Triin Tedersoo väitekirja kaitsmine

Algus kell: 10:00
Lõpp kell: 12:00

BBB veebiruum https://videosild.emu.ee/b/and-anf-kdy

22. mail 2024 algusega 10.00 toimub BBB veebiruumis https://videosild.emu.ee/b/and-anf-kdy Triin Tedersoo doktoritöö “Campylobacter spp. in fresh broiler chicken meat and pig caecal samples in Estonia“ („Kampülobakterid värskes kanabroilerilihas ja sea umbsoolesisaldises Eestis“) kaitsmine.
Juhendajad: kaasprofessor Kadrin Meremäe ja tenuuriprofessor Mati Roasto
Oponent: professor Marcel Zwietering (Wageningeni Ülikool, Holland)

Veebiruum avatakse kell 09.45.

Dissertatsiooniga tutvuda ka ülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.