Seemenduse ja loomaarsti abilise praktika

Seemenduse ja loomaarsti abilise praktika

Seemenduse ja loomaarsti abilise praktika eesmärgiks on  teoreetiliste teadmiste kinnistamine, süvendamine ja arendamine ning omandada praktilise oskused tervete ja haigete loomade käitumisest, söötmisest ning kliinilisest diagnostikast või koduloomade kunstliku seemendamise võtted. Praktika käigus omandab üliõpilane töökogemusi ja oskusi iseseisvaks ametialaseks tööks.

Praktika toimub reeglina suvekuudel peale kolmanda õppeaasta teoreetilise õppetöö läbimist, kestusega vähemalt 4 nädalat (20 tööpäeva). Kui üliõpilase õppetöö võimaldab, võib praktikat sooritada ka õppesemestri ajal. Praktika peab olema sooritatud õppekavas ettenähtud ajaks.

Praktikakoht valitakse üliõpilase poolt iseseisvalt. Reeglina on praktikakohaks loomakliinik, loomaarsti praksis või põllumajandusettevõte. Praktikakoha valikul ja praktika läbiviimise aja suhtes saab nõu pidada praktika juhendajaga. Seemenduse ja loomaarsti abilise praktika käigus õpib tundma erinevate koduloomade käitumist vastavalt nende tervislikule seisundile;

  • õpib tundma erinevate koduloomade söötmise aluseid( erikohtlemist vajavate loomade söötmine, dieedid, ravisöötmine);
  • saab ülevaate kliiniku abilise tööst ning omandab loomade kohtlemise ja fikseerimise võtted;
  • omandab teadmised haigete loomade jälgimisest, rutiinsetest protseduuridest ning kliinilisest läbivaatusest kliiniku tingimustes;
  • omandab oskused optimaalse seemendusaja määramiseks ja sperma käsitsemiseks;
  • omandab praktilised võtted emasloomade seemendamiseks;
  • õpib diagnoosima enamlevinud günekoloogilisi haigusi;
  • omandab oskuse teha karja sigimise analüüsi.

 

Praktika teostamisel põllumajandusloomadega on praktika juhendamise ja korraldamisega kaasneva kulu osaliseks hüvitamiseks võimalik taotleda praktikatoetust. Toetuse taotlemise täpsed tingimused ja korra võib leida PRIA koduleheküljelt

 

Praktika hindamise aluseks on praktika jooksul täidetud „Erialapraktika päevik” koos kohapealse juhendaja tagasiside ankeediga

 

Ülikoolipoolne praktikajuhendaja:
Ants Kavak
Tel. 7 313 201
E-post: ants.kavak@emu.ee

Erialapraktika juhend ja täpsem info on leitavad ÕIS-ist.
VL.0821 Seemenduse ja loomaarsti abilise praktika