Terve loom ja tervislik toit 2020

Terve loom ja tervislik toit 2020,
toimus 4.-5. märtsil 2020
Tartus, Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a).
Juhul kui allpool puudub konverentsil esinenud isiku ettekanne, siis palume pöörduda otse esineja poole. 
Avaldatud materjalide autoriõigused kuuluvad nende autoritele.

 Konverentsi kogumik Fotod

Tervislik toit

KOLMAPÄEV, 4. märts

kõnejuht: Marko Kass
09.00-10.00 Registreerimine, tervituskohv
10.00-10.05 Avasõnad, tervitus Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassenilt
10.05-10.30  ​Toidutootmise kõrvalsaaduste väärindamine
Rajeev Bhat, Eesti Maaülikool Ivi Jõudu, Eesti Maaülikool
10.30-11.00  ​Tarbijate toiduohutuse alane kindlustunne ja selle mõõtmine
Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool
11.00-11.30  ​Toiduohutuse poliitika suundumused
Hendrik Kuusk, Maaeluministeerium
11.30-12.00  ​Viinamarjakasvatuse kõrvalsaaduste väärindamine
Kadri Karp, Eesti Maaülikool
12.00-13.00 LÕUNA ja stendiettekannetega tutvumine
Kõnejuht: Katrin Laikoja
13.00-13.30  ​Listeria monocytogenes – probleemi olemus ning ohjamise võimalused
Mati Roasto, Eesti Maaülikool
13.30-14.00  ​ Taimede kaudu toitu jõudvad mürgid
Tõnu Püssa, Eesti Maaülikool
14.00-14.30  ​Beebitoitude väljatöötamine koostöös maaülikooliga
Kaia Sink, Saaregurmee OÜ
14.30-15.00  ​Salmonelloos inimestel ning salmonellade esinemine lihatootmise ahelas
Kaisa Kuus, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium ja Mati Roasto, Eesti Maaülikool
15.00-15.30 KOHVIPAUS
15.30-16.00  ​ Lambapiima tootmine ja töötlemine
Annemari Polikarpus, Viinamärdi talu
16.00-16.20  ​Lambapiima koostis ja tehnoloogilised omadused
Vilma Tatar, Eesti Maaülikool
16.20-16.40  ​Juustu soolvee kvaliteet
Helena Andreson, Eesti Maaülikool
16.40-17.00  ​EIT Food: kestlikud tarneahelad toorainest tarbijateni
Justin Hein, BioCC OÜ

Terve loom

NELJAPÄEV, 5. märts

kõnejuht: Marko Kass
09.00-09.30 Kogunemine, tervituskohv
09.30-10.00  ​Antibiootikumide kasutamine loomakasvatuses
Birgit Aasmäe, Eesti Maaülikool
10.00-10.30  ​ Sugupullide sperma kvaliteedist
Peeter Padrik, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
10.30-11.00  ​ Ülemineku- ja poegimisjärgse perioodi söötmine
Onno Breitsma, Centurion, Austria
Loengut toetab Anu Ait OÜ 
11.00-11.30  ​ Poollooduslikud rohumaad lihaveiste ja lammaste söödabaasina
Meelis Ots, Eesti Maaülikool
11.30-12.00  ​Euroopa Liidus registreeritud Eesti söödalisandid
Timo Jaaska, BioCC OÜ
12.00-13.00 LÕUNA ja stendiettekannetega tutvumine
Kõnejuht: Priit Päkk
13.00-13.30  ​ Digilahendused veiselaudas
Sven Saal, Dimedium
Loengut toetab Dimedium AS
13.30-14.00  ​Mobiilirakendus veiste TRSS-i koostamiseks
Pekka Kilpeläinen, Oulu Ülikool
14.00-14.20  ​ Lammaste käitumine ja kuumastress
Giovanni Marcone, Eesti Maaülikool
14.20-14.40  ​ Tavatootmise ja mahesigade tervisliku seisundi ning heaolu võrdlus
Johanna Piibor, Eesti Maaülikool
14.40-15.00  ​ Karjatamiseprojekti GrazyDaiSy tulemustest
Ragnar Leming, Eesti Maaülikool
15.00-15.20 KOHVIPAUS
15.20-15.40  ​ Kas piimalehmade ettesöötmine poegimiseelselt vajalik?
Meelis Ots, Eesti Maaülikool
15.40-16.00  ​Piimaveise söötmise kinnisperioodi lõpul
Tuomo Kokkonen, Helsinki ülikool
16.00-17.30 Paneeldiskussioon – KINNISLEHMA SÖÖTMINE – modereerib Priit Karis
17.30 KONVERENTSI LÕPETAMINE

Stendiettekanded

Konverentsi kogumikku finantseeriti Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist Eesti Maaülikooli ASTRA projektist “Väärtuasehalapõhine biomajandus"

Konverentsi kogumikku finantseeriti Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist
Eesti Maaülikooli ASTRA projektist “Väärtuasehalapõhine biomajandus"