Terve loom ja tervislik toit 2014

Terve loom ja tervislik toit 2014,
toimus 12.-13. märtsil 2014
Tartus, Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a).
(Avaldatud materjalide autoriõigused kuuluvad nende autoritele)

Artiklikogumik "Terve loom 2014" Toetajad
Trükikuradi poolt rikutud artikkel on eraldi alla laaditav siit:
MARKERSELEKTSIOONI VÕIMALUSTEST PIIMA KVALITEEDI PARANDAMISEL
Tanel Kaart1,2, Mirjam Vallas1,2, Sirje Värv1,2, Ivi Jõudu1,2, Haldja Viinalass1,2, Dorel Sabre1,2, Elli Pärna1,2
1Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
2OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus  

P O S T R I D
 
Analüüsid tomatiga rikastatud lihatoodetest (PDF) Piima metaboloomika – tee uute negatiivse energiabilansi biomarkeriteni? (PDF)
Varajane versushiline poegimisjärgse endometriidi ravi lüpsilehmadel, kasutades tseftiofuuri süsteemset manustamist koos kahe PGF2α manustamisega (PDF) Kahe erineva sööda mõju marmorvähi (Procambarus fallax f virginalis) kasvule, värvusele, suguküpsuse saabumisele ja surevusele (PDF)
Lüpsilehmade metaani produktsiooni prognoosimine ja sõltuvus glükogeensest lisandist (PDF) Campylobacter spp. levimus ja arvukus värskes kanabroilerilihas Eesti jaemüügi tasandil aastal 2012 (PDF)
Listeria monocytogenes levimus ja arvukus jaemüügi tasandil Eesti päritolu söömiseks valmis kala- ning lihatoodetes aastatel 2012 ja 2013 (PDF) Veiste herpesviirus 1 inaktiveeritud markervaktsiiniga vaktsineerimise mõju eesti piimaveise karjade tervisele ja tootlikkusele (PDF)
E-hepatiidist Eesti seakarjades (PDF) Loomade heaolu hindamine täppispidamisel mõõdetuna toodangu-, sigivus-ja tervisenäitajate põhjal (PDF)
 
Platsilüpsi lüpsisageduse ja automaatse lüpsiseadme mõju piimatoodangule ja kvaliteedinäitajatele erinevatel laktatsioonidel (PDF)  

E T T E K A N D E D
 
Plenaarsessioon
Kolmapäev 12.03.2014 Neljapäev 13.03.2014
 
 
 
TOIDUSEKTSIOON LOOMASEKTSIOON