiniku kliiniline praktika 06.01.2025- 16.03.2025
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 07.05.2025
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2025
Lõputööde esitamine retsensentidele 12.05.2025
Lõputööde kaitsmine 29.05.2025–06.06.2025
Lõpuaktus 13.06.2025

 

Toiduohutuse valikmooduli valinud üliõpilased

SÜGISSEMESTER (toimub üldise akadeemilise kalendri alusel)
KEVADSEMESTER
Kevadsemestri algus 03.02.2025
Auditoorne õppetöö 03.02.2025- 09.03.2025
Õppetöö võlgnevuste likvideerimine 07.05.2025
Lõputööde teemade, juhendajate ja retsensentide kinnitamine 01.05.2025
Lõputööde esitamine retsensentidele 12.05.2025
Lõputööde kaitsmine 29.05.2025–06.06.2025
Lõpuaktus 13.06.2025