VM 6. õppeaasta

VETERINAARMEDITSIINI ERIALAL KAITSTUD LÕPUTÖÖD (LÕPUTÖÖGA LÕPETAJAD ALATES 2008 A.)

Jrk. nr. Nimi Eesnimi Kuupäev Akadeemiline kraad Töö pealkiri (originaalkeeles)
1 Hietanen Katriina Emilia 29.05.2008 loomaarstikraad (DVM) Häbeme, lahkliha, tupeesiku, tupe ja emakakaela patoloogiad ja nende mõju mära tiinestumisele
2 Ilves Aire 29.05.2008 loomaarstikraad (DVM) Insuliiniresistentsusest eesti holsteini ja eesti punast tõugu lehmadel
3 Kaikkonen Minna Eveliina 29.05.2008 loomaarstikraad (DVM) Anesteesiaaegne elutähtsate füsioloogiliste parameetrite monitooring Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinikus
4 Kull Aile 29.05.2008 loomaarstikraad (DVM) Lüpsilehmade kohanemiskäitumine ja käitumishälbed üleminekul lõaspidamiselt vabapidamisele
5 Laanemaa Reelika 29.05.2008 loomaarstikraad (DVM) Proliferatiivse enteropaatia esinemine ja patomorfoloogia sigadel Eestis
6 Peterson Kadri 29.05.2008 loomaarstikraad (DVM) Tootmishügieen lihatööstusettevõttes ja Listeria spp. seda mõjutava faktorina
7 Rauman Jenni Eveliina 29.05.2008 loomaarstikraad (DVM) Tüviraku teraapia hobuste kõõluste traumades
8 Sleksejev Annely 29.05.2008 loomaarstikraad (DVM) Brachyspira liikide identifitseerimine ja nende ravimitundlikkuse määramine Saaremaa sigalates
9 Veski Kadri 29.05.2008 loomaarstikraad (DVM) Süsteemselt ja lokaalselt manustatud penitsilliini raviefektiivsus grampositiivsetesse mastiiditekitajatesse
10 Võhhodina Julia 29.05.2008 loomaarstikraad (DVM) Sigade hingamisteede haiguste ja sigalate õhu tolmu, ammoniaagi, süsinikdioksiidi sisalduse vaheliste seoste selgitamine
11 Holopainen Auli Maria 04.06.2009 loomaarstikraad (DVM) Scintigraphic appearance of horse brain and imaging using dopamine transporter 123I-PE2I radioligand
12 Kooskora Marilin 04.06.2009 loomaarstikraad (DVM) Kasside kroonilise gingivostomatiidi ravi kõikide eespuri- ja purihammaste eemaldamisega - kohalikud ja maailma kogemused
13 Penttilä-Hilttunen Pirkko Irene 04.06.2009 loomaarstikraad (DVM) Veise akuutse faasi proteiinid farmi tasemel ja seos karja viirusinfektsioonide staatusega
14 Haltiala Juha Tuomas 03.06.2010 loomaarstikraad (DVM) Lammaste katarraalse palaviku riskiprofiil, järelevalve- ja tõrjemeetmed Eestis
15 Hellenur-Sepp Hedi 03.06.2010 loomaarstikraad (DVM) Innovaatilise desinfitseeriva toimeaine tõhususe uuringud Eesti lihatööstuses in situ
16 Kaugerand Kadri 03.06.2010 loomaarstikraad (DVM) Kliinilised mastiidid ja nende mõju lehma põletikujärgsele piimatoodangule
17 Kruusla Hedi 03.06.2010 loomaarstikraad (DVM) Veise poegimisjärgse järgu ainevahetusnäitajate ja akuutse faasi proteiinide taseme seos taastiinestumisega
18 Lindh Lena Anneli 03.06.2010 loomaarstikraad (DVM) A retrospective study of canine artificial inseminations performed at a private small animal clinic during 2002-2009
19 Malinen Anna Eliisa 03.06.2010 loomaarstikraad (DVM) Eestis aastatel 2006-2008 teostatud sigade ja veiste lihakontrolli tulemuste analüüs
20 Niine Tarmo 03.06.2010 loomaarstikraad (DVM) Patohistoloogiline leid sigade tsirkoviirus tüüp 2 nakkuse korral
21 Pekkola Piia Reija Ramona 03.06.2010 loomaarstikraad (DVM) Transtüretiini ja türoksiini siduva globuliini kontsentratsioonide muutuste semikvantitatiivne hindamine raske mittetüreoidse haigusega koertel
22 Rautiainen Satu 03.06.2010 loomaarstikraad (DVM) Rehabilitation of dogs with spinal cord injuries: functional recovery and the owners' ability to assess the dogs` condition and progress
23 Wendelin Mona Charlotta 03.06.2010 loomaarstikraad (DVM) Assessing practical markers for their suitability in estimating pain experienced by horses with laminitis
24 Venla Piia Kärki 03.06.2010 loomaarstikraad (DVM) Endoparasiitide esinemine koertel Tartus
25 Viisanen Mirka Maarit Eveliina 03.06.2010 loomaarstikraad (DVM) Rästikuhammustused koertel
26 Laine Carola Anneli 30.08.2010 loomaarstikraad (DVM) Hinnang lõaspidamiselt vabapidamisele üleviidavate lehmade sõrahaiguste esinemisele Soome farmerite ja sõravärkijate küsitluse põhjal
27 Alanen Sabrina 02.06.2011 loomaarstikraad (DVM) Ferret (mustela putorius furo) hyperadrenocorticism: case series study
28 Filimonova Anastassia 02.06.2011 loomaarstikraad (DVM) Endo- ja ektoparasiitide esinemine koertel ja kassidel Tallinna piirkonnas Haabersti Zoovetkeskuse patsientuuri alusel
29 Huttunen Liisa-Maija 02.06.2011 loomaarstikraad (DVM) Associations of bovine acute phase proteins response with infectious disease status of the herd
30 Hänninen Maiju Kristiina 02.06.2011 loomaarstikraad (DVM) Lüpsilehmade udarapõletikke põhjustavad haigustekitajad ja nende antibiootikumiresistentsus Eestis 2007.-2009. aastal
31 Koltsova Julija 02.06.2011 loomaarstikraad (DVM) Tartu linna ühiselamute köögihügieeni ja joogivee mikrobioloogilise kvaliteedi hindamine
32 Määttä Meri 02.06.2011 loomaarstikraad (DVM) Equine pastern dermatitis: a case series study
33 Neare Kädi 02.06.2011 loomaarstikraad (DVM) Vere seleenisisaldus ja paratuberkuloosi antikehade esinemine Eesti lambakarjades: võimalik seos seerumi haptoglobiini kontsentratsiooniga
34 Paalmäe Jaanika 02.06.2011 loomaarstikraad (DVM) Seerum amüloid A muutused taastekkivat hingamisttakistust põdevate hobuste vereplasmas
35 Semjonov Aleksandr 02.06.2011 loomaarstikraad (DVM) Toruluu murdude esinemissagedus, etioloogia ja ravi võimalused väikeloomadel Eestis
36 Tikkanen Hanne Elina 02.06.2011 loomaarstikraad (DVM) A review of the reproductive cycles in the bitch. Progesterone and ionized calcium concentrations in bitches with dystocia
37 Vaskovtšuk Natalia 02.06.2011 loomaarstikraad (DVM) Koerte normaalse konjunktiivi tsütoloogia
38 Aljas Andres 31.05.2012 loomaarstikraad (DVM) Piima progesteroonisisalduse dünaamika superovuleeritud embrüodoonorlehmadel
39 Asikainen Mika Petteri 31.05.2012 loomaarstikraad (DVM) RNA purifying and gene expression analysis from fresh and frozen bovine blastocyst embryos
40 Rantanen Meeri 31.05.2012 loomaarstikraad (DVM) Radial exostoses as a finding in carpal sheath tenoscopy: a case series study 
41 Vinogradova Maria 31.05.2012 loomaarstikraad (DVM) Sigade parasitaarhaigused ja nende tõrje
42 Ülevaino Epp 31.05.2012 loomaarstikraad (DVM) Chiari-laadne malformatsioon ja süringomüeelia Cavalier King Charles spanjelitel – maailma kogemused ja pilootuuring Eestis
43 Dedjulja Aleksandr 30.05.2013 loomaarstikraad (DVM) Koerte akuutse faasi proteiinid põletiku markerina: tervete ja püometraga koerte võrdlus
44 Peltola Sini-Maria 30.05.2013 loomaarstikraad (DVM) Efficiancy of Ivermectin and Pyrantel against nematoda in Estonian horses
45 Pöntinen Arja Marjatta 30.05.2013 loomaarstikraad (DVM) Dose response study in preventing squamous ulcers in thoroughbred racehorses in training
46 Velström Kaisa 30.05.2013 loomaarstikraad (DVM) Wild boar (Sus scrofa) Toxoplasma gondii seroprevalence and hunters´ feeding grounds as parasitic hubs
47 Volkova Jevgenia 30.05.2013 loomaarstikraad (DVM) Soolestiku normaalmikrofloora antibiootikumiresistentsus kliiniliselt tervetel koertel
48 Must Kärt 05.06.2014 loomaarstikraad (DVM) Toxoplasma gondii Seroprevalence in Cats in Estonia
49 Nool Anni 05.06.2014 loomaarstikraad (DVM) Rakkude ja mikroorganismide esinemine kassil kliiniliselt terve silma ja konjunktiviidi tunnustega silma konjunktivaaltsütoloogias
50 Åhlberg Tuuli Maria 04.06.2015 loomaarstikraad (DVM) Prevalence of Taenia solium cysticercosis in Estonian pigs
51 Dorbek-Kolin Elisabeth 04.06.2015 loomaarstikraad (DVM) Prevalence of Taenia saginata cysticercosis in Estonian cattle
52 Halme Heidi Maria 04.06.2015 loomaarstikraad (DVM) INVOS monitoring in dogs and horses
53 Kilpi Anna Josefina 04.06.2015 loomaarstikraad (DVM) Serum concentrations of globulins, albumin and serum amyloid A of neonatal lambs and associations with weight gain during summer rearing period
54 Mäki Susanna Katriina 04.06.2015 loomaarstikraad (DVM) Concentration of serum amyloid A in serum and synovial fluid from dogs with cranial cruciate ligament rupture
55 Nurmi Matilda Eleonoora 04.06.2015 loomaarstikraad (DVM) Nisade puhastamise õnnestumine robotlüpsiga farmides
56 Pietilä Pauliina Elisabeth 04.06.2015 loomaarstikraad (DVM) Effects of dairy farmers attitude regarding cow welfare 
57 Tagell Maarja 04.06.2015 loomaarstikraad (DVM) Seroprevalence of Toxoplasma gondii in cattle in Estonia
58 Vuori Tinja-Maria Karoliina 04.06.2015 loomaarstikraad (DVM) Association of acute phase proteins with group size in rearing calves
59 Jevhuta Anna 02.06.2016 loomaarstikraad (DVM) Taimsete lisandite antibakteriaalne toime valitud bakteritele
60 Marttinen Johanna 02.06.2016 loomaarstikraad (DVM) Evaluation of various radiography based femoral angles in Lancashire heelers with and without medial patellar luxation
61 Sargisyan David 02.06.2016 loomaarstikraad (DVM) Kraniaalse ristatisideme rebendi etioloogia, ravi ja postoperatiivne taastumine koertel
62 Tiainen Ida Elisa 02.06.2016 loomaarstikraad (DVM) Overview of growth, energy status and nutritional management of weanling horses in winter in different housing systems 
63 Timonen Anri 02.06.2016 loomaarstikraad (DVM) Mycoplasma bovis’e põhjustatud udaranakkuse karjasisene levimus, mõju lehma udaratervisele, piimatoodangule ja –koostisele
64 Trimeloni Saara 02.06.2016 loomaarstikraad (DVM) Human and animal safety during the chemical immobilization of large carnivores in captivity 
65 Brutus Kertu 01.06.2017 loomaarstikraad (DVM) Kasside immuunpuudulikkuse viiruse ja kasside leukeemiaviiruse levimus Tartu varjupaiga kassidel: seosed vanuse, soo, riniidi ja haptoglobiini kontsentratsiooniga seerumis
66 Karindi Martin 01.06.2017 loomaarstikraad (DVM) Ülevaade koerte piimanäärme uudismoodustistest Eestis
67 Remes Noora Helmiina 01.06.2017 loomaarstikraad (DVM) Seroprevalence of Toxoplasma Gondii in moose (Alces Alces) hunted in Estonia in 2015
68 Viidu Dagni-Alice 01.06.2017 loomaarstikraad (DVM) Vasikate roojast isoleeritud Escherichia coli antibiootikumiresistentsus ja selle seos antibiootikumide kasutamise ning vasikate söötmis- ja pidamistingimustega
69 Aula Annina Maria 31.05.2018 loomaarstikraad (DVM) Prevalence of indicators of dental and oral disease in dogs and cats: risk factors for oral pathology and correlation of owner perception with clinical examination findings
70 Kivipato Sinituulia 31.05.2018 loomaarstikraad (DVM) Diagnosing and treatment of equine endometritis - Estonian practice
71 Laarmann Grete 31.05.2018 loomaarstikraad (DVM) Vasikate akuutse faasi proteiinide muutused nudistamisjärgselt ning nende võimalik seos juurdekasvu ja haigestumisega
72 Männistö Hanna Eveliina 31.05.2018 loomaarstikraad (DVM) Collection of oral fluid samples from wild boar in the field conditions to detect African swine fever virus (ASFV)
73 Niittynen Martta Erika 31.05.2018 loomaarstikraad (DVM) Survey of welfare and housing of Finnish pet rabbits
74 Põder Aino Katriina 31.05.2018 loomaarstikraad (DVM) Meat inspection findings indicating necrobacillosis in Finnish reindeer during 2004-2016
75 Vesterinen Maija Talvikki 31.05.2018 loomaarstikraad (DVM) Effect of Finnish sauna to equine muscle tone based on MyotonPRO measurements
76 Baranova Maria 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Piimaveistega tegelevate loomakasvatajate ja loomaarstide suhtumine mikroobide resistentsusesse ja antibiootikumide kasutamisse
77 Hietakangas Mirella Emma Maria 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Homecare in prevention of periodontal disease in dogs and cats: owner awareness and attitudes
78 Häkämies Johanna Marketta 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Neonatal lambs serum concentration of haptoglobin and its possible association with weight gain during first months of life
79 Häyrynen Tuomas Antti Hermanni 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Smart phone thermal camera accessory device as a mean to assess saddle fit in horses
80 Ilola Susanna Tuulia 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) The effect of regular hoof trimming to the occurrence of sole ulcers
81 Isotalo Kiia Greta 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) The use of equine nutritional supplements in Finland
82 Kallasmaa Kertlin 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Selektiivse antibiootikumiravi mõju udaratervisele
83 Kneckt Sonja Krista Marianne 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Ability of myotonpro to detect changes in the muscle tone of immobilized blesbok (Damaliscus pygargus phillipsi) as diagnostic method of capture myopathy
84 Latva-Somppi Minna Liisa Kaarina 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Antimicrobial effect of plant powders in raw and cooked minced pork
85 Leis Eneli 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Eesti piimalehmade eluea pikkust mõjutavad farmi tegurid
86 Lomp Triinu 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) The effect of two different preoperative anesthetic regimens on intraocular pressure in dogs
87 Malinen Sigrid-Susanna 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Ülevaade silmalau neoplaasiatest koertel, nende poolt tekitatavad muutused, kliinilised tunnused, diagnoosimine ja ravi
88 Mik Laura-Liis 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Leptospiroos koertel Eestis
89 Mikola Nelly Ilona 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Survey of current knowledge of medical doctors and veterinarians authorized to work in Finland about emerging zoonotic parasites Dirofilaria Immitis and Dirofilaria repens
90 Moisander Kia Emilia 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Feeding interval affecting calves’ birth time and weight in spring-calving beef cattle
91 Peetris Priit 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Second generation anticoagulant rodenticides in birds of prey of Estonia
92 Puustjärvi Päivi Johanna 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Seroprevalence of Cryptosporidium spp. in humans in Estonia
93 Revenco Viorel 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Prevalence and counts of Campylobacter spp. in poultry meat at Estonian retail level
94 Rissanen Karoliina Marianne 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Toxoplasma gondii seroprevalence in horses from Estonia and Ukraine
95 Teppo Pihla Alina Margarita 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Anti-Müllerian hormone and carnitine concentration in the serum of Holstein cows
96 Vainonen Miila Katarina 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Inflammatory indicators in the diagnosis of subclinical mastitis
97 Wäänänen Jenna Eveliina 31.05.2019 loomaarstikraad (DVM) Cure rate of cows with digital dermatitis in one estonian dairy herd
98 Bäckström Lynn Cathrine 04.06.2020 loomaarstikraad (DVM) A novel protocol for anaesthesia of chacma baboons
99 Cerbule Anna Regina 04.06.2020 loomaarstikraad (DVM) Prevalence and age structure of African swine fever survivor animals in the wild boar population during the epidemic in Estonia
100 Edula Triin 04.06.2020 loomaarstikraad (DVM) Opioidi kasutus koertel: äge pankreatiit, võõrkeha seedekulglas ja sooletuppumus
101 Kirk Egeli 04.06.2020 loomaarstikraad (DVM) Selected contaminants and infectious diseases in Estonian northern goshawks (Accipiter gentilis)
102 Liblikas Hedvig 04.06.2020 loomaarstikraad (DVM) Prepubertal gonadectomy in male cats: a retrospective internet-based survey on the safety of castration at a young age
103 Lindstedt Jannica Susanne Marie 04.06.2020 loomaarstikraad (DVM) Fireworks related equine noise anxiety in Finland and Sweden
104 Pekkonen Kia Reetta Katariina 04.06.2020 loomaarstikraad (DVM) Synovial serum amyloid A (SAA) as a diagnostic marker for equine joint diseas
105 Piibor Johanna 05.06.2020 loomaarstikraad (DVM) Comparing health and welfare of pigs farmed in conventional and in organic systems in Estonia
106 Raunio Lotta Maria 05.06.2020 loomaarstikraad (DVM) Practice perspective on veterinary services in Estonia, Sweden and Norway - a pilot study
107 Rausk Julia Helena Viola 05.06.2020 loomaarstikraad (DVM) The use of detomidine in horses suffering from noise anxiety due to fireworks
108 Talvio Isto Johannes 05.06.2020 loomaarstikraad (DVM) Association between sole ulcers and systemic inflammatory response in dairy cattle
109 Urtti Hanna Maria 05.06.2020 loomaarstikraad (DVM) Effects of energy intake during far-off period, BCS at dry-off and metabolic status during transition period on reproduction in dairy cows
110 Väyrynen Silja Anniina 05.06.2020 loomaarstikraad (DVM) Rabies preparedness in Finland - Literature review and evaluation of recent improvement activities
111 Honkala Anna-Leena 03.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Cow colostrum acute phase proteins (SAA, Hp) and cytokines (IL-1β, IL-6): associations with inflammatory response in neonatal calves
112 Häkkä Susanna Suvi Siviä 03.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Animal species scavenging on wild boar carcasses on island Hiiumaa (Estonia)
113 Kohonen Ina-Sofia 03.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Haptoglobin and Toxoplasma gondii seropositivity in domestic cats
114 Krehhova Kristina 03.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Anesteesiast tingitud tüsistuste esinemissagedus ja notsitseptsiooni hindamine tervetel emastel kassidel ovariohüsterektoomia ajal
115 Kupiainen Anja Kaarina 03.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Biomarkers for predicting prolonged postpartum anovulation in dairy cattle
116 Käyhty Sonja 03.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Biomarker NT-proBNP and its clinical utility in cats - literature review and description of the use of NT-proBNP analysis in cats at the small animal clinic of Estonian University of Life Sciences
117 Lehtinen Patrik 03.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Estrotect © as an indicator of fertile heat compared to visual detection in dairy heifers
118 Miettunen Sonja Elisabeth 03.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Feline (Felis catus) juvenile hyperplastic gingivitis: case series study
119 Mõttus Maare 04.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Search for Angiostrongylus vasorum infection in dogs with clinical signs suggestive of angiostrongylosis, and survey of knowledge about the parasite among veterinarians in Estonia
120 Peltonen Janette Monica 04.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Associations between puppy and adolescent diet and conjunctivitis in dogs
121 Salonen Aurora 04.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Canine Leptospirosis - Owner Knowledge in Estonia
122 Sihvonen Tuula Talvikki 04.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Implementation of biosecurity measures and associations with herd-level prevalence of selected endemic infectious diseases in Estonian dairy cattle herds
123 Sulin Mervi Irene 04.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Veterinarians approach to feline lower urinary tract disease
124 Sulonen Julia Eeva-Maria 04.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Xylitol toxicosis in dogs: case series study
125 Tanhuanpää Ella Maria 04.06.2021 loomaarstikraad (DVM) Periodontal disease in dogs and cats; Diagnosing, treatment, homecare and preventive methods; Owner awareness, attitudes and beliefs
126 Vaakanainen Piia Anneli 04.06.2021 loomaarstikraad (DVM) The growth of Finnhorse and Standardbred foals in loose housing system in Finland
127 Airasmaa Iina Maria 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) The occurrence of Methicillin-resistant Staphylococcus spp. and Acinetobacter spp. in the environment of small animal clinics in Estonia
128 Allmang Cristin 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Evaluation of histopathology as a diagnostic method for equine sarcoids and treatment options
129 Breukers Eveliina Anni Maria 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Sensitivity of African swine fever surveillance system for wild boar in Estonia
130 Breukers Thomas Anton Casimir 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Assessing surgically implanted temperature sensors to measure body temperature in dairy calves during individual- and group period
131 Casagrande Claudia Carolina Maria 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) The occurrence and antibiotic resistance of Staphylococcus spp. isolated in horses in Estonia
132 Erkheikki Elisa Helena 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Prevalence of Staphylococcus aureus intramammary infection in automatic milking systems and association with cow udder health in Finnish dairy herds
133 Erling Dimi Antti Allan 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) The dynamics of Cryptosporidium spp. during first three week of calves’ life and the effect on the general inflammatory response
134 Granholm Heidi Enneli 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Effects of cobalt nanoparticles on Microsporum canis in vitro
135 Haapanen Enna Elina 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Serum amyloid A concentrations in lungs and blood in calves with respiratory disease: association with clinical signs
136 Hahndorf Raili 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Korduvpoeginud lehmade vereplasma insuliinisarnase kasvufaktor-1 kontsentratsiooni diagnostiline väärtus seoses tiinestuvuse, haigestumuse ja prakeerimisega
137 Holmberg Carl Simon 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Effect of epidural anaesthesia to pain response during tibial tuberosity advancement rapid surgery in dogs
138 Huhtilainen Aappo Eemeli 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Dogs seized on the basis of section 44 of the Animal Welfare Act (247/1996), and their care in Finnish rescue centre conditions
139 Kadak Allotar 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Zoonootiline giardiaas – Loomaomanike teadlikkus Eestis
140 Kalliola Bea Natalia 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Attitude towards preventative oral care for periodontal disease in dogs and cats among
141 Kangasoja Kaisli 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Investigation into potential mosquito vectors of Dirofilaria repens in Southern Estonia
142 Keskikuru Meri Helena 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Biomarkers to predict fertility in dairy cattle
143 Kinnunen Janita Sanna Maria 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Relationship between equine asthma and housing conditions Finnish veterinarians
144 Klein Carmen 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Piimakarjafarmide pidamistingimuste mõju vasikate jõudlusele, tervisele ja heaolule
145 Kohv Eliise 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Ülevaade koertel kõige sagedamini esinevatest põrna patoloogiatest ning kliinilised näited Eesti Maaülikooli Väikeloomakliiniku patsientidest ajaperioodil 01.02.18-01.02.22
146 Lagström Magdalena Zoya Emilia 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Common dental disorders in the adult horse and the current level of care and knowledge in the owner community in Finland
147 Leemet Erle 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Sigade Aafrika katku viiruse leviku kiiruse kirjeldus ja sõltuvus keskkonna temperatuurist Eesti metssigadel
148 Reinikka Elma Aksinja 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Oral cavity findings of 30 pet rabbits observed during dental procedures
149 Valolahti Aino Vilhelmiina 09.06.22 loomaarstikraad (DVM) Prevalence of internal parasites in pet and zoo reptiles in Estonia
150 Allik Abella 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Kasside välis- ja keskkõrvapõletike esinemine Eesti Maaülikooli väikeloomakliinikus 1.10.2018–1.10.2021
151 Kyläkallio Lotta Karoliina 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in meat products and reduction options
152 Laaksonen Annika Eeva Aleksandra 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Urine sediment results and use of antimicrobials in feline urinary obstruction cases
153 Laissaar Marianne 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Kriitiliselt tähtsate antibiootikumide kasutamine Eesti piimaveisekarjades ja selle seos ESBL-i tootva Escherichia coli esinemissagedusega
154 Liivak Stefani 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Perifeerse ja tsentraalse vestibulaarsündroomi esinemine koertel loomakliinikus EriVet
155 Mäkinen Alex Johannes 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) The effect of the nasal anatomy on the behaviour patterns of the European elk (Alces alces)
156 Niemi Jaana Regina Mariel 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Veterinary knowledge of nasal mites (Pneumonyssoides caninum) in Finland
157 Nummelin Amanda Eeva Liisa 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) The most common tick repellents used by dog owners in Finland and their most frequently reported adverse effects
158 Oinonen Pihla Melissa Ottiilia 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Prevalence of gastrointestinal parasites, with emphasis on strongyle infection in horses in Tartu County, Estonia
159 Poutiainen Riikka Hannele 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Influence of a grain free diet on the blood plasma taurine concentration in English cocker spaniels
160 Raux Louise Anastasie Sylvie 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Retrospective analysis of clinical endocrine cases in dogs in selected veterinary clinics of France and Estonia
161 Riihijärvi Sonja Elina 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Intraocular pressure in clinically healthy dogs before and after clinical examination and vaccination procedure
162 Rissala Aino Tekla Vilhelmiina 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Quantitative assessment of biosecurity on Finnish dairy cattle farms by using Biocheck.UGent™ tool
163 Salo Aino-Maria Aleksandra 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Histopathology of dog gingival tumors – distribution and classification
164 Savolainen Sanna Kaisa 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Suprelorin® implant in male cats: A retrospective internet-based survey of clientowned cats
165 Shepeleva Anzhelika 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Atoopilise dermatiidi diagnoosiga saksa lambakoerte ja prantsuse buldogite kliiniliste tunnuste võrdlus
166 Somelar Eveli 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Eesti piimalehmade karjast väljamineku algpõhjused
167 Tulik Marie 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Koertel kiiresti tekkivad vaktsineerimisjärgsed kõrvaltoimed
168 Tuomi Salla Maaria 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Passive immunity and association with morbidity and mortality of dairy calves reared in large-scale Estonian dairy herds
169 Turnas Maarja 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Mittesteroidsete põletikuvastaste humaanravimite kasutamine kassidel ja koertel – omanike teadlikkus Eestis
170 Valli Marikki Heidi 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Eestis müüdavas värskes kanabroilerilihast isoleeritud Campylobacter spp. tundlikkus antimikroobsete ühendite suhtes
171 Valve Neea Amanda 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Antimicrobial resistance of E. coli and Enterococcus spp. isolated from swine and cattle in 2016-2020 in Estonia
172 von Bagh Oona Annie Alexandra 10.06.22 loomaarstikraad (DVM) Spontaneous chronic corneal epithelial defects in dogs: case series study
173 Anttila Millie Erika 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Feline diabetes mellitus - owner experiences in client communication and education after the diagnosis: case series study
174 Autio Ninni Leena Sofia 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Postoperative analgesia after ovariohysterectomy and castration in dogs and cats
175 Averina Kristina 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Parapareesiga koerte esinemus Eesti Maaülikooli väikeloomakliinikus
176 Casenave-Pere Hélène Thérèse Marie 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Analysis of clinical endocrine cases in cats with focus on diabetes and hyperthyroidism
177 Dolk Tatu Felix 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Gestation length of Estonian dairy cattle in 2017-2019
178 Heino Olli Jetro Juhani 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) The clinical decision-making process and the potential impact of the GekkoVet clinical decision support system on diagnostics in veterinary medicine
179 Hietaranta Iina-Maria Henrietta 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Incidence of feline leukemia virus and feline immunodeficiency virus in wild felines living in captivity at a nature reserve in Central Africa
180 Isoranta Johanna Marja Tuulikki 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) The relationship between body condition score and time to resumption of luteal activity postpartum in dairy cows
181 Jaatinen Oona Aurora 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Feline corneal sequestrum: a case series study of six representative cases of the disease
182 Järvi Ella Maria 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Effect of prolonged lateral recumbency during echocardiographic examination on development of pulmonary atelectasis in dogs
183 Jauhiainen Milla Maria Maaritintytär 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Keratoconjunctivitis sicca in dogs: review of cases presented in Ophthalmology unit of Small Animal Clinic of Estonian University of Life Sciences
184 Kirss Liisa 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Koerte vere laktaadi ja C-reaktiivse valgu sisalduse prognostiline väärtus maokeeru korral: juhtude analüüs
185 Korhonen Sanna Kristiina 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Biosecurity in the Tallinn Zoo: The analysis of current measures and recommendations for future improvement
186 Kujala Jutta Iita Maarit 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Acrylamide content in foods and factors that influence the acrylamide content in heated foods
187 Lauronen Päivi Hannele 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Metabolism in dairy cow during transition period and metabolic effects of monensin
188 Lehtla Liis 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Plii Eesti ulukilihatoodetes
189 Mägiste Vidri 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Koerte ja kasside jäsemefunktsiooni taastumine peale reieluupea ja -kaela eemaldamist
190 Mäkelä Susanna Hanna Maria 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Furan content in commercial baby foods produced in Estonia
191 Mein Lisete 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Monensiini profülaktilise kasutamise mõju lehma toodangunäitajatele ja haiguse esinemisele kolmel poegimisjärgsel kuul
192 Pantelejev Mariin 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Obesity in Estonian rabbits, guinea pigs, rats, and mice
193 Raamat Keida 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Koerte kõrvapõletike esinemus ja analüüs Eesti Maaülikooli väikeloomakliinikus perioodil 01.10.2020-01.10.2021
194 Vuontela Wilma Catharina 08.06.23 loomaarstikraad (DVM) Attitudes towards euthanasia - survey among Finnish veterinarians and veterinary students
195 Hirvonen Tilma Martina 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Recovery of locomotion following hemilaminectomy in Dachshund Dogs with acute intervertebral disc disease
196 Ollila Lilli Jennika 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Associations between Giardia infection and faecal microbiota in calves
197 Pappa Liina 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Fish host gene expression in response to eye parasites - is the eye truly an immune-privileged organ?
198 Piirsalu Inge-Mirjam 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Coxiella burnetii serolevimus ning võimalikud riskitegurid suurtes Eesti piimaveisekarjades
199 Riispere Richard 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Prevalence of internal parasites in bovine fecal samples analyzed in two Estonian laboratories between 2019 and 2021
200 Salmela Hanna Maarit 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) The occurrence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in the environment of an equine clinic
201 Sonts Karen 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Esma- ja korduvpoeginud emiste tütarde karjas püsimise ja prakeerimispõhjuste võrdlemine
202 Soomets Kirke 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Selected heavy metals, rodenticides, and infectious diseases of Eurasian eagle-owls (Bubo bubo) in Northern Baltics
203 Stocklin Sofia Lotta Carolina 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Factors associated with exercise-induced pulmonary hemorrhage in trotter horses in Finland
204 Tahvanainen Saku Kalle Joonatan 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Treatment of postpartum uterine infections in dairy cattle with prostaglandin F2α or prostaglandin F2α in combination with antibiotics and their effect on pregnancy rate,
205 Tikka Anna Maija 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Comparison of two different treatment strategies for bovine digital dermatitis
206 Toikka Mona Maaria 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Association of Toxoplasma seropositivity with the blood haptoglobin concentration in sheep
207 Turunen Annastiina Katariina 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) The prevalence of and risk factors for gastrointestinal parasites in dogs owned by the students and the employees of the Estonian University of Life Sciences in Tartu, Estonia
208 Uusitalo Aino Maria 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Comprehensive Oral Health Assessment and Treatment Procedure in Dogs and Cats: Implementation, Awareness, and Barriers in Veterinary Practice
209 Valdner Anett Michelle 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Alpakade aretus ja embrüosiirdamise kasutusele võtmise võimalikkus Eestis
210 Välipakka Emilia Anna Sofia 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Microbiological composition of the air in dairy farms using different types of bedding
211 Valtola Emma Ilona 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) The occurrence and severity of gastric squamous and glandular ulceration in horses presented for gastroscopy in the Estonian University of Life Sciences Equine Clinic in 2020-2021
212 Viinikainen Noora Maaria 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Owner compliance with treatment guidelines for atopic dermatitis in dogs
213 Viira Vanessa 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Lindude gripiviirus A antikehade esinemine eesti röövlindude vereseerumis
214 Viirret Emmi Hilja Marja 09.06.23 loomaarstikraad (DVM) Prognostic value of different diagnostic methods for survival of horses diagnosed with inflammatory bowel disease (IBD): A retrospective study
215 Jansson Tea Monika Katarina 20.10.23 loomaarstikraad (DVM) Reference intervals for selected hematological variables in horses in Estonia
216 Vainult Katarina 20.10.23 loomaarstikraad (DVM) Eesti holsteini tõugu mullikate tiinestumine esmaseemendusest suguselekteeritud või tavaspermaga