Uudised

Eesti Maaülikooli doktorandid tutvustavad kätehügieeni tähtsust lasteaedades

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandid korraldasid 26. ja 27. märtsil lasteaialastele suunatud töötoa, et rõhutada kätehügieeni olulisust. See sündmus on osa instituudi pidevast püüdlusest tõsta teadlikkust tervislikest harjumustest ja teaduse rollist meie igapäevaelus.

26.märtsil külastasid doktorandid Gayandi Mudiyanselage ja Deep Bhattacharya lasteaeda Täheterake, et viia läbi interaktiivne seanss, mis keskendus mikroobide mikroskoopilisele maailmale ja kätepesu olulisusele. Läbi praktiliste tegevuste, sealhulgas käejälgede loomise agarplaatidele ja õigete kätepesuvõtete demonstreerimise, said lapsed vahetu kogemuse mikroobide maailmast ja õppisid, kuidas kätepesu aitab vältida nende levikut.

Järgmisel päeval, 27. märtsil, toimus sündmuse teine osa Eesti Maaülikooli Zoomeedikumi ruumis A122, kus doktorandid Dulmini Nanayakkara Sapugahawatte, Gayandi Mudiyanselage ja Deep Bhattacharya tutvustasid lasteaialastele, kuidas bakterid käejälgedel agarplaatidel kasvavad. Lisaks töötoale said lapsed minna ringkäigule ka EMÜ Zoomeedikumi anatoomiamuuseumi, mis pakkus neile ainulaadset võimalust tutvuda loomade anatoomiaga ja laiendada teadmisi bioloogiast.

See kahepäevane töötuba viidi läbi koostöös lasteaiaga TäheTerake, OH-BOOST projekti ja selle liikmetega, sealhulgas Mati Roasto ja Mihkel Mäesaarega Eesti Maaülikoolist. Me oleme tänulikud kõikidele läbiviijatele ja osalejatele nende panuse ja pühendumise eest, mis aitasid teha selle ürituse edukaks.

Projekt on osa laiematest teadusprojektidest COMBIVET ja OH-BOOST, mis keskenduvad ühtse tervise põhimõttele ja kuidas inimeste, loomade ja keskkonna tervis omavahel seotud on. Meie eesmärk on mitte ainult edendada tervislikke eluviise, vaid ka inspireerida lapsi nägema teadust kui huvitavat ja olulist valdkonda.

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi pühendumus haridusele ja teadusele kajastub selles väärtuslikus ettevõtmises. Me usume, et varajane teadlikkuse tõstmine ja praktiliste kogemuste pakkumine lastele loob tugeva aluse tervislike harjumuste kujundamiseks ja suurendab nende huvi teaduse vastu.