Uudised

Konverentsi „Teadusinnovatsioon – see on meeskonnamäng eri tasanditel!“ olulised mõtted ja tulemused

Eile 08.05.2024 toimunud konverents „Teadusinnovatsioon – see on meeskonnamäng eri tasanditel!“ tõi esile mitmeid olulisi mõtteid ning rõhutas, kui oluline on headel inimsuhete loomisel toimiv mõtteruum. Me saime seda konverentsil osaledes tunda, ja kõik tänu aktiivsele vestlusringile ning sisukatele ettekannetele.

Konverents toimus Eesti Maaülikooli aulas ning tõi kokku erinevad sektorid – teadlased, ettevõtjad, ametnikud ja põllumajanduse spetsialistid. Avakõneks rõhutas Anu Hellenurme, Anu Ait OÜ tegevjuht, koostöö tähtsust ning vajadust ühiste kokkulepete ja keele järele, mis võimaldaksid keskenduda kõige olulisematele valdkondade arendustele. Sealjuures on teadus- ja arendustegevusel ning innovatsioonil suur roll pakkuda konkurentsivõimelisi ja kestlikke lahendusi.

Vestlusringis arutleti, kuidas teadusarendus nõuab koostööd mitmel tasandil. Kuigi ettevõtja ja teadlase huvid on erinevad, on mõlemal soov leida ja katsetada uusi lahendusi. Konverents rõhutas, et usalduslike suhete pinnal tekivad kõige paremad ideed ja projektid.

Sulev Tõkke tulevikku käsitlev ettekanne „Veearuandluse tulevik – koos veega voolavad andmed“ tõi esile, kuidas veeandmete kasutamine suudab põllumajandust edendada. Tuleviku väljavaateid täiendas Madis Pärteli ettekanne digiühiskonna järgmisest arenguetapist.

Keskpäevale järgnenud lõunapaus andis osalejatele aega omavahel vestelda ning mõtteid vahetada, pärast mida jätkusid ettekanded teemadel, nagu PRIA roll põllumajandussektori innovatsiooni ja koostöö toetamisel, ning uudse toote tutvustus lüpsilehmade ainevahetuse ja piimatoodangu toetamiseks.

Lõpetuseks tõi vestlusring ettevõtjad, teadlased ja ametnikud ühte ruumi, et arutada, kuidas ühiselt edasi liikuda ning tagada põllumajanduse areng läbi innovatsiooni ja teadusmahukate lahenduste.

Anu Hellenurme avasõnumist kõlas läbi selge sõnum: teadusarendus nõuab usalduslikke suhteid ning mõlemapoolset austust, et viia ellu innovatsioonihüpe ja tõsta põllumajandus järgmisele tasemele.

Täname kõiki osalemast ja huvi tundmast!