VILISTLASED

Mitmete ümberkorralduste käigus on aja jooksul muutunud meie ülikooli ja struktuuriüksuste nimed.

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut moodustati 2005. aastal kolme eraldiseisva struktuuriüksuse – loomaarstiteaduskonna, loomakasvatusinstituudi ja agrobiokeskuse liitumise tulemusena.

Loomaarstiteaduskonna nimi oli kasutusel aastatel 1997 - 2004. Eelnevalt kandis see struktuuriüksus veterinaariteaduskonna nime (1951-1996).

Loomakasvatusinstituudi nimi võeti kasutusele 1992. aastal. Enne seda kandis see struktuuriüksus loomakasvatusteaduskonna (1991), zooinseneriteaduskonna (1976-1990) ja zootehnika teaduskonna (1951-1975) nime.

1994. aastal liitus toonane EPMÜ loomakasvatusinstituut Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudiga (ELVI). Ühinenud struktuuriüksuse nimeks sai EPMÜ loomakasvatusinstituut, mis sellisel kujul kestis kuni 2004. aasta lõpuni.

Vaatamata struktuuri ja nimetuse muutustele on praeguses veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis pidevalt ette valmistatud spetsialiste veterinaarmeditsiini, loomakasvatuse ning liha- ja piimatehnoloogia erialadel. Alates 2002. aastast lisandus uue erialana kalakasvatus, kus sügavamate erialateadmiste omandamine toimub magistriastmes.

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut püüab luua ja säilitada kontakte oma vilistlastega, et hoida elus varasemaid traditsioone, kaasata neid erialaste seminaride ja loengute läbiviijateks kui tuntud spetsialiste-praktikuid, et tagada üliõpilastele praktikakohti ja probleemõppe baasettevõtteid ning teostada ühiseid uurimisprojekte.

Vilistlaste nimekirjad leiab kõrvaolevast menüüst. Juhul kui avastate fakti- või trükivigu, siis andke sellest teada aadressil: alo.tanavots@emu.ee