Terve loom ja tervislik toit 2019

Terve loom ja tervislik toit 2019,
toimus 6.-7. märtsil 2019
Tartus, Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a).
Juhul kui allpool puudub konverentsil esinenud isiku ettekanne, siis palume pöörduda otse esineja poole. 
Avaldatud materjalide autoriõigused kuuluvad nende autoritele.

 Konverentsi kogumik Fotod

Tervislik toit

KOLMAPÄEV, 6. märts

kõnejuht: Marko Kass
09.00-10.00 Registreerimine, tervituskohv
10.00-10.05 Avasõnad
Tervitus Eesti Maaülikooli rektorilt hr Mait Klaassenilt
10.05-10.30  ​EMÜ Toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate ERA õppetoolist
Ivi Jõudu, Eesti Maaülikool
10.30-11.00  ​Toiduhügieeni koolitused toidukäitlemise ettevõtete töötajate hoiakute kujundajana
Katrin Laikoja, Eesti Maaülikool
11.00-11.30  ​Akrüülamiid toidus
Terje Elias, Eesti Maaülikool
11.30-12.00  ​Nanotehnoloogiad ja nanoosakeste kasutamine toiduainetetööstuses
Kaja Kasemets, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
12.00-13.00 LÕUNA. Stendiettekannete tutvustus
kõnejuht: Katrin Laikoja
13.00-13.30  ​Võitlus tervisliku toitumise eest 20. sajandi alguskümnendeil
Anu Kannike, Eesti Rahva Muuseum
13.30-14.00  ​Läbipaistev toiduohutus kogu tarneahela lõikes
Katrin Liivat, Food Docs OÜ
14.00-14.30  ​Liha ja kala värskuse määramise uudsest meetodist
Tõnu Püssa, Eesti Maaülikool
14.30-15.00  ​Lenduvate orgaaniliste ühendite roll leivajuuretises
Liis Lutter, Eesti Maaülikool
15.00-15.30 KOHVIPAUS
15.30-16.00  ​Loomse toiduga seotud müüdid
Kersti Ehrlich-Peets, BioCC OÜ
16.00-16.20  ​Lihatoodete väärindamine taimsete lisanditega - kokkuvõte rahvusvahelise projekti tulemustest
Piret Raudsepp, Dea Anton, Eesti Maaülikool
16.20-16.40  ​Mida pakub EIT toiduvõrgustik praktikule ja teadlasele?
Andre Veskioja, BioCC OÜ
16.40-17.00  ​Eesti Maaülikooli mikromeierei seadmepargi ülevaade
Tauno Mahla, Eesti Maaülikool
17.30 PÄEVA LÕPETAMINE
17.45 Toidulabori külastus (ainult eelregistreerumisega), kestvus 30 minutit
19.00 Õhtusöök eelregistreerumisega kohvikus Werner (Ülikooli 11, 51003 Tartu)
(õhtusöögi tasu on 27,50€ , vajalik eelregistreerimine)

Terve loom

NELJAPÄEV, 7. märts

kõnejuht: Marko Kass
09.00-09.30 Kogunemine, tervituskohv
09.30-10.00  ​Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS praktiku teenistuses ja ootused teadlastele
Kaivo Ilves, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
10.00-10.30  ​Piimalehmade sigimine. Uued tehnoloogiad ja metaboolne stress
Andres Valdmann, Eesti Maaülikool
10.30-11.00  ​Herd Navigatori ökonoomika ja kasutajakogemus farmis
Kärt Kalvet, DeLaval OÜ
11.00-11.30  ​Insuliini resistentsus ja varurasvade kasutamine piimaveistel
Hanno Jaakson, Eesti Maaülikool
11.30-12.00  ​Põllumajanduse tarneahel – ühendades, mitte aheldades
Pilleriin Puskar, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
12.00-13.00 LÕUNA ja stendiettekandesessioon
kõnejuht: Priit Päkk
13.00-13.30  ​Sigade Aafrika katku viiruse geneetilisest varieeruvusest
Annika Vilem, Eesti Maaülikool, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
13.30-14.00  ​Lammaste käitumiseelistused aastaringsel väljaspidamisel
Peep Piirsalu, Eesti Maaülikool
14.00-14.30  ​Karjatervise programmi rakendamine Eesti piimaveisekarjades
Kerli Mõtus, Eesti Maaülikool
14.30-15.00  ​Lehmade praakimine – põhjused ja riskitegurid
Triin Rilanto, Eesti Maaülikool
15.00-15.30 KOHVIPAUS (enne pausi kuulutatakse välja parimad stendiettekanded), toetab AS Dimedium
15.30-16.00  ​Põhjamaine linnukasvatus
Eve Samuli, HKScan Estonia
16.00-16.30  ​Kinnislehmade toitumuse ja energia söömuse vaheline seos
Priit Karis, Eesti Maaülikool
16.30-17.00  ​Piimalehmade ja vasikate hukkumise karjataseme riskitegurid
Kaari Reimus, Eesti Maaülikool
17.00 Konverentsi lõpetamine

Stendiettekanded

Toit

Loom

Konverentsi kogumikku finantseeriti Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist Eesti Maaülikooli ASTRA projektist “Väärtuasehalapõhine biomajandus"

Konverentsi kogumikku finantseeriti Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist
Eesti Maaülikooli ASTRA projektist “Väärtuasehalapõhine biomajandus"