VETPRO projekt

Projekti pealkiri: Development of Veterinary Faculties at Georgian HEIs to Create a New Pool of Young Veterinary Professionals in Georgia (Veterinaarteaduskondade arendamine Gruusia kõrgkoolides uue põlvkonna veterinaarspetsialistide ette valmistamiseks)
Projekti akronüüm: VETPRO
Projekti viitenumber: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND 1-101082479
Periood: 01.01.2023 – 31.12.2024
Koduleht: https://vetpro.eu.edu.ge/en/home/

Projekti kokkuvõte:

Veterinaarteaduskondade arendamine Gruusia kõrgkoolides, et luua Gruusias uus noorte veterinaarspetsialistide kogum (VETPRO) on CBHE projekt, mida rahastab EÜ ja koordineerib Euroopa Ülikool.

Projekti peamiseks eesmärgiks on veterinaarmeditsiini valdkondade arendamine Gruusias läbi järgmiste tegevuste:

(1) Veterinaarteaduskondade arendamine ja õppekvaliteedi parandamine vastavalt EL standarditele;

(2) Veterinaaria-alase täiendõppe toetamine avatud juurdepääsuga veebikursuste kaudu (MOOC);

(3) Sotsiaal-majandusliku sektori toetamine, luues sidemeid kõrgkoolide ja laiema kogukonna vahel.

VETPRO projekt hõlmab selliseid tegevusi nagu:

  • koostöö laiendamine Gruusia ja ELi riikide olemasolevate veterinaarlaborite/kliinikutega;
  • õppejõudude koolitamine vastavalt Euroopa Liidu nõuetele ja standarditele;
  • partnerlussuhete loomine kõrgkoolide, era- ja avaliku sektori jne vahel.