Eeldusained

  1. Vastavalt EMÜ õppekorralduseeskirjale eksami või arvestuse sooritamine negatiivsele tulemusele või eksamile / arvestusele mitteilmumine ühes õppeaines ei takista osalemist teistes õppeainetes. Eksamile / arvestusele ei lubata üliõpilast, kellel on positiivsele tulemusele sooritamata mõni vastava õppeaine kohustuslik eeldusaine. 
  2. Loomaarstiõppes ei lubata üliõpilasel osaleda kliiniliste õppeainete õppetöös, kui tal on positiivsele tulemusele sooritamata ainekavas nõutud eeldusained. Kliiniliste õppeainete nimekirja kinnitab instituudi õppedirektor korraldusega.

VL kohustuslike eeldusainete nimekirjad.