Andres Satsi väitekirja kaitsmine

Algus kell: 10:00
Lõpp kell: 12:00

Fr. R. Kreutzwaldi 62-A201, Tartu

27. mail 2024 algusega 10.00 toimub BBB veebiruumis https://videosild.emu.ee/b/and-anf-kdy ja Fr. R. Kreutzwaldi 62 auditooriumis A-201 Andres Satsi doktoritöö “Relationship between bovine colostrum particles size and composition“ („Lehma ternespiiima osakeste suuruse ja koostise vahelised seosed“) kaitsmine.
Juhendajad: professor Ivi Jõudu, professor Tanel Kaart ja PhD Lembit Lepasalu
Oponent: professor Josef Johann Gross (Berni Ülikool, Šveits)