Monika Nõmme väitekirja kaitsmine

Algus kell: 10:00
Lõpp kell: 12:00

Fr. R. Kreutzwald 62-A201, Tartu

2. mail kell 10.00 toimub tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetooli nooremteaduri Monika Nõmme väitekirja „Assessment of developmental potential of in vitro produced dairy cattle embryos by invasive and non-invasive methods” („Piimaveise in vitro embrüote arengupotentsiaali hindamine invasiivsete ja mitteinvasiivsete meetodite abil”) kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal.

Monika väitekirja juhendajad on professor Ülle Jaakma ja professor Sulev Kõks ning oponent professor Jo Leroy Antwerpeni Ülikoolist Belgiast.

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMÜ DSpace.