Terve loom ja tervislik toit 2021

Terve loom ja tervislik toit 2021,
toimus 3.-4. märtsil 2021
Juhul kui allpool puudub konverentsil esinenud isiku ettekanne, siis palume pöörduda otse esineja poole. 
Avaldatud materjalide autoriõigused kuuluvad nende autoritele.

 Konverentsi kogumik

Tervislik toit

KOLMAPÄEV, 3. märts
 Kõnejuht: Marko Kass
09.40-09.55 SISSELOGIMINE
09.55-10.05 Avasõnad, videotervitus Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassenilt
10.05 - 10.40  Toidutekkelised haiguspuhangud: põhjused ja ennetamise võimalused
Mati Roasto, Katrin Laikoja, Eesti Maaülikool
10.40 - 11.00  Toidupatogeenide tuvastamine toidutootmise ja -töötlemise ahelas kasutades molekulaarseid analüüsimeetodeid
Mihkel Mäesaar, Eesti Maaülikool
5 MINUTIT PAUSI
11.05-11.40  Toidu märgistamise valdkonna uued algatused
Anneli Tuvike, Maaeluministeerium
11.40 - 12.10  Roheline piim – kas tulevikutoit või ulme?
Ülo Kivine, Tere AS/Farmi
12.10 - 13.00 Paus ja stendiettekannete tutvustamine 30 minutit
Kõnejuht: Katrin Laikoja
13.00-13.30  Taimetoitlusega seotud soovitused ja ohud
Marit Priinits, Tervise Arengu Instituut
13.30-14.00  Väiketootja kogemus eksporditurgudele sisenemisel
Hardi Põder, Chaga Health
5 MINUTIT PAUSI
14.05-14.30  Kaerajookide eelised taimsete jookide turul
Monica Nabil, Eesti Maaülikool
14.30 - 14.50  Kaubanduslike pärmide mõju kombucha omadustele samaaegsel kääritamisel
Maarja Abel, Eesti Maaülikool
14.50 - 15.00 PAUS
15.00-15.30  Listeria monocytogenes’e esinemine ja taimsete lisandite antibakteriaalne toime lihatoodetes
Julia Koskar, Eesti Maaülikool
15.30-15.50 Kampülobakterid liha tootmise ahelas
Triin Tedersoo, Eesti Maaülikool
5 MINUTIT PAUSI
15.55-16.15  Taimsete tootmisjääkide kasutamine liha- ja kalatoodete väärindamiseks
Reelika Rätsep, Eesti Maaülikool
16.15-16.35 Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud toidus
Sirje Jalakas, Eesti Maaülikool
16.35 - 17.00 KOKKUVÕTE-PÄEVA LÕPETAMINE

Terve loom

NELJAPÄEV, 4. märts
Kõnejuht: Marko Kass
09.15-09.30 SISSELOGIMINE
09.30-09.55 Nakkushaiguste levimus ja seos praakimisega Eesti piimaveisekarjades
Triin Rilanto, Eesti Maaülikool
09.55-10.30 Eesti piimaveisefarmide bioturvalisus ja seos nakkushaiguste esinemisega
Kerli Mõtus, Eesti Maaülikool
5 MINUTIT PAUSI
10.40 - 11.05  Piimaveisefarmide vasikatalitajaid motiveerivad tegurid ja seos vasikate suremusega
Dagni-Alice Viidu, Eesti Maaülikool
11.05 - 11.40 Sponsorloeng  Smart Farm esitleb: Kõik, mida mõõdad, läheb paremaks
Katri Puusepp ja Sven Saal, Dimedium
11.45 - 12.15  Pandeemia mõjud sektorile ja riiklikud tegevused
Tiina Saron, Maaeluministeerium
12.15 - 13.00 PAUS ja stendiettekannete tutvustamine 30 min
Kõnejuht: Priit Päkk
13.05 - 13.35  Sigade Aafrika katku putuksiirutajad
Reet Herm, Eesti Maaülikool
13.35-14.05  Sigade Aafrika katku olukorrast meil ja EL-is
Arvo Viltrop, Eesti Maaülikool
14.05-14.30  Võõrdepõrsaste juurdekasvu dünaamika kuivsöötmisel
Varpo Vare, Eesti Maaülikool
14.30 - 14.40  Sigade Aafrika katku tõrjemeetmete aktsepteeritus seapidajate pool
Lidiia Moskalenko, Eesti Maaülikool
14.40-14.50 Stendiettekande preemiad
14.50-15.20  BovINE Euroopa lihaveise innovatsiooni võrgustikust
Airi Külvet, Liivimaa Lihaveis
15.20-15.30 PAUS
15.30-16.00  Eesti Liha tootjaorganisatsioon – võimalused ja koostöö
Anu Hellenurme, Põllumajandus- ja Kaubanduskoda
16.00 - 16.35  Lammaste ja kitsede täppispidamine ja digitaaltehnoloogia
Peep Piirsalu, Eesti Maaülikool
16.35 - 17.00  Eesti piimaveiste populatsiooni hindamine genoomaretusväärtuste alusel
Tõnu Põlluäär, Eesti Maaülikool/Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
17.00-17.20  Toitumuse automaatse hindamise süsteemi kasutamine optimaalse seemendusaja määramiseks piimafarmis
Hanno Jaakson, Eesti Maaülikool
17.20-17.40 KONVERENTSI LÕPETAMINE

STENDIETTEKANDED

TERVE LOOM

 LUUDE VAAGNAPÕHJA MINERAALNE TIHEDUS LEHMADEL
Esta Nahkur, Vladimir Andrianov, Aimar Namm, Taavi Torga, Andres Arend, Marina Aunapuu
 HEINTAIMIKU FUNGITSIIDIDEGA TÖÖTLEMISE MÕJU SILO FERMENTATSIOONILE JA MÜKOTOKSIINIDE SISALDUSELE
Andres Olt , Kaire Loit, Britt Puidet , Tõnu Püssa , Märt Riisberg, Meelis Ots
 EESTI HOBUSETÕUGUDE GENEETILINE MITMEKESISUS JA SUGULUS TEISTE TÕUGUDEGA
Erkki Sild
 HINGELDAMISE SKOOR KUI KUUMASTRESSI MÕÕDIK LAMMASTEL JUURDEPÄÄSUGA JA JUURDEPÄÄSUTA VARJUALUSELE
G. Marcone, T. Kaart, P. Piirsalu, D.R. Arney
 AVALIK ARVAMUS JA TEADMISED LOOMA HEAOLU KOHTA HIINAS
Francesca Carnovale , Xiao Jin, David Arney, Kris Descovich, Wenliang Guo, Binlin Shi, Clive J.C. Phillips
 KÄITUMUSLIKUD BIOMARKERID VASIKA HAIGUSTE AVASTAMISEL
Marko Kass, Marie Haskell 


TERVISLIK TOIT

 SALMONELLOOSI HAIGESTUMINE EESTIS
Kaisa Kuus, Mihkel Mäesaar, Mati Roasto
 LISTERIA MONOCYTOGENES JA SELLE KASVUPOTENTSIAAL TAIMSETE LISANDITEGA RIKASTATUD RTE LIHATOODETES
Julia Koskar, Dea Anton, Piret Raudsepp, Kadrin Meremäe, Toomas Kramarenko, Mati Roasto
 POLÜFENOOLID ÕUNTES
Dea Anton, Linda Rusalepp, Reelika Rätsep, Hedi Kaldmäe, Uko Bleive, Mati Roasto, Tõnu Püssa
 TERMOFIILSED KAMPÜLOBAKTERID
Triin Tedersoo, Mati Roasto, Kadrin Meremäe

ETTEKANNETE VIDEOD

Kaerajookide eelised taimsete jookide turul
Monica Nabil, Eesti Maaülikool

Toidutekkelised haiguspuhangud: põhjused ja ennetamise võimalused
Mati Roasto, Katrin Laikoja, Eesti Maaülikool

Toitumuse automaatse hindamise süsteemi kasutamine optimaalse seemendusaja määramiseks piimafarmis
Hanno Jaakson, Eesti Maaülikool

Toidu märgistamise valdkonna uued algatused
Anneli Tuvike, Maaeluministeerium

Eesti Liha tootjaorganisatsioon – võimalused ja koostöö
Anu Hellenurme, Põllumajandus- ja Kaubanduskoda

Smart Farm esitleb: Kõik, mida mõõdad, läheb paremaks
Katri Puusepp ja Sven Saal, Dimedium