Eksamikomisjonid

VL lõputööde kaitsmiskomisjonide ja
lõpueksamite komisjonide koosseisud 2021/2022. õppeaastal

1.    Bakalaureuseõpe. Õppekava „Loomakasvatus (396)“

1.1. VL.1217 Bakalaureuseeksam (10 EAP)

1.1.1. Eksamikomisjoni esimees: lektor Peep Piirsalu
1.1.2. Liikmed: professor Haldja Viinalass
1.1.3. kaasprofessor Meelis Ots
1.1.4. dotsent Ragnar Leming
1.1.5. lektor Heli Kiiman
1.1.6. lektor Einar Orgmets
1.1.7. õpetaja Tiia Ariko

1.2. VL.1216 Bakalaureusetöö (10 EAP)

1.2.1. Kalakasvatuse eriala

1.2.1.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Riho Gross
1.2.1.2. Liikmed: nooremprofessor Katrin Kaldre
1.2.1.3. vanemlektor Priit Päkk

1.2.2. Loomakasvatuse eriala

1.2.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: dotsent Ragnar Leming
1.2.2.2. Liikmed: vanemlektor Alo Tänavots
1.2.2.3  lektor Heli Kiiman

2. Bakalaureuseõpe. Õppekava „Toiduainete tehnoloogia (100984)“

2.1. VL.1217 Bakalaureuseeksam (10 EAP)

2.1.1. Eksamikomisjoni esimees: lektor Vilma Tatar
2.1.2. Liikmed: lektor Annemari Polikarpus
2.1.3. lektor Katrin Laikoja
2.1.4. õpetaja Tauno Mahla
2.1.5. assistent Kristi Kerner 

2.2. VL.1216 Bakalaureusetöö (10 EAP)

2.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: nooremprofessor Helena Andreson
2.2.2. Liikmed: dotsent Ivi Jõudu
2.2.3. lektor Vilma Tatar
2.2.4. assistent Marek Tepper
2.2.5. nooremteadur Andres Sats 

3. Loomaarstiõpe. Õppekavad „Veterinaarmeditsiin (398)“ ja „Veterinaarmeditsiin (118977)“  .

3.1. Lõpueksamite komisjonid

3.1.1.  VL.1110 Veterinaarmeditsiini komplekseksam (5 EAP)

3.1.1.1. Eksamikomisjoni esimees: professor Mati Roasto
3.1.1.2. Liikmed: dotsent Piret Kalmus
3.1.1.3. dotsent Terje Elias
3.1.1.4. dotsent Kadrin Meremäe
3.1.1.5. lektor Tarmo Niine
3.1.1.6. assistent Kristel Peetsalu


3.1.2. VL.1106 Produktiivloomade ja hobusemeditsiin (3 EAP)

3.1.2.1. Eksamikomisjoni esimees: dotsent Piret Kalmus
3.1.2.2. Liikmed: dotsent Kerli Mõtus
3.1.2.3.  vanemlektor Julia Jeremejeva
3.1.2.4. vanemlektor Birgit Aasmäe
3.1.2.5. vanemlektor Ants Kavak 
3.1.2.6. vanemloomaarst Reet Herm 
3.1.2.7. loomaarst Katrin Tähepõld

3.1.3. VL.1107 Lemmikloomade meditsiin (3 EAP)

3.1.3.1. Eksamikomisjoni esimees: assistent Kristel Peetsalu
3.1.3.2. Liikmed: vanemloomaarst Ave Kupper
3.1.3.3.  loomaarst Reelika Kruuda
3.1.3.4. loomaarst Kristi Sisask

3.2. VL.1317 Veterinaarmeditsiini lõputöö (15 EAP)

3.2.1. Kaitsmiskomisjon nr. 1

3.2.1.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Arvo Viltrop 
3.2.1.2. Liikmed: dotsent Piret Kalmus
3.2.1.3. dotsent Terje Elias
3.2.1.4. vanemlektor Julia Jeremejeva
3.2.1.5. lektor Kristi Praakle

3.2.2. Kaitsmiskomisjon nr. 2

3.2.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: vanemlektor Aleksandr Semjonov
3.2.2.2. Liikmed: professor Mati Roasto
3.2.2.3. dotsent Kerli Mõtus
3.2.2.4. vanemlektor Birgit Aasmäe 
3.2.2.5. vanemlektor Ants Kavak

3.2.3. Kaitsmiskomisjon nr. 3

3.2.3.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Toomas Orro
3.2.3.2. Liikmed: professor Andres Valdmann
3.2.3.3. vanemlektor Andres Aaland
3.2.3.4. peaspetsialist Mihkel Mäesaar
3.2.3.5. doktorant (DVM) Marina Loch

4. Magistriõpe

4.1. VL.1098 Magistritöö (30 EAP). Õppekava „Loomakasvatus (449)“.

4.1.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: professor Haldja Viinalass
4.1.2. Liikmed: kaasprofessor Meelis Ots
4.1.3. dotsent Ragnar Leming
4.1.4. dotsent Allan Kaasik
4.1.5. lektor Heli Kiiman

4.2. VL.1098 Magistritöö (30 EAP). Õppekava „Toiduainete tehnoloogia (455)“.

4.2.1. Kaitsmiskomisjoni esimees: dotsent Ivi Jõudu
4.2.2. Liikmed: nooremprofessor Helena Andreson
4.2.3. vanemlektor Alo Tänavots
4.2.4. õpetaja Tauno Mahla
4.2.5. assistent Kristi Kerner
4.2.6. nooremteadur Andres Sats
4.2.7. Estover Piimatööstus OÜ, tegevjuht Hannes Mootse