VM 6. õppeaasta

VETERINAARMEDITSIINI ERIALAL KAITSTUD LÕPUTÖÖD (LÕPUTÖÖGA LÕPETAJAD ALATES 2008 A.)

Jrk. nr. Nimi Kuupäev Akadeemiline kraad Töö pealkiri (originaalkeeles)
1 Hietanen, Katriina Emilia 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Häbeme, lahkliha, tupeesiku, tupe ja emakakaela patoloogiad ja nende mõju mära tiinestumisele
2 Ilves, Aire 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Insuliiniresistentsusest eesti holsteini ja eesti punast tõugu lehmadel
3 Kaikkonen, Minna Eveliina 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Anesteesiaaegne elutähtsate füsioloogiliste parameetrite monitooring Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinikus
4 Kull, Aile 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Lüpsilehmade kohanemiskäitumine ja käitumishälbed üleminekul lõaspidamiselt vabapidamisele
5 Laanemaa, Reelika 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Proliferatiivse enteropaatia esinemine ja patomorfoloogia sigadel Eestis
6 Peterson, Kadri 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Tootmishügieen lihatööstusettevõttes ja Listeria spp. seda mõjutava faktorina
7 Rauman, Jenni Eveliina 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Tüviraku teraapia hobuste kõõluste traumades
8 Sleksejev, Annely 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Brachyspira liikide identifitseerimine ja nende ravimitundlikkuse määramine Saaremaa sigalates
9 Veski, Kadri 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Süsteemselt ja lokaalselt manustatud penitsilliini raviefektiivsus grampositiivsetesse mastiiditekitajatesse
10 Võhhodina, Julia 29.05.08 loomaarstikraad (DVM) Sigade hingamisteede haiguste ja sigalate õhu tolmu, ammoniaagi, süsinikdioksiidi sisalduse vaheliste seoste selgitamine
11 Holopainen, Auli Maria 4.06.09 loomaarstikraad (DVM) Scintigraphic appearance of horse brain and imaging using dopamine transporter 123I-PE2I radioligand
12 Kooskora, Marilin 4.06.09 loomaarstikraad (DVM) Kasside kroonilise gingivostomatiidi ravi kõikide eespuri- ja purihammaste eemaldamisega - kohalikud ja maailma kogemused
13 Penttilä-Hilttunen Pirkko Irene 4.06.09 loomaarstikraad (DVM) Veise akuutse faasi proteiinid farmi tasemel ja seos karja viirusinfektsioonide staatusega
14 Haltiala, Juha Tuomas 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Lammaste katarraalse palaviku riskiprofiil, järelevalve- ja tõrjemeetmed Eestis
15 Hellenur-Sepp Hedi 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Innovaatilise desinfitseeriva toimeaine tõhususe uuringud Eesti lihatööstuses in situ
16 Kaugerand, Kadri 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Kliinilised mastiidid ja nende mõju lehma põletikujärgsele piimatoodangule
17 Kruusla, Hedi 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Veise poegimisjärgse järgu ainevahetusnäitajate ja akuutse faasi proteiinide taseme seos taastiinestumisega
18 Lindh Lena Anneli 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) A retrospective study of canine artificial inseminations performed at a private small animal clinic during 2002-2009
19 Malinen, Anna Eliisa 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Eestis aastatel 2006-2008 teostatud sigade ja veiste lihakontrolli tulemuste analüüs
20 Niine, Tarmo 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Patohistoloogiline leid sigade tsirkoviirus tüüp 2 nakkuse korral
21 Pekkola, Piia Reija Ramona 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Transtüretiini ja türoksiini siduva globuliini kontsentratsioonide muutuste semikvantitatiivne hindamine raske mittetüreoidse haigusega koertel
22 Rautiainen, Satu 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Rehabilitation of dogs with spinal cord injuries: functional recovery and the owners' ability to assess the dogs` condition and progress
23 Wendelin, Mona Charlotta 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Assessing practical markers for their suitability in estimating pain experienced by horses with laminitis
24 Venla, Piia Kärki 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Endoparasiitide esinemine koertel Tartus
25 Viisanen, Mirka Maarit Eveliina 3.06.10 loomaarstikraad (DVM) Rästikuhammustused koertel
26 Laine, Carola Anneli 30.08.10 loomaarstikraad (DVM) Hinnang lõaspidamiselt vabapidamisele üleviidavate lehmade sõrahaiguste esinemisele Soome farmerite ja sõravärkijate küsitluse põhjal
27 Alanen, Sabrina 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Ferret (mustela putorius furo) hyperadrenocorticism: case series study
28 Filimonova, Anastassia 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Endo- ja ektoparasiitide esinemine koertel ja kassidel Tallinna piirkonnas Haabersti Zoovetkeskuse patsientuuri alusel
29 Huttunen, Liisa-Maija 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Associations of bovine acute phase proteins response with infectious disease status of the herd
30 Hänninen, Maiju Kristiina 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Lüpsilehmade udarapõletikke põhjustavad haigustekitajad ja nende antibiootikumiresistentsus Eestis 2007.-2009. aastal
31 Koltsova, Julija 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Tartu linna ühiselamute köögihügieeni ja joogivee mikrobioloogilise kvaliteedi hindamine
32 Määttä, Meri 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Equine pastern dermatitis: a case series study
33 Neare, Kädi 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Vere seleenisisaldus ja paratuberkuloosi antikehade esinemine Eesti lambakarjades: võimalik seos seerumi haptoglobiini kontsentratsiooniga
34 Paalmäe, Jaanika 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Seerum amüloid A muutused taastekkivat hingamisttakistust põdevate hobuste vereplasmas
35 Semjonov, Aleksandr 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Toruluu murdude esinemissagedus, etioloogia ja ravi võimalused väikeloomadel Eestis
36 Tikkanen, Hanne Elina 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) A review of the reproductive cycles in the bitch. Progesterone and ionized calcium concentrations in bitches with dystocia
37 Vaskovtšuk, Natalia 2.06.11 loomaarstikraad (DVM) Koerte normaalse konjunktiivi tsütoloogia
38 Aljas, Andres 31.05.12 loomaarstikraad (DVM) Piima progesteroonisisalduse dünaamika superovuleeritud embrüodoonorlehmadel
39 Asikainen, Mika Petteri 31.05.12 loomaarstikraad (DVM) RNA purifying and gene expression analysis from fresh and frozen bovine blastocyst embryos
40 Rantanen, Meeri 31.05.12 loomaarstikraad (DVM) Radial exostoses as a finding in carpal sheath tenoscopy: a case series study 
41 Vinogradova, Maria 31.05.12 loomaarstikraad (DVM) Sigade parasitaarhaigused ja nende tõrje
42 Ülevaino, Epp 31.05.12 loomaarstikraad (DVM) Chiari-laadne malformatsioon ja süringomüeelia Cavalier King Charles spanjelitel – maailma kogemused ja pilootuuring Eestis
43 Dedjulja, Aleksandr 30.05.13 loomaarstikraad (DVM) Koerte akuutse faasi proteiinid põletiku markerina: tervete ja püometraga koerte võrdlus
44 Peltola, Sini-Maria 30.05.13 loomaarstikraad (DVM) Efficiancy of Ivermectin and Pyrantel against nematoda in Estonian horses
45 Pöntinen, Arja Marjatta 30.05.13 loomaarstikraad (DVM) Dose response study in preventing squamous ulcers in thoroughbred racehorses in training
46 Velström, Kaisa 30.05.13 loomaarstikraad (DVM) Wild boar (Sus scrofa) Toxoplasma gondii seroprevalence and hunters´ feeding grounds as parasitic hubs
47 Volkova, Jevgenia 30.05.13 loomaarstikraad (DVM) Soolestiku normaalmikrofloora antibiootikumiresistentsus kliiniliselt tervetel koertel
48 Must, Kärt 5.06.14 loomaarstikraad (DVM) Toxoplasma gondii Seroprevalence in Cats in Estonia
49 Nool, Anni 5.06.14 loomaarstikraad (DVM) Rakkude ja mikroorganismide esinemine kassil kliiniliselt terve silma ja konjunktiviidi tunnustega silma konjunktivaaltsütoloogias
50 Åhlberg, Tuuli Maria  4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Prevalence of Taenia solium cysticercosis in Estonian pigs
51 Dorbek-Kolin, Elisabeth 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Prevalence of Taenia saginata cysticercosis in Estonian cattle
52 Halme, Heidi Maria 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) INVOS monitoring in dogs and horses
53 Kilpi, Anna Josefina 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Serum concentrations of globulins, albumin and serum amyloid A of neonatal lambs and associations with weight gain during summer rearing period
54 Mäki, Susanna Katriina 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Concentration of serum amyloid A in serum and synovial fluid from dogs with cranial cruciate ligament rupture
55 Nurmi, Matilda Eleonoora 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Nisade puhastamise õnnestumine robotlüpsiga farmides
56 Pietilä, Pauliina Elisabeth 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Effects of dairy farmers attitude regarding cow welfare 
57 Tagell, Maarja 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Seroprevalence of Toxoplasma gondii in cattle in Estonia
58 Vuori, Tinja-Maria Karoliina 4.06.15 loomaarstikraad (DVM) Association of acute phase proteins with group size in rearing calves
59 Jevhuta, Anna 2.06.16 loomaarstikraad (DVM) Taimsete lisandite antibakteriaalne toime valitud bakteritele
60 Marttinen, Johanna 2.06.16 loomaarstikraad (DVM) Evaluation of various radiography based femoral angles in Lancashire heelers with and without medial patellar luxation
61 Sargisyan, David 2.06.16 loomaarstikraad (DVM) Kraniaalse ristatisideme rebendi etioloogia, ravi ja postoperatiivne taastumine koertel
62 Tiainen, Ida Elisa 2.06.16 loomaarstikraad (DVM) Overview of growth, energy status and nutritional management of weanling horses in winter in different housing systems 
63 Timonen, Anri 2.06.16 loomaarstikraad (DVM) Mycoplasma bovis’e põhjustatud udaranakkuse karjasisene levimus, mõju lehma udaratervisele, piimatoodangule ja –koostisele
64 Trimeloni, Saara 2.06.16 loomaarstikraad (DVM) Human and animal safety during the chemical immobilization of large carnivores in captivity 
65 Brutus, Kertu 01.06.17 loomaarstikraad (DVM) Kasside immuunpuudulikkuse viiruse ja kasside leukeemiaviiruse levimus Tartu varjupaiga kassidel: seosed vanuse, soo, riniidi ja haptoglobiini kontsentratsiooniga seerumis
66 Karindi, Martin 01.06.17 loomaarstikraad (DVM) Ülevaade koerte piimanäärme uudismoodustistest Eestis
67 Remes, Noora Helmiina 01.06.17 loomaarstikraad (DVM) Seroprevalence of Toxoplasma Gondii in moose (Alces Alces) hunted in Estonia in 2015
68 Dagni-Alice Viidu 01.06.17 loomaarstikraad (DVM) Vasikate roojast isoleeritud Escherichia coli antibiootikumiresistentsus ja selle seos antibiootikumide kasutamise ning vasikate söötmis- ja pidamistingimustega
69 Aula, Annina Maria 31.05.18 loomaarstikraad (DVM) Prevalence of indicators of dental and oral disease in dogs and cats: risk factors for oral pathology and correlation of owner perception with clinical examination findings
70 Kivipato, Sinituulia 31.05.18 loomaarstikraad (DVM) Diagnosing and treatment of equine endometritis - Estonian practice
71 Laarmann, Grete 31.05.18 loomaarstikraad (DVM) Vasikate akuutse faasi proteiinide muutused nudistamisjärgselt ning nende võimalik seos juurdekasvu ja haigestumisega
72 Männistö, Hanna Eveliina 31.05.18 loomaarstikraad (DVM) Collection of oral fluid samples from wild boar in the field conditions to detect African swine fever virus (ASFV)
73 Niittynen, Martta Erika 31.05.18 loomaarstikraad (DVM) Survey of welfare and housing of Finnish pet rabbits
74 Põder, Aino Katriina 31.05.18 loomaarstikraad (DVM) Meat inspection findings indicating necrobacillosis in Finnish reindeer during 2004-2016
75 Vesterinen, Maija Talvikki 31.05.18 loomaarstikraad (DVM) Effect of Finnish sauna to equine muscle tone based on MyotonPRO measurements
76 Baranova, Maria 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Piimaveistega tegelevate loomakasvatajate ja loomaarstide suhtumine mikroobide resistentsusesse ja antibiootikumide kasutamisse
77 Hietakangas, Mirella Emma Maria 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Homecare in prevention of periodontal disease in dogs and cats: owner awareness and attitudes
78 Häkämies, Johanna Marketta 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Neonatal lambs serum concentration of haptoglobin and its possible association with weight gain during first months of life
79 Häyrynen, Tuomas Antti Hermanni 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Smart phone thermal camera accessory device as a mean to assess saddle fit in horses
80 Ilola, Susanna Tuulia 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) The effect of regular hoof trimming to the occurrence of sole ulcers
81 Isotalo, Kiia Greta 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) The use of equine nutritional supplements in Finland
82 Kallasmaa, Kertlin 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Selektiivse antibiootikumiravi mõju udaratervisele
83 Kneckt, Sonja Krista Marianne 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Ability of myotonpro to detect changes in the muscle tone of immobilized blesbok (Damaliscus pygargus phillipsi) as diagnostic method of capture myopathy
84 Latva-Somppi, Minna Liisa Kaarina 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Antimicrobial effect of plant powders in raw and cooked minced pork
85 Leis, Eneli 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Eesti piimalehmade eluea pikkust mõjutavad farmi tegurid
86 Lomp, Triinu 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) The effect of two different preoperative anesthetic regimens on intraocular pressure in dogs
87 Malinen, Sigrid-Susanna 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Ülevaade silmalau neoplaasiatest koertel, nende poolt tekitatavad muutused, kliinilised tunnused, diagnoosimine ja ravi
88 Mik, Laura-Liis 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Leptospiroos koertel Eestis
89 Mikola, Nelly Ilona 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Survey of current knowledge of medical doctors and veterinarians authorized to work in Finland about emerging zoonotic parasites Dirofilaria Immitis and Dirofilaria repens
90 Moisander, Kia Emilia 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Feeding interval affecting calves’ birth time and weight in spring-calving beef cattle
91 Peetris, Priit 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Second generation anticoagulant rodenticides in birds of prey of Estonia
92 Puustjärvi, Päivi Johanna 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Seroprevalence of Cryptosporidium spp. in humans in Estonia
93 Revenco, Viorel 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Prevalence and counts of Campylobacter spp. in poultry meat at Estonian retail level
94 Rissanen, Karoliina Marianne 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Toxoplasma gondii seroprevalence in horses from Estonia and Ukraine
95 Teppo, Pihla Alina Margarita 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Anti-Müllerian hormone and carnitine concentration in the serum of Holstein cows
96 Vainonen, Miila Katarina 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Inflammatory indicators in the diagnosis of subclinical mastitis
97 Wäänänen, Jenna Eveliina 31.05.19 loomaarstikraad (DVM) Cure rate of cows with digital dermatitis in one estonian dairy herd
98 Bäckström, Lynn Cathrine 04.06.20 loomaarstikraad (DVM) A novel protocol for anaesthesia of chacma baboons
99 Cerbule, Anna Regina 04.06.20 loomaarstikraad (DVM) Prevalence and age structure of African swine fever survivor animals in the wild boar population during the epidemic in Estonia
100 Edula, Triin 04.06.20 loomaarstikraad (DVM) Opioidi kasutus koertel: äge pankreatiit, võõrkeha seedekulglas ja sooletuppumus
101 Kirk, Egeli 04.06.20 loomaarstikraad (DVM) Selected contaminants and infectious diseases in Estonian northern goshawks (Accipiter gentilis)
102 Liblikas, Hedvig 04.06.20 loomaarstikraad (DVM) Prepubertal gonadectomy in male cats: a retrospective internet-based survey on the safety of castration at a young age
103 Lindstedt, Jannica Susanne Marie 04.06.20 loomaarstikraad (DVM) Fireworks related equine noise anxiety in Finland and Sweden
104 Pekkonen, Kia Reetta Katariina 04.06.20 loomaarstikraad (DVM) Synovial serum amyloid A (SAA) as a diagnostic marker for equine joint diseas
105 Piibor, Johanna 05.06.20 loomaarstikraad (DVM) Comparing health and welfare of pigs farmed in conventional and in organic systems in Estonia
106 Raunio, Lotta Maria 05.06.20 loomaarstikraad (DVM) Practice perspective on veterinary services in Estonia, Sweden and Norway - a pilot study
107 Rausk, Julia Helena Viola 05.06.20 loomaarstikraad (DVM) The use of detomidine in horses suffering from noise anxiety due to fireworks
108 Talvio, Isto Johannes 05.06.20 loomaarstikraad (DVM) Association between sole ulcers and systemic inflammatory response in dairy cattle
109 Urtti, Hanna Maria 05.06.20 loomaarstikraad (DVM) Effects of energy intake during far-off period, BCS at dry-off and metabolic status during transition period on reproduction in dairy cows
110 Väyrynen, Silja Anniina 05.06.20 loomaarstikraad (DVM) Rabies preparedness in Finland - Literature review and evaluation of recent improvement activities
111 Honkala, Anna-Leena 03.06.21 loomaarstikraad (DVM) Cow colostrum acute phase proteins (SAA, Hp) and cytokines (IL-1β, IL-6): associations with inflammatory response in neonatal calves
112 Häkkä, Susanna Suvi Siviä 03.06.21 loomaarstikraad (DVM) Animal species scavenging on wild boar carcasses on island Hiiumaa (Estonia)
113 Kohonen, Ina-Sofia 03.06.21 loomaarstikraad (DVM) Haptoglobin and Toxoplasma gondii seropositivity in domestic cats
114 Krehhova, Kristina 03.06.21 loomaarstikraad (DVM) Anesteesiast tingitud tüsistuste esinemissagedus ja notsitseptsiooni hindamine tervetel emastel kassidel ovariohüsterektoomia ajal
115 Kupiainen, Anja Kaarina 03.06.21 loomaarstikraad (DVM) Biomarkers for predicting prolonged postpartum anovulation in dairy cattle
116 Käyhty, Sonja 03.06.21 loomaarstikraad (DVM) Biomarker NT-proBNP and its clinical utility in cats - literature review and description of the use of NT-proBNP analysis in cats at the small animal clinic of Estonian University of Life Sciences
117 Lehtinen, Patrik 03.06.21 loomaarstikraad (DVM) Estrotect © as an indicator of fertile heat compared to visual detection in dairy heifers
118 Miettunen, Sonja Elisabeth 03.06.21 loomaarstikraad (DVM) Feline (Felis catus) juvenile hyperplastic gingivitis: case series study
119 Mõttus, Maare 04.06.21 loomaarstikraad (DVM) Search for Angiostrongylus vasorum infection in dogs with clinical signs suggestive of angiostrongylosis, and survey of knowledge about the parasite among veterinarians in Estonia
120
Peltonen, Janette Monica
04.06.21 loomaarstikraad (DVM) Associations between puppy and adolescent diet and conjunctivitis in dogs
121 Salonen, Aurora 04.06.21 loomaarstikraad (DVM) Canine Leptospirosis - Owner Knowledge in Estonia
122 Sihvonen, Tuula Talvikki 04.06.21 loomaarstikraad (DVM) Implementation of biosecurity measures and associations with herd-level prevalence of selected endemic infectious diseases in Estonian dairy cattle herds
123 Sulin, Mervi Irene 04.06.21 loomaarstikraad (DVM) Veterinarians approach to feline lower urinary tract disease
124 Sulonen, Julia Eeva-Maria 04.06.21 loomaarstikraad (DVM) Xylitol toxicosis in dogs: case series study
125 Tanhuanpää, Ella Maria 04.06.21 loomaarstikraad (DVM) Periodontal disease in dogs and cats; Diagnosing, treatment, homecare and preventive methods; Owner awareness, attitudes and beliefs
126 Vaakanainen, Piia Anneli 04.06.21 loomaarstikraad (DVM) The growth of Finnhorse and Standardbred foals in loose housing system in Finland