Horizon Europe projekti BioSecure üldkoosolek 28-29 mail 2024 EMÜ peahoones

Algus: 28.05.2024 09:00
Lõpp: 29.05.2024 09:00

EMÜ peahoone, Kreutzwaldi 1a

Veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli prof A. Viltropi juhitav töörühm (Kerli Mõtus, Dagni Viidu, Andres Reilent, Tarmo Niine) korraldab Horizon Europe projekti BioSecure üldkoosoleku 28-29 mail 2024 EMÜ peahoones. Projekti üldeesmärk on parandada loomakasvatusega seotud ja seal töötavate inimeste suutlikkust mõista, seada prioriteediks ja rakendada tõenduspõhiseid, kuluefektiivseid ja jätkusuutlikke bioturvalisuse juhtimissüsteeme loomakasvatuse tootmisahelas. Uurimistöö viiakse ellu mitmete Euroopa Ülikoolide ja teadusasutuste koostöös. Kahe päeva vältel arutavad projektipartnerid töörühmades uuringute kulgu ja seavad plaane edaspidiseks.

Üritus ei ole avatud kõigile huvilistele. Osalevad vaid projekti töörühmade liikmed. 29. mai pärastlõunal on aga külalisi oodatat uudistama meie veterinaarmeditsiini õppehoonet, laboreid ja kliinikuid.