Uudised

Konverents "Terve loom - uudset loomakasvatusest" 

Eesti Maaülikoolis toimunud konverents "Terve loom - uudset loomakasvatusest" 21. märtsil 2024 tõi esile olulisi teemasid ja uuendusi, mis kujundavad loomakasvatuse tulevikku Eestis. Konverents käsitles laia valikut teemasid alates söötmissüsteemide arengust ja lõpetades nutikate tehnoloogiate kasutuselevõtuga loomakasvatuses.

Esimeses osas keskenduti Eesti söötmissüsteemide ajaloolisele arengule, rõhutades, et vaatamata paljudele erinevustele üle maailma, on tehnoloogia areng loonud võimalused süsteemide ühtlustamiseks. Eesti söötmissüsteem, mis sai alguse 1970ndatel ja ametlikult kasutusele võeti 1995. aastal, on tänaseks läbinud mitmeid uuendusi, sealhulgas täisratsioonilise segasööda kasutuselevõttu ja metaboliseeruva proteiini hindamissüsteemi rakendamist.

Konverentsil tõstatati küsimus, kas Eesti peaks jätkama omaenda söötmissüsteemi arendamist või liikuma NorFori süsteemi poole. Paneeldiskussioonid ja ettekanded kutsusid osalejaid üles kaaluma mõlema võimaluse plusse ja miinuseid.

Teine osa konverentsist oli pühendatud nutikatele tehnoloogiatele väikemäletsejaliste kasvatuses, tutvustades Horisont 2020 projekti "Nutikas väikemäletsejate tehnoloogia". Projekt tõi esile, kuidas uuenduslikud lahendused, nagu EID kõrvamärgi lugejad, kaalupuurid ja GPS jälgimisseadmed, võivad parandada efektiivsust ja jätkusuutlikkust loomakasvatuses.

Konverents "Terve Loom - Uudset Loomakasvatusest" andis olulise panuse valdkonna teadmiste jagamisse, julgustades praktikuid ja teadlasi uurima uusi lahendusi loomakasvatuse väljakutsetele Eestis.

Järgmisel aastal plaanime korraldada konverentsi "Terve loom ja tervislik toit" taas selle täies mahus. Täname kõiki osalejaid ning ettekannete ja täiendava teabe leiate siit