Uudised

Riigikogu arutelul tõdeti, et veterinaararstide nappusest üle saamiseks on vaja kõikide osapoolte pingutust

Foto: Kristina Kurm
Mait Klaassen, Toomas Tiirats, Urmas Kruuse, Ülle Jaakma, Ants Noot ja Valdeko Paavel

Reedel, 11. aprillil arutati Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena teemal „Kuidas tagada veterinaaria tulevik?“.

See teemapüstitus tulenes murest, et Eestis ei jätku piisavalt loomaarste, et tagada piisav loomaarstiteenus ning toiduohutus ja -julgeolek ka tulevikus. Eriti suur puudus veterinaariaharidusega inimestest on riigisektoris ja farmides.

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu algatajaks oli Riigikogu Maaelukomisjon. Maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse on käinud korduvalt tutvumas ka veterinaarmeditsiini õpetamise olukorraga Eesti Maaülikoolis ja seeläbi teadvustanud, et veterinaariaõpe kui keeruline, tugevalt reguleeritud ja kulukas valdkond vajab lisafinantseeringuid ja riigi tuge.

Riigikogus esinesid ettekannetega ja vastasid rahvasaadikute küsimustele Eesti Loomaarstide Koja president Valdeko Paavel, Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot ja Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma.

Rektor Jaakma selgitas, kuidas on veterinaariaõpe reguleeritud, tutvustas õppe finantseerimise võimalusi ja seda, mida on ülikool juba omalt poolt teinud, et rohkem üliõpilasi jõuaks igal aastal veterinaarmeditsiini erialal lõpudiplomini. „Ühe ettepanekuna pakkusime ülikooli poolt välja ka lahenduse vähendada ingliskeelsel veterinaarmeditsiini erialal õppijate arvu ja suurendada selle asemel vastuvõttu eestikeelsele õppekavale. Lisaks näeme ühe võimalusena neil erialadel, kus spetsialistide puudus on riigi jaoks kriitiline, muuta lihtsamaks võimalused kaasata õppe rahastamisesse eraraha. Eestis on ju tasuta eestikeelne kõrgharidus, kuid näiteks just veterinaarmeditsiini erialal on ettevõtted näidanud üles valmidust toetada üliõpilaste õpinguid endale tulevaste töötajate koolitamiseks. Nii saaks avada veterinaarmeditsiini erialal rohkem õppekohti,“ ütles Ülle Jaakma.

Arutelu lõpetasid fraktsioonide esindajate sõnavõtud. Kõigist neist jäi kõlama arusaam, et veterinaararstide järelkasvu teema on oluline ja vajab lahendamist ning selle jaoks on vaja kõikide osapoolte koostööd.

Loe istungi kokkuvõtet ka Riigikogu kodulehelt: https://www.riigikogu.ee/istungi-ulevaated/riigikogu-otsis-veterinaaria-tuleviku-arutelul-lahendusi-loomaarstide-vahesuse-probleemile/