Terve loom ja tervislik toit 2017

Terve loom ja tervislik toit 2017,
toimus 1.-2. märtsil 2017
Tartus, Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a).
Juhul kui allpool puudub konverentsil esinenud isiku ettekanne, siis palume pöörduda otse esineja poole. 
Avaldatud materjalide autoriõigused kuuluvad nende autoritele.
 Konverentsi kogumik /  Päevakava Fotod

KOLMAPÄEV 1. märts
Tervislik toit – kõnejuht Marko Kass
09.00-10.00 Registreerimine, tervituskohv
10.00-10.05 Avasõnad (EMÜ rektor Mait Klaassen)
10.05-10.30  Eesti põllumajanduse ja toidutootmise arenguvõimalused (Toomas Kevvai, Maaeluministeerium)
10.30-11.00  Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut – täna ja homme (Toomas Tiirats, EMÜ)
11.00-11.30  Neuroturundus toiduainetööstuses? (Andres Kuusik, TÜ)
11.30-12.00  Juust – iga piima unistus! (Erika Pääbus, Andre Farm)
12.00-13.00 LÕUNA
13.00-13.20 Stendiettekannete tutvustus - kõnejuht
Tervislik toit – kõnejuht Katrin Laikoja
13.20-13.50  Toitumisnõustamise ja -teraapia areng Eestis (Siret Saarsalu, Nutrilligent OÜ)
13.50-14.20  Eesti rahva toidueelistused (Eha Nurk, TAI)
14.20-14.50 Väiketootja kogemus (Anu Zinovjev, Convi Food Sweets)
14.50-15.10 KOHVIPAUS
15.10-15.30  Toidulisandid (Tõnu Püssa, EMÜ)
15.30-15.50  Nitraadid ja nitritid lihatoodetes (Terje Elias, EMÜ)
15.50-16.10  Tervislik toit (Mati Roasto, EMÜ)
16.10-16.30  Soolatud ja soolamata rõõsakoorevõi kvaliteet erinevate säilitusrežiimide korral (Ivi Jõudu, EMÜ)
16.30-16.50  Termotolerantsed bakterid piimas ja piimatoodetes (Priit Elias, Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus)
16.50-17.10  Füüsikalised ohud toidus ja nende ennetamine (Katrin Laikoja, EMÜ)
17.10-17.20 PÄEVA LÕPETAMINE
19.00 Õhtusöök etteregistreerumisega restoranis Rabarber (Karl Ernst von Baeri 6, Tartu)
NELJAPÄEV 2. märts
Terve loom – kõnejuht Marko Kass
09.00-09.30 Registreerimine, tervituskohv
09.30-10.00  Arengud sektoris (Tiina Saron, Põllumajandus- ja Kaubanduskoda)
10.00-10.30  Karjahaldus madalate piima kokkuostuhindade perioodil (Sven Tammoja, Väätsa Agro OÜ)
10.30-11.00  Toitumuse automatiseeritud hindamisest lüpsilehmadel (Meelis Müil, DeLaval AS)
11.00-11.30  Söötmise ning aretuse interaktsioon (Olav Kärt, EMÜ)
11.30-12.00  Ülevaade karusloomakasvatuse olukorrast (Peep Piirsalu, EMÜ)
12.00-12.10 Stendiettekannete tutvustus - kõnejuht
12.10-13.00 LÕUNA
Terve loom – kõnejuht Piret Kalmus
13.00-13.30  Piimalehmade endometriidi tsütodiagnostika. Tsütoloogilise endometriidi riskitegurid ja mõju tiinestumisele. (Merle Valdmann, EMÜ)
13.30-14.00  Mycoplasma bovis'e põhjustatud udaranakkuse karjasisene levimus, mõju lehma udaratervisele, piimatoodangule ja –koostisele (Anri Timonen, EMÜ)
14.00-14.30  Lihaveiste tervishoiust (Alar Onoper, EMÜ)
14.30-15.00  Jõevähi varude seisundit ja tulevikku ohustavad faktorid Eestis - vähikatk ja invasiivsed võõrliigid (Katrin Kaldre, EMÜ)
15.00-15.30 KOHVIPAUS enne pausi kuulutatakse välja parimad stendiettekanded, toetab AS Dimedium
15.30-16.00  Projekti Data Driven Dairy Decisions for Farmers tutvustus (David Arney, EMÜ)
16.00-16.30  Sigade Aafrika katku areng (Arvo Viltrop, EMÜ)
16.30-17.00  Metaan lehmadel – oht või võimalus (Marko Kass, EMÜ)
 ettekannet ei avalikustata.

POSTRID