Terve loom ja tervislik toit 2018

Terve loom ja tervislik toit 2018,
toimus 7.-8. märtsil 2018
Tartus, Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a).
Juhul kui allpool puudub konverentsil esinenud isiku ettekanne, siis palume pöörduda otse esineja poole. 
Avaldatud materjalide autoriõigused kuuluvad nende autoritele.

 Konverentsi kogumik Fotod

Tervislik toit

KOLMAPÄEV, 7. märts

kõnejuht: Marko Kass
9.00-10.00 Registreerimine, tervituskohv
10.00-10.05 Avasõnad Tervitus Eesti Maaülikooli rektor hr Mait Klaassen
10.05-10.30 Toiduteaduse valdkonna arengutest VL instituudis Toomas Tiirats, Eesti Maaülikooli VL instituudi direktor
10.30.-11.00 Meemürgid Tõnu Püssa, Eesti Maaülikool
11.00-11.30  Lahing võltsitud toidule Riin Rebane, Tartu Ülikool
11.30-12.00  Liha, mis väärib väärtustamist! Lauri Bobrovski, Sirloin OÜ
12.00-13.00 LÕUNA
12.00-12.40 EMÜ toidulabori külastus (ainult eelregistreerunutele)
13.00-13.30 Stendiettekannete tutvustus - kõnejuht Marko Kass
kõnejuht: Katrin Laikoja
13.30-14.00 Innovaatilise tehnoloogia kasutamine mahlatööstuses Kairi Ramjalg, HeyDay Organic OÜ
14.00-14.30 Toidu säilimisaegade määramise juhend Mati Roasto, Eesti Maaülikool
14.30-15.00 Ukraina kogemus kohaliku seadusandluse Euroopa Liidu nõuetega vastavusse viimisel Natalia Povarova, Odessa Riiklik Toidutehnoloogia Akadeemia
15.00-15.30 KOHVIPAUS
15.30-16.00 Challenge-testide kasutamine toidu mikrobioloogias Julia Koskar, Eesti Maaülikool
16.00-16.30 Mikroobidest võis Helena Andreson, Eesti Maaülikool
16.30-17.00 Kas pakendita või pakendiga, ja millisega?  Uno Mäeorg, Tartu Ülikool
17.00-17.30 Toidu nüüdisaegsed tervislikkuse tagamismõõdikud Merle Rätsep, BioCC OÜ
17.30 Päeva lõpetamine
17.45 EMÜ toidulabori külastus (ainult eelregistreerunutele)
19.00 Õhtusöök etteregistreerimisega restoranis Ülikooli Kohvik  (õhtusöögi tasu on 25€ , vajalik eelregistreerimine)

Terve loom

NELJAPÄEV, 8. märts

kõnejuht: Marko Kass
9.00-9.30 Kogunemine, tervituskohv
9.30-10.00 Ülevaade eestimaise vasikate startersööda väljatöötamise uuringust Kristiina Märs, Anu Ait OÜ
10.00-10.30  Arengud lihaveiste sektoris Kalmer Visnapuu, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts
10.30-11.00 Väiketootja kogemused lihaveiste kasvatamisel ja realiseerimisel Sulev Reelo, AS Agdeck
11.00-11.40  Mõningaid aspekte lihaveisekasvatusest Stephen Hall, Eesti Maaülikooli külalisprofessor
11.40-12.10 Ravimite kasutamisest loomakasvatuses Priit Päkk, Eesti Maaülikool
12.10-13.00 LÕUNA, stendiettekannete sessioon
12.10-12.45 EMÜ toidulabori külastus (ainult eelregistreerunutele)
kõnejuht: Priit Päkk
13.00-13.30 Väiksem antibiootikumide kasutamine seakasvatuses - mõtteviisi muutus Daniel Frydendal, Rakvere Farmid
13.30-14.00  Tsirkoviirus metssigadel Tõnu Järveots, Eesti Maaülikool
14.00-14.30 Sigade Aafrika katku aeg-ruumilise leviku riskitegurid Tarmo Niine, Eesti Maaülikool
14.30-15.00 Eesti vuti tibude ja isasvutibroilerite kasvatamise aspekte Aleksander Lember, Eesti Maaülikool
15.00-15.05 Parimate stendiettekannete väljakuulutamine  Toetab Dimedium AS
15.05-15.30 KOHVIPAUS
15.30-16.00 Toksoplasma infektsioonid põllumajandusloomadel Eestis Maarja Tagel, Eesti Maaülikool
16.00-16.30 Ülevaade maisisilo uurimustest Andres Olt, Eesti Maaülikool
16.30-17.00  Monensiini mõju piimalehma ainevahetusele Priit Karis, Eesti Maaülikool
17.00-17.30 Kliimamuutuste mõju veisekasvatusele Ragnar Leming, Eesti Maaülikool
17.30 Konverentsi lõpetamine. Kohvilaud

 

Stendiettekanded

 SEA LIHAKEHA RASVKUDEDE VÕRDLUS Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Riina Soidla, Annela Heidemann