Terve loom ja tervislik toit 2016

Terve loom ja tervislik toit 2016,
toimus 2.-3. märtsil 2016
Tartus, Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a).
Juhul kui allpool puudub konverentsil esinenud isiku ettekanne, siis palume pöörduda otse esineja poole.  Avaldatud materjalide autoriõigused kuuluvad nende autoritele.
Konverentsi kogumik
Fotod

Konverentsi päevakava

KOLMAPÄEV, 2. MÄRTS

Plenaarsessioon – Moderator Marko Kass

Toidutehnoloogia ja -hügieeni paralleelsessioon
Moderaator Mati Roasto
Loomakasvatuse ja veterinaaria paralleelsessioon
Moderaator Marko Kass
15.30-16.00  Akrüülamiidid toidus (Mari Reinik, Terviseamet) 15.30-16.00  Piima tilkumisest lehma udarast (Alo Tänavots, EMÜ)
16.00-16.30  Tsüanuurhappest piimas (Tõnu Püssa, EMÜ) 16.00-16.30  Ovsynch sünkroniseerimisskeemi efektiivsust mõjutavad tegurid (Hannelore Kiiver, EMÜ)
16.30-17.00  Toiduohutuse juhtimissüsteemid eile ja täna (Katrin Laikoja, EMÜ) 16.30-17.30  Silokindlustuslisanditest (Andres Olt, EMÜ)
17.00-17.30   SUSMEATPRO, taimsete lisandite kasutamine tervislike lihatoodete valmistamiseks (Piret Raudsepp, EMÜ)


NELJAPÄEV, 3. MÄRTS

Plenaarsessioon – Moderaator Piret Kalmus

  • 09.00-09.30   Kogunemine, tervituskohv
  • 09.30-10.00   Piimandussektori tulevikuvaated (Ants-Hannes Viira, EMÜ)
  • 10.00-10.30   Kuidas päästa Eesti põllumajandus? (Vahur Tõnissoo, Eesti Põllumeeste Keskliit)
  • 10.30-11.00   Edust väiketootjana (Jan Inno, Matsimoka OÜ)
  • 11.00-11.30   Kasvatades õllenauti (Ilmar Räni, Õllenaut OÜ)
  • 11.30-12.00  Uute tehnoloogiate nutikas kasutamine – kasutaja lootused vs. tootja ja turundaja ootused (Andres Valdmann, EMÜ)
  • 12.00-13.00    LÕUNA
Toidutehnoloogia ja -hügieeni paralleelsessioon
Moderaator Katrin Laikoja
Loomakasvatuse ja veterinaaria paralleelsessioon
Moderaator Priit Päkk
13.00-13.30   Solaniin kartulis, tomatis tomatini (Dea Anton, EMÜ) 13.00-13.30   Kloonembrüote ja in vitro viljastatud embrüote RNA sünteesi erinevused (Rutt Lilleoja, EMÜ)
13.30-14.00   Pärmseened piimas ja piimatoodetes (Priit Elias, TPTAK) 13.30-14.00  Veiste hukkumine, selle põhjused ja riskitegurid veisefarmides (Kaari Reimus,  EMÜ)
14:00-14:30  Efektiivsete mikroorganismide mõju köögiviljadele ja nende tähtsus põllumajanduses (Margit Olle,  ETKI) 14:00-14:30  Munarakkude saamine elusloomalt ja veise embrüote kehaväline tootmine (Elina Mark, EMÜ)
14.30-15.00   Müntide (Mentha) koostis ja antimikroobne toime (Karmen  Kapp) 14.30-15.00  Poegimiseelse toitumushinde mõju kehavarude kasutamisele, energiabilansile ja piima- toodangule laktatsiooni alguses (Priit Karis, EMÜ)
15.00-15.10    KONVERENTSI LÕPETAMINE 15.00-15.10    KONVERENTSI LÕPETAMINE

 

Konverentsi kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu teadmussiirde ja teavituse (meede 1.1) kaudu.