Kuupäevad

LÕPETAMISEGA SEOTUD OLULISED KUUPÄEVAD JA TÄHTAJAD
VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUDI 2022. AASTA LÕPETAJATELE.

1. Bakalaureuseõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 27.mai. 2022.
Bakalureuseeksamile või bakalaureusetöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ning valik- ja vabaaineid kogumahus vähemalt 170 EAP.

 VL.1217 Bakalaureuseeksam toimub järgmiselt:

  1. Loomakasvatuse õppekava– 13.06.2022 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 A201
  2. Toiduainete tehnoloogia õppekava - 13.06.2022 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123

VL.1216 Bakalaureusetöö
Bakalaureusetöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 30.05.2022.
Juhendaja annab teile teada, kes on töö retsensent.
Bakalaureusetööde kaitsmine toimub järgmiselt:

  1. Loomakasvatuse eriala – 10.06.2022 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 – A122
  2. Toiduainete tehnoloogia eriala – 10.06.2022 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 – 123 ja kuulajatele ka videosillas https://videosild.emu.ee/b/ivi-u4f-j7r

Lõpuaktus toimub 17.06.2022 kell 12.00 Kreutzwaldi 1A aulas.

2. Magistriõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 27. mai 2022.
Magistritöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ning valik-ja vabaaineid kogumahus vähemalt 90 EAP.
Magistritöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 30.05.2022.
Juhendaja annab teada, kes on retsensent.

Magistritööde kaitsmine toimub järgmiselt:

  1. Loomakasvatuse õppekava - 09.06.2022 kell 9.00 Kreutzwaldi 62 A122

  2. Toiduainete tehnoloogia õppekava- 09.06.2022 kell 9.00 Kreutzwaldi 56/5 -123 ja kuulajatele ka videosillas https://videosild.emu.ee/b/ivi-u4f-j7r

Lõpuaktus toimub 17.06.2022 kell 12.00 Kreutzwaldi 1A aulas.

3. Loomaarstiõpe

Õppetöö võlgnevuste likvideerimise viimane tähtaeg on 09. mai 2022.
Lõpueksamitele või lõputöö kaitsmisele lubatakse õppedirektori korraldusega üliõpilased, kellel on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ning valik- ja vabaaineid. Lisaks ei tohi üliõpilasel olla ka finantsilisi võlgnevusi ülikooli ees.
Veterinaarmeditsiini õppekava. lõpueksamite ja lõputöö kaitsmise ajad on järgmised:

1. Lõpueksamid

1.1. VL.1110 Veterinaarmeditsiini komplekseksam - 31.05.2022 kell 12.00 Harno Moodle keskkonnas

Eriala valikmoodulite lõpueksamid:

1.2. VL.1106 Produktiivloomade ja hobusemeditsiin (produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli (E1) lõpueksam,- 07.06.2022 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-B132
1.3 VL.1107 Lemmikloomade meditsiin (väikeloomameditsiini valikmooduli (E2) lõpueksam - 07.06.2022 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A122

VL.1317 Veterinaarmeditsiini lõputöö kaitsmine

1. Lõputöö tuleb esitada retsensendile hiljemalt 16.05.2022. Lõputöö juhendaja annab teada, kes on töö retsensent.
2. Lõputööde kaitsmine toimub: 

1. rühm - 09.06.2022 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A201 
2. rühm - 09.06.2022 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A124

3. rühm - 09.06.2022 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A110 

4. rühm - 10.06.2022 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A201 
5. rühm - 10.06.2022 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A124

6. rühm - 10.06.2022 kell 9.00 Kreutzwaldi 62-A110

Lõpuaktus toimub 17.06.2022 kell 12 Kreutzwaldi 1A aulas. 
Aktus toimub kõikide VL erialade lõpetajatele koos.