Publikatsioonid

1998

 1. A. Aluvee, A. Kolk, L. Ploom, T. Püssa, A. Valdmann. Saasteainete siire loomsetes toiduainetes. - APSi Toimetised, 1998, 7, 5-8.
 2. E. Rihma, O. Kärt, A. Ilus. Lisakssöödetava rasva mõju vatsa füsioloogilistele näitajatele kevadisel siirdeperioodil. - APSi Toimetised, 1998, 7, 95-96.
 3. H. Kaldmäe, R. Kirsel, J. Tölp, M. Vadi. Rohusöötade kiudainesisaldusest. - EPMÜ LKI Teadustöid, 1998, 68, 25-32.
 4. H. Kaldmäe, R. Kirsel, O. Kärt, K. Sirman, M. Vadi. On Digestibility of Silage.- Proceedings of the International Conference of Animal Nutrition, Tartu, 1998, 75-83.
 5. H. Kaldmäe, S. Tölp, M. Vadi. Kiudainetesisaldus rohusöötades. - Põllumajandus, 1998, 5, 9-11.
 6. H. Kaldmäe, V. Karis, O. Kärt, M. Vadi. Rull- ja tran eesilode kvaliteedist. -EPMÜ LKI Teadustö. Rull- ja tranš 3…9.
 7. H. Kaldmäe, V. Karis, O. Kärt. Evaluation of the Quality of Silage by the Content of Nutrients and Energy Concentration. - Proceedings of the International Conference of Animal Nutrition, Tartu, 1998, 49-55.
 8. H. Kaldmäe, V. Karis, O. Kärt. The Effect of Harvest Time of Grass on the Nutritive Value of Grass Feeds. - Proceedings of the International Conference of Animal Nutrition, Tartu, 1988, 42-48.
 9. H. Kaldmäe. Linakoogi toiteväärtus ja kasutamine vasikatele. - APSi Toimetised, 1998, 7, 25-28.
 10. J. Bergström, K. Ling, B. Pehrson. Some data on the selenium status of dairy cattle in Estonia. Agraarteadus, 1998, 9, 22-26.
 11. K Ling. On selenium status of cattle in Estonia and possibilities to improve it. - 10th International Conference on Production Diseases in Farm Animals. Programme and Abstracts, p. 146.
 12. M. Metsaalt, R. Kirsel. Silo kvaliteeti ja söömust mõjutavad tegurid. - EPMÜ LKI Teadustöid, 1998, 69, lk. 10…15.
 13. M. Vadi, K. Sirman. Silode in vivo ja in vitro seeduvusest. - APSi Toimetised, 1998, 7, 107-108.
 14. O. Kärt, E. Rihma, V. Sikk, S.Tölp. The Effect of Concentrate on Silage Intake, Rumen Fermentation, Milk Production and Milk Composition. - Proceedings of the International Conference ofAnimal Nutrition, Tartu, 1998, 65-74.
 15. O. Kärt, H. Kaldmäe, R. Kirsel, S. Tölp. Comparison of Determining of NDF and Digestibility of Organic Matter by ANKOM’s Analysers with Conventional Methods. - Proceedings of the 8th World Conference of Animal Production, Seoul, 1998, 1, 372-373.
 16. O. Kärt, I. Leontjeva. Uurimusi imporditud söödakontsentraatide koostise vastavusest tootjate poolt deklareeritud näitajatele. - APSi Toimetised, 1998, 7, 53-54.
 17. O. Kärt, R. Leming. Ratsioonikiud sigade söötmisel. - APSi Toimetised, 1988, 7, 49-52.
 18. O. Kärt, V. Karis, H. Kaldmäe, M. Mäesalu. Mõnedest silo kvaliteedinäitajate seostest 1997. a. uuritud siloproovide alusel. - APSi Toimetised, 1998, 6, 67-70.
 19. O. Kärt, V. Karis, H. Kaldmäe. Silo kvaliteet ja seda mõjutavad tegurid. - Põllumajandus, 1998, 5, 7-9.
 20. O.Kärt. Tärklis mäletsejaliste söödaratsioonis. - Tõuloomakasvatus, 1998, 1, 4, 15-17.
 21. R. Kirsel, M. Metsaalt, M. Vadi. Rull- ja tranšeesilo söömusest. - Põllumajandus 5, 11-13.
 22. S. Tölp. Siirdesöötmist on vaja õigesti korraldada. - Tõuloomakasvatus, 1998, 1, 3, 19-20.
 23. V. Karis, H. Kaldmäe, O. Kärt. Rohusöötade toiteväärtuse sõltuvus koristusajast.- Põllumajandus, 1998, 5, 5-7.
 24. V. Karis. Silo toiteväärtus oleneb koristusajast. - Maaleht, 1998, 21, 19-20.
 25. V. Sikk. Söödad. Tartu,1998, 79 lk.

1999

 1. E. Rihma, O. Kärt. Effect of concentrates on silage intake and rumen fermentation process. - Proceedings from a symposium at Estonian Agricultural University, Tartu, June 7, 1999. Uppsala: SLU Service/Repro, 1999, 63-67.
 2. E. Rihma, O. Kärt. Silo söömust mõjutavad tegurid / Factors affecting silage intake. - APS-i Toimetised, 1999, 10, 74-77.
 3. H. Kaldmäe, I. Kibbal, O. Kärt. Heintaimede esimese niite optimaalne koristusaeg erinevatel kalendriaastatel / The optimum first-cut harvest time of grass in different growing years. - APS-i Toimetised, 1999, 9, 29-32.
 4. H. Kaldmäe, M. Metsaalt, M. Vadi. Konservviljade söömusest ja seeduvusest. / On the intake and digestibility of grain silage. - Agraarteadus, 1999, 2, 129-136.
 5. H. Kaldmäe, M. Vadi. Konserveeritud teravili ja tema seeduvus / Grain silage and its digestibility. - Põllumajandus, 1999, 6, 11-12.
 6. H. Kaldmäe, R. Kirsel, M. Vadi. Vilisesilo toiteväärtus ja seeduvus / The nutritive value and digestibility of whole-crop silage. - EPMÜ LKI teadustöid, 1999, 70, 29-34.
 7. H. Kaldmäe, R. Kirsel, M. Vadi. Vilise- ja maisisilo toiteväärtusest ja seeduvu-sest / The nutritive value and digestibility of the whole-crop and maize silage. - Põllumajandus, 1999, 11, 3-4.
 8. H. Kaldmäe, R. Kirsel, O. Kärt, M. Vadi. Determination of fibre content and digestibility of silage. - Conference Proceedings of the XIIth International Silage Conference. Sweden: SLU Service/Repro, 1999, 191-192.
 9. H. Kaldmäe, V. Karis, O. Kärt. Heintaimede õige koristusaja määramine / Determining the proper harvest time for the graminaceous. - Põllumajandus, 1999, 5, 10-11.
 10. H. Kaldmäe, V. Karis, O. Kärt. Optimaalse silovalmistamise aja määramine (1996...1998.a.) / Determining the optimum time for silage preparation. - EPMÜ LKI teadustöid, 1999, 70, 36-42.
 11. H. Kaldmäe, V. Karis, O. Kärt. Silo kvaliteedist Eestis / The quality of silage in Estonia. - Põllumajandus, 1999, 5, 8-10.
 12. H. Kaldmäe. AIV-tüüpi konservandiga silodest / Silage with AIV preservatives. - Põllumajandus, 1999, 4, 6-7.
 13. H. Kaldmäe. Firmast Alfa Laval Agri ja piima tootmisest Rootsis / About the company Alfa Laval Agri and milk production in Sweden. - Tõuloomakasvatus, 1999, 4, 26-27.
 14. H. Kaldmäe. Kuidas valida täispiimaasendajat vasikatele / How choose milk substitute to calves? - Tõuloomakasvatus, 1999, 2, 19-20.
 15. H. Kaldmäe. Parim silo AIV-ga / The best silage with AIV. - Tõuloomakasvatus, 1999, 1, 25-26.
 16. H. Kaldmäe. Ristandpullikute kasvukiirus ja söödakasutus / The life weight-gain and feed consumption of cross-breed bull-calves. - Põllumajandus, 1999, 7/8, 16-18.
 17. H. Kaldmäe. Silo toiteväärtus oleneb koristusajast / The nutritive value of silage depends on harvest time. - Maaleht, 1999, 22 (609), 13.
 18. H. Kaldmäe. Sööta tuleb arukalt / Economical feeding. - Maaleht, 1999, 37 (624), 17.
 19. H. Kaldmäe. Söötadel tuleb määrata nende kvaliteet ja toiteväärtus / It is necessary to determine the quality and nutritive value of the feeds. - Põllumajandus, 1999, 10, 12-13.
 20. H. Ling, H. Kaldmäe. Seleeniga segajõusööda söötmisest vasikatele / Compound feeds with selenium in the rations of calves. - APS-i Toimetised, 1999, 10, 41-44.
 21. J. Samarütel. Lehmade toitumuse hindamisest laktatsioonitsükli erinevatel perioodidel / Evaluation of the nutrition of cows in different lactation periods of the milking cycle. - Tõuloomakasvatus, 1999, 4, 22-23.
 22. K. Kadarik, O. Kärt, E. Rihma. About the urea excretion by dairy cows / Karbamiidi ekskretsioonist lüpsilehmadel. - Proceedings from a symposium at Estonian Agricultural University, Tartu, June 7, 1999. Uppsala: SLU Service/Repro, 1999, 46-51.
 23. K. Kadarik, O. Kärt, E. Rihma. Kaaliumi ja karbamiidi ekskretsioonist lüpsilehmadel / About the urea and potassium excretion with urine and milk by dairy cows. - Veterinaarmeditsiin 99, 16.-18. sept. Tartu: OÜ Farmax, 1999, 45-59.
 24. K. Ling, V. Ploom. Charting selenium status of cattle in Estonia and possibilities to improve it. - Proceedings from a symposium at Estonian Agricultural University, Tartu, June 7. Uppsala: SLU Service/Repro, 1999, 56-59.
 25. K. Ling, V. Ploom. Seleeni lisasöötmisest tiinetele lehmadele / On selenium supplementation to pregnant cows. - Agraarteadus, 1999, 10, 2, 137-143.
 26. M. Ots. The positive effect of somatotropin on the performance of cattle. - Proceedings from a symposium at Estonian Agricultural University, Tartu, June 7, 1999. Uppsala: SLU Service/Repro, 1999, 95-98.
 27. O. Kärt, E. Rihma. Estimation of dry matter intake in ad libitum silage feeding. - Conference Proceedings of the XIIth International Silage Conference. Sweden: SLU Service/Repro, 1999, 197-198.
 28. O. Kärt, I. Kibbal, M. Ots. Vatsas sünteesitava proteiini koguse määramine uriini puriinterivaatide kaudu / Estimation of microbial protein synthesis in rumen using urinary excretion of purine derivates. - APS-i Toimetised, 1999, 10, 27-30.
 29. O. Kärt, M. Ots. Lähtekohad lüpsilehmade jõusööda söötmiseks silotüübiliste ratsioonide kasutamisel / Principles of feeding concentrates to dairy cattle when rations based on silage are used. - Tõuloomakasvatus, 1999, 4, 19-23.
 30. O. Kärt, M. Ots. Metaboliseeruva proteiini hindamise süsteemide arendusi eri riikides / Development of the evaluation systems of metabolizable protein in different countries. - EPMÜ LKI teadustöid, 1999, 70, 18-27.
 31. S. Tölp. 80 aastat loomakasvatusteadust kõrgkooli juures / 80 years of animal science at higher educational institutions. - EPMÜ LKI teadustöid, 1999, 70, 3-17.
 32. S. Tölp. Kevadine siirdesöötmine / The transitional period in spring. -Tõuloomakasvatus, 1999, 1, 21-22.
 33. V. Karis, H. Kaldmäe, O. Kärt. Silo kvaliteet 1998. aastal / The quality of silage in 1998. - Tõuloomakasvatus, 1999, 1, 15-17.
 34. V. Sikk. Mineraalelemendid piimakarja söötmisel / Mineral elements in dairy cattle rations. - Põllumajandus, 1999, 11, 5-7.
 35. V. Sikk. Piimalehmade söödaratsioonide energia- ja proteiinitase ning selle hindamine piima karbamiidi- ja valgusisalduse alusel / The energy and protein level of dairy cows’ rations and its evaluation by the milk urine and protein content. - Tõuloomakasvatus, 1999, 2,  20-23.

2000

 1. A.Leola, M.Henno. Torusselüpsil saab piima kõrvalmaitset vältida/ Possibilities to avoid off-flavour of milk at pipeline milking. - Maamajandus, 2000, august, 28-29.
 2. A.Leola, M.Luik, M.Henno. Piima kvaliteet torusselüpsil/ Milk Quality on Pipeline Milking.- Põllumajandustehnika, -ehitus ja –energeetika: EPMÜ Teadustööde kogumik. Tartu: EPMÜ, 2000, 81-89.
 3. C.J.C.Phillips, P.C.Chiy, D.R.Arney, O.Kärt. Effects of sodium fertilizers  and supplements on milk production and mammary gland health.- Journal of Dairy Research, 2000, 67, 1, 1-12.
 4. E.Rihma, O.Kärt. Dairy cow’s intake of silage prepared from different grass.- Proceedings of the International Conference of the Animal Nutrition, Tartu, 2000, 22-29.
 5. E.Rihma, O.Kärt. Erinevatest heintaimedest valmistatud silo söömus. / The intake of silage prepared of different grass.-APSi Toimetised, 2000, 12, 53-56.
 6. H.Jaakson, K.Ling. Vabade rasvhapete sisaldusest Eesti holsteini tõugu lüpsilehmade vereseerumis poegimiseelsel ja -järgsel perioodil./On non-esterified fatty acids (Nefa) concentration in Estonian Holstein Breed cows blood serum in periparturient period.- APS-i Toimetised, 2000, 12, 15-18.
 7. H.Kaldmäe, M Vadi. Liblikõielistest heintaimedest silo./The legume silages.- Tõuloomakasvatus, 2000, 3, 18-20.
 8. H.Kaldmäe, M.Vadi. The nutritive value of the graminaceous and tetraploid clover at different growth stages for ensiling.- Proceedings of the International
 9. Conference of the Animal Nutrition. Tartu, 2000, 96-101.
 10. H.Kaldmäe, R.Kirsel, M.Metsaalt, M.Vadi. Kohalikest teraviljadest valmistatud söötade toiteväärtusest ja seeduvusest. /The nutritive value and digestibility of feeds prepared of local cereals.-Agraarteadus, 2000, XI, 1, 28-40.
 11. H.Kaldmäe, R.Kirsel, M.Vadi. Erinevates kasvufaasides koristatud rohu ja silode toiteväärtusest ja seeduvusest./About the nutritive value and digestibility of grass and silage harvested in different growth stages.- Põllumajandus, 2000, 6, 12-14.
 12. H.Kaldmäe, V.Karis, O. Kärt. Eestin Maatalousyliopiston Karjatalouslaitoksen yhteistyöstä karkearenhun laadun parantamisessa./The co-operation on improving the quality of between the Institute of Animal Science of theEstonian Agricultural Academy.-Eesti - Suomi Maatalousyhteistyö 1987-1999. Tallinn: AS Rebellis, 2000, 192-198.
 13. H.Kaldmäe, V.Karis, O.Kärt. Kvaliteetne silo peamise energia- ja proteiiniallikana piimakarja ratsioonis./High quality silage as the main source of energy and protein in dairy cattle rations.- Tõuloomakasvatus, 2000, 1,. 16-19.
 14. H.Kaldmäe, V.Karis, O.Kärt. Results of determining the optimum time for ensiling.-Proceedings of the International Conference of the Animal Nutrition. Tartu, 2000, 88-95.
 15. H.Kaldmäe, V.Karis, O.Kärt. Silo kui energia- ja proteiinirikas sööt./Silades as a feed rich in energy and protein.- Põllumajandus, 2000, 6, 10-12.
 16. H.Kaldmäe. Piimatootmisest Hamra uurimiskeskuses ja Rootsi Kuningriigis./About milk production in the Hamra research centre and in Sweden.- Põllumajandus, 2000,1, 7-8.
 17. H.Kaldmäe. Vasikate söötmisest./Feeding the dairy calves.- Hüva Nõu, 2000, 9, 1-2.
 18. I.Kibbal. Optimaalne silotegemise aeg./The optimum time of making silge.- Eesti Konsulentide ühingu infoleht “Nõustaja”, 2000, 5, 2.
 19. I.Kibbal. Õige silotegemise aeg./The best time of making silage.- Hüva Nõu, 2000, 3, 3-4.
 20. I.Kibbal.On aeg söödaproovide võtmiseks./The best time takingthe test feeds.- Hüva Nõu, 2000, 8, 3.
 21. J.Samarütel, K.Ling, A.Leesmäe. Esialgsed tulemused lehmade toitumuse hindamisel./Preliminary results on body condition scoring. - APS-i Toimetised, 2000, 12, 57-60.
 22. K.Kadarik, O.Kärt, E.Rihma, K.Soidra. Lehmade piima koostisosade kvantitatiivsetest ja kvalitatiivsetest muutustest laktatsiooniperioodi kestel. / The quantitative and qualitative changes of cow milk ingredients during the lactation period.- Proceedings from a symposium at Estonian Agriculture University, Uppsala: SLU Service/Repro, 2000, 89-95.
 23. K.Ling, H.,Jaakson, J.Samarütel, A.Leesmäe. Pilot field trial on body condition score.- Proceedings from a symposium at Estonian Agriculture University, Uppsala:SLU Service/Repro,2000, 35-39.
 24. K.Ling, J.Samarütel, A.Leesmäe, H.Jaakson. Pilot field trial on energy balance and body condition score of Estonian Holstein cows kept on forage-rich rations.- Proceedings of the International Conference of the Animal Nutrition. Tartu, 2000, 114-121.
 25. M.Henno, A.Ilves, A.Leola. Torusselüps ja piima kvaliteet/ Pipeline milking and milk quality. - Tõuloomakasvatus, 2000, 3, 2, 26-28.
 26. M.Henno, A.Leola, A.Ilves. Lüpsiseadmete mõju vabade rasvhapete kontsentratsioonile toorpiimas/ The Effect of Milking Equipment on the Free Fatty Acids Content in Raw Milk. - Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised 12: Aastakonverentsi ettekanded. Tartu: 2000, 12, 9-13.
 27. M.Henno, A.Leola. Halb lüpsmine võib rikkuda piima maitse/ Incorrect milking can cause off-flavour of milk. - Hüva Nõu, 2000, 7, 4-5.
 28. M.Henno, A.Olkonen. Ternespiima jääkide esinemisest varutavas piimas/ Incidence of Colostrum in Purchased Raw milk. - Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised 12: Aastakonverentsi ettekanded. Tartu: 2000, 12, 13-14.
 29. M.Henno, H.Kiiman, A.Leola. Lüpsja meelespea. - Tõuloomakasvatus, 3, 4, 2000, 22-23.
 30. M.Henno. Microbiological quality of raw milk purchased by one dairy. - Microbiological Safety of Food: Joint conf. Society for Applied Microbiology (UK), World health Organization, Estonian Society for Microbiology. Tartu: University of Tartu, 2000, 53.
 31. M.Henno. The Effects of various pipeline milking systems on raw milk quality - Animal products quality: Materials of international scientific conference. Sigulda: 2000, 155-160.
 32. M.Henno. Varutava piima kvaliteedi võrdlus Euroopa Liidu Nõuetega/ Comparison of purchased milk quality with demands of EC. - Agraarteadus, 2000, XI, 2, 132-139.
 33. M.Ots, A.Pärn. Allantoinisisalduse määramine mäletsejaliste uriinis ja seda mõjutavad tegurid./Determination of allantoin content in the urine of the ruminants and its affecting factors.-APS-i Toimetised, 2000, 12, 51-52.
 34. M.Ots, E.Rihma, O.Kärt. Effects of barley meal on urinary allontoin excretion and microbial nitrogen synthesis in the rumen of dairy cows feeding ad libitum alfalfa silage.- Materials of International Scientific Conference. Sigulda: Latgales Druka, 2000, 49-56.
 35. O.Kärt. Kuidas katta parimate lüpsilehmade energiatarvet./How to cover the need for energy of the best dairy cows.- Maamajandus, 2000, oktoober, 20-22.
 36. O.Kärt. Lüpsilehmade söötmisest Piistaojal Eesti erinevatel iseseisvusperioodidel./Feeding of dairy cows in the Piistaoja experimental farm during the two different periods of Estonian independence.-APS-i Toimeised, 2000, 13, 19-22.
 37. O.Kärt. Söödaratsiooni energia ja proteiini mõju lüpsilehmade rasvadega seotud ainevahetushaigustele ning reproduktsioonile./Effect of ration energy and protein on lipid - related metabolic disorders and reproduction in dairy cows.- Proceedings from a symposium at Estonian Agriculture University, Uppsala:SLU Service/Repro, 2000, 60-69.
 38. S.Tölp. Kari läheb karjamaale. /Dairy herd go to the pasture. -  Hüva Nõu, 2000, 2 1-2.
 39. S.Tölp. Lehmade sügisene siirdesöötmine./Cows feeding in the autumn.- Hüva Nõu, 2000, 7, 3.
 40. V.Sikk. Mineraalelementide tähtsusest piimakarja söötmisel./Mineral elements in dairy cattle rations.- Hüva Nõu, 2000,8, 1-3.
 41. Леола A., Хенно M. Влияние молокопровода АДМ на концентрацию свободных жирных кислот/ Effect of pipeline milking device ADM on the fatty acids content of row milk. - Science Latvia Europe: International scientific conference reports. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2000, 243-245.

2001

 1. Henno, M., Kärt, O. Piima maitsevigu saab vältida. Maamajandus, märts, 2001, 36 38.
 2. Henno, M., Olkonen, A. Piima bakteriaalse saastumise vähendamise võimalustest. / Possibilities to reduce bacterial contamination of milk. Hüva Nõu, 2001, 10, 1–3.
 3. Huhtanen,P., Ots,M., Ahvenjärvi,S., Rinne,M. 2001. Prediction of the in vivo digestibility of grass silage from gas production kinetics. Journal of Dairy Science, 2001, 84: Supplement 1, 197.
 4. Hämmal J., Tikk V., Tikk H., Kuusik S. Tervisemunade tootmine ja kvaliteet. APSi Toimetised. / Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society, (Tartu: APS), 2001, 14, 35–41.
 5. Hämmal J., Tikk V., Tikk H., Viigimaa M., Kuusik S.. Ω-3-rasvhapete sisalduse suurendamisest linnukasvatussaadustes. Agraarteadus, 2001, 1, 14–50.
 6. Jaakson H., Ling K. Andmeid külmutamise mõjust veiste vereseerumi üldkolesterooli, triglütseriidide ja vabade rasvhapete sisaldusele./Effect of freezing on the serum cholesterol, triglycerides and free fatty acids concentrations in Estonian Holstein Breed cows. APSi Toimetised, 2001, 14, 53...56.
 7. Jaakson H., Ling K. On Blood Biochemistry Reference Values in Veterinary and Animal Science. Proc. from a symposium at Estonian Agriculture University.Report of Centre for Reproductive Biology, Uppsala, 2001.
 8. Kadarik K., Kärt O., Rihma E., Soidra K. Uurea biosünteesist lüpsilehmadel. / About the urea biothynthesis of dairy cows. Veterinaarmeditsiin 2001, Tartu, 2001, 84–96.
 9. Kaldmäe H. Konservandiga silodest 2000.aastal. / About the additive silages in the year 2000. Hüva Nõu, 2001, 1, L1, 9.
 10. Kaldmäe H. Optimaalne koristusaeg tagab silo kõrge toiteväärtuse. / The optimal harvesting time ensures high nutrition quality of silage. Hüva Nõu, 2001, 5, 3–4.
 11. Kaldmäe H. Silo toiteväärtusest. / The nutritive value of silage. Hüva Nõu, 2001, 5, 1-3.
 12. Kaldmäe H. Tänavune silo oli hea. / This years silage was a good quality. Maaleht, 2001, 52, 28.dets., 10
 13. Kaldmäe H. Vasikate söötmisest. / Calves nutrition. R.: Abiks põllumehele. Jäneda, Rebellis, 2001, 43–47.
 14. Kaldmäe H., Karis V. Rapsikook ja selle kasutamine veistele söötmisel. / The cake of the rapeseed and its use in bovine nutrition. Hüva Nõu, 2001, 4, 5.
 15. Kaldmäe H., Kirsel R., Kärt O., Vadi M. Silo orgaanilise aine seeduvuse määramine erinevate meetoditega. / Different methods for assessment the organic matter digestibility of silages. APSi Toimetised,2001, 14, 85...88.
 16. Kaldmäe H., Kirsel R., Kärt O., Vadi M. Silo seeduvuse in vivo ja in vitro määramismeetodite võrdlusest. / On the comparison of in vivo and in vitro methods of determination of digestibility of silage. EPMÜ LKI teadustöid, 2001, 71, 97–103.
 17. Kaldmäe H., Rihma E., Vadi M. Kemira konservantidega valmistatud silo 2000. aastal. / About the silage made with Kemira additives in the year 2000. - Tõuloomakasvatus, 2001, 1, 13–14.
 18. Kaldmäe H., Vadi M. Lutsernisilode toiteväärtusest. / On the nutritive value of alfalfa silage. EPMÜ LKI teadustöid, 2001, 71, 23–27.
 19. Karis V. Kuidas arvutada naturaalpiim ümber EKM-piimaks. / How to calculate crude milk to EKM-milk. Hüva Nõu, 2001, 5, 8.
 20. Karis V. Silo laboratoorsete uurimistulemuste kasutamisest. / About the use of silage laboratory results. Hüva Nõu,2001, 1, 1...2.
 21. Kärt O, Piimakarja söötmine täisratsioonilisse segasöödaga. / Feeding of dairy herd with total mixed ration. Piima Foorum, 2001, 18–20
 22. Kärt O. Aasta katsetööd Põlulas on seljataga. / One year of experimental work in Põlula is over . Maamajandus, 2001, detsember, 14–15.
 23. Kärt O. Millest lähtuda proteiinisööda valikul lüpsikarjas? / How to select the protein feed for the dairy herd. Hüva Nõu, 2001, 10, 4.
 24. Kärt O. Piimas peitub palju võimalusi./Milk has many possibilities. R: Aastavakk 2002. Põllumehe teatmik, Tallinna Raamatutrükikoda, 2001, 88–89.
 25. Kärt O., Ots M. Põlula projekt on käivitunud hästi. / The Põlula project has started well. Maamajandus, 2001, August, 10–13.
 26. Kärt O., Ots M. Täisratsiooniline segasööt tasub end ära. / Total mixed ration payes. Maamajandus, 2001, Mai, 21–24.
 27. Kärt O., Ots M., Rihma E., Kaldmäe H. The Effect of Barley Meal on Dairy Cow’s Dry Matter Intake, Allantoin Excretion and Microbial Protein Synthesis in Feeding Alfalfa Silage ad libitum. Journal of Estonian Agricultural Science, ”Agraarteadus”, 2001, XII, 3, 175-181.
 28. Kübarsepp I., Henno M., Kärt O., Karus A. Mineraalained piimas. APSi Toimetised / Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society, (Tartu: APS), 2001, 14, 131–134.
 29. Ling K., Jaakson H., Samarütel J., Leesmäe A. Preliminary Curve of BCS and Blood Metabolites Concentrations in Periparturient Estonian Holstein Cows. Proc. of the III Middle-European Congress for Buiatrics. Nove Mesto, 2001, 303–306.
 30. Ling K., Samarütel J., Waldmann A., Tiirats T. On BCS Evaluation in Estonian Heifers and Primiparous Cows. 11th International Conference on Production Diseases in Farm Animals, Fredericksburg, Denmark, 2001, 151.
 31. Luik M., Leola A., Henno M. Lüpsiseadme mõju piima kvaliteedile. Laborkatse. / The effect of milking equipment on raw milk quality. Laboratory experiment. Põllumajandustehnika, -ehitus ja -energeetika, teadustööde kogumik, nr. 214, 2001, 156–160.
 32. Mihhejev K., Kärt O., Henno M. Piima laapumist mõjutavad tegurid. - Kirjanduse ülevaade. / The factors affecting milk coagulation properties. - A review. APSi Toimetised: Aastakonverentsi ettekanded. Tartu: 2001, 15, 45–48.
 33. Mõttus E., Liblikas I., Ojarand A., Kuusik S., Borg-Karlson A.K., Martin M., Laanmaa M. Applied research of ecochemicals in Estonia. Proceedings of Estonian Agricultural University. Tartu: EPMÜ LKI, 2001, 71, 75 102.
 34. Ots M., Kärt O. The Effect of Grain Species on Microbial Protein Synthesis in Feeding Alfalfa Silage to Rams. Proc. from seminar NJF “Production and Utilization of Silage” Lillehammer, 2001, 326, 97–101.
 35. Ots,M. Katse korraldusest ja läbiviidavatest uuringutest Põlula katsefarmis. Tõuloomakasvatus, 2001, 4, 6-9.
 36. Samarütel J., Ling K, Tiirats T., Waldmann A. Lehmade toitumuse hindamise võrdlus. / Comparison of dairy cattle body condition scores determined by different observers. APSi Toimetised, 2001, 15, 71...72
 37. Samarütel J., Ling K., Tiirats T., Waldmann A. Investigations on Body Condition Scores in Estonian Primiparoue Dairy Cows. Proc. from a symposium Estonian Agricultural University. Report of Centre for Reproductive Biology, Uppsala, 2001.
 38. Sikk V. Suuretoodanguliste lehmade söötmisel tehtavatest vigadest ja nende tagajärgedest. / The mistakes and its consequences made in high yielding dairy cow nutrition. Tõuloomakasvatus,2001, 3, 19–22.
 39. Sikk V. Söödaratsiooni energia ja proteiinitaseme hindamine piima karbamiidi sisalduse alusel. / The evaluation of feed ration energy and protein level based on milk urea content. R.: Abiks põllumehele. Jäneda, Rebellis, 2001, 39–43.
 40. Sikk V., Leontjeva I. Silo ja heina kuivaine-, toortuha-, kaltsiumi- ja fosforisisaldus aastatel 1994...1999. / The dry matter, crude ash, calcium and phosphorus content of silage and hay during 1994…1999. EPMÜ LKI teadustöid, 2001, 71, 67...74.
 41. Леола А., Хенно М. Влияние состояния молокопровода АДМ на качество молока. Актуальные проблемы механизации сельскохозяйственого производства Материалы международной конференции посвященной 160-летию Беларусской государственной сельскохозяйст-венной академии и памяти академика С.И. Назарова. Горки: 2001, 143–146.

2002

 1. Henno M., Leola A. Varutava piima vabade rasvhapete sisaldus ja lipolüüsi mõjutavad tegurid. / The free fatty acid content of bulk milk and factors affecting lipolysis. Agraarteadus, 2002, XIII, 1, 10–23.
 2. Jaakson H., Ling K. Lipiidsete metaboliitide referentsväärtused eesti holsteinitõugu lehmade vereseerumis. / Blood Reference of Some Lipid Metabolites in Estonian Holstein Cows. Agraarteadus, 2002, XIII, 2, 79–86.
 3. Kadarik K., Kärt O., Rihma E., Soidra K. Toorproteiini ja metaboliseeruva energia ning piimavalgu päevatoodangu seostest lüpsilehmade happe-leelisseisundiga. / About the Connections of Crude Protein, Metabolic Energy and the Daily Yield of Milk Protein With the Acid-Base State of Lactating Cows. Agraarteadus, 2002, XIII, 4, 221–229.
 4. Kaldmäe H. 2002. aastal valmistatud silo kvaliteedist. Hüva Nõu, 12, 2002, 6.
 5. Kaldmäe H. Lehmvasikate söötmisest. Hüva Nõu, 10, 2002, 5–6.
 6. Kaldmäe H. Silo tootmisest ja hindamisest. Hüva Nõu, 5, 2002, 1–3.
 7. Kaldmäe H., Karis V. Eestis 2001. aastal valmistatud silode proteiiniväärtusest. –Hüva Nõu, 4, 2002, 5–6.
 8. Kaldmäe H., Kibbal I., Kärt O. Heintaimede optimaalse koristusaja määramine. / Determining the optimum harvest time of grasses. EPMÜ LKI teadustöid 72. Tartu, 2002, 40–47.
 9. Kaldmäe H., Kirsel R., Kärt O., Vadi M. Studies on the digestibility of feeds in the ruminants and different methods for measuring it. Research for rural development 2002, Jelgava, 83–87.
 10. Kaldmäe H., Kirsel R., Vadi M., Kärt O., Bender A. Chemical composition and nutritive value of legumes bred in Estonia. Proc. of the Animal Nutrition Conference, 2002, Tartu, “Paar” 76–87.
 11. Kaldmäe H., Kärt O., Vadi M. Effect of the growth silage of grasses and legumes on nutritive value and digestibility of silage. Conference Proceedings of the XIII International Silage Conference Sept. 11–12, 2002, Auchincruive, Scotland, 122–123.
 12. Kaldmäe H., Kärt O., Vadi M. Kvaliteetse silo tootmisest. Tõuloomakasvatus 5, 1, 2002, 19–22.
 13. Kaldmäe H., Vadi M. Silo toiteväärtusest ja kvaliteedist viimastel aastatel. –Tõuloomakasvatus 5, 1, 2002, 22–23.
 14. Kaldmäe H., Vadi M., Kirsel R., Olt A. Effect of growth stage of legumes on silage digestibility. Abstracts of Intern. Symposium on Physiology of Livestock 26–27 September 2002, 44.
 15. Kärt O. Kaks aastat katsetööd Põlulas. Maamajandus, 12, 2002, 12–13.
 16. Kärt O. Piima rasvasisaldust mõjutatavatest teguritest. Tõuloomakasvatus 5, 4, 2002,15–17.
 17. Kärt O. Põlula katseloomad teisel laktatsioonil. Maamajandus, 8, 2002, 24–26.
 18. Kärt O. Söötmisteadus ei suuda käia tõuaretusega ühte sammu. Aastavakk, 2002, 49–51.
 19. Kärt O. Veisetõugude võrdluskatse Põlulas tõstab uusi probleeme. Aastavakk, 2002, 48.
 20. Kärt O., Kaldmäe H., Karis V. Metabolizable protein as a basis for protein evaluation of silages. Proc. of the Animal Nutrition Conference, 2002, Tartu, “Paar”, 35–45.
 21. Kärt O., Kaldmäe H., Vadi M., Olt A., Ots M. Dry matter and cell wall matter hydrolysis kinetics of legume grasses and silage in sacco. Conference Proceedings of the XIII International Silage Conference Sept. 11–12, 2002, Auchincruive, Scotland,124–125.
 22. Kärt O., Rihma E., Tölp S., Kaart T. Dry matter intake of the first-parity cows, bred in Estonia, at the beginning of lactation. - Abstracts of Intern. Symposium on Physiology of Livestock 26–27 September 2002, 15.
 23. Kärt O., Saveli O., Ling K., Samarütel J., Jaakson H. Milk production, dry matter intake and fertility in first-parity cows bred in Estonia. Research for rural development 2002, Jelgava, 69–72.
 24. Kärt O., Kaldmäe H., Karis V. Silo proteiiniväärtuse hindamisest. Tõuloomakasvatus 5, 2, 2002, 24–26.
  Kübarsepp I. Mineraalained piimas ja nende sisaldust mõjutavad tegurid. / Factors affecting milk mineral content. Väitekiri põllumajandusteaduste magistrikraadi taotlemiseks. Tartu, 2002, 66 lk.
 25. Kübarsepp I. Piima kaltsiumisisaldus Põlula katselaudas. / Milk calcium content in Põlula research farm. Tõuloomakasvatus 3, 2002,13–19.
 26. Kübarsepp I. Piima mineraalainete sekretsioon. / Secretion of milk salts. EPMÜ LKI teadustöid 72. Tartu, 2002, 31–39.
 27. Kübarsepp I., Henno M., Kärt O. Factors affecting milk calcium and phosphorus content. Research for Rural Development 2002, International scientific conference proceedings. Jelgava, Latvia, 2002, 78–82.
 28. Kübarsepp I., Henno M., Kärt O., Kaart T. Eesti veisetõugude piima kaltsiumi- ja fosforisisaldused ning neid mõjutavad tegurid. / Milk calcium and phosphorus content of dairy cattle breeds raised in Estonia and factors influencing it. Agraarteadus, 2002, XIII, 3, 156–175.
 29. Kübarsepp I., Kärt O., Henno M. Söödaratsiooni kaaliumi- ja karbamiidisisalduse mõju piima mineraalainelisele koostisele. / Effect of dietary potassium and urea on milk mineral composition. Agraarteadus, 2002, XIII, 6, 325–330.
 30. Ling K., Jaakson H., Samarütel J., Leesmäe A. Metabolic status and body condition score of Estonian Holstein cows and their relation to some fertility parameters. Abstracts of Intern. Symposium on Physiology of Livestock 26–27 September 2002, 35–36.
 31. Ling K., Samarütel J., Kärt O., Tölp S., Jaakson H. Energy balance and body condition score of primiparous Estonian Holstein, Red Holstein and Estonian Red cows. Proc. of the Animal Nutrition Conference, 2002, Tartu, “Paar”, 94–100.
 32. Luik M, Leola A., Henno M. Laboratory study of milking equipment quality. Agricultural machinery, buildings, energy and hydraulic engineering. Transactions No 215. Tartu, EPMÜ, 2002, 17–20.
 33. Luik M., Leola A., Henno M. The effect of milking equipment on raw milk quality laboratory experiment. Research for Rural Development 2002, International scientific conference proceedings. Jelgava, Latvia, 2002, 96–98.
 34. Lättemäe P., Kaldmäe H. Kas meie silo on hea? Maamajandus, 6, 2002, 24–26.
 35. Olkonen A., Henno M., Kübarsepp I. Eestis toodetud piima ja piimatoodete kaadmiumi- ja pliisisaldusest. / Cadmium and lead content of milk and milk products. EPMÜ LKI teadustöid 72. Tartu, 2002, 63–69.
 36. Ots M., Kärt O. Effect of grain species on purine derivative excretion via urine in feeding leguminous silage to rams. Abstracts of Intern. Symposium on Physiology of Livestock 26–27 September 2002, 26.
 37. Rihma E., Kärt O. Jõusööda depresseerivast toimest kõrrelisterohke silo söötmisel lehmadele. / On the depressive effect of concentrates on feeding dairy cattle with graminaceous-rich silage. EPMÜ LKI teadustöid 72. Tartu, 2002, 70–78.
 38. Sikk V. Mineraalse toitumise mõjust lehmade sigivusele. Tõuloomakasvatus 5, 4, 2002, 17–19.

2003

 1. Henno, M., Neerot, D. 2003. Piima kõrge külmumistäpp - kas kindlasti võõrvesi? - Hüva Nõu, 4, 3.
 2. Henno, M., Neerot, D. 2003. Piima kõrge külmumistäpp - kas kindlasti võõrvesi? - Tõuloomakasvatus, 2, 24-25.
 3. Jaakson, H., Samarütel, J., Ling, K. 2003. Body condition score and metabolic status of first parity dairy cows bred in Estonia. Proc. Of the NJF’s 22nd Congress “Nordic Agriculture in Global Perspective”, July 1-4, 2003, Turku, Finland, p. 269.
 4. Kaldmäe, H. 2003. Lehmvasikate söötmistasemest ja söötmisnormidest. Hüva Nõu, 9, 1-2.
 5. Kaldmäe, H. 2003. Silo toiteväärtusest ja kvaliteedi hindamisest. Hüva Nõu, 7, 5-6.
 6. Kaldmäe, H. 2003. Valmistage optimaalse toiteväärtusega silo. Hüva Nõu, 5, 5-6.
 7. Kaldmäe, H. 2003. Vasikate mineraalelementide tarbest. Hüva Nõu, 10, 1-2.
 8. Kaldmäe, H. Lehmvasikate kasvatamisest. Tõuloomakasvatus, 2, 19-21.
 9. Kaldmäe, H., Karis, V. 2003. Eestis toodetud rapsikoogi proteiini kvaliteet. Hüva Nõu, 6, 1-2.
 10. Kaldmäe, H., Ling, K.,2003. Mineraalelement seleen, kas toksiline või asendamatu? Tõuloomakasvatus, 3, 22-24.
 11. Kaldmäe, H., Olt, A., Vadi, M. 2003. Nutritive value of legume silages. Proceedings 11th Intern. Scientific Symposium “Forage Conservation” 9-11th Sept. 2003, Nitra, Slovac Rep., p. 168-169.
 12. Kaldmäe, H., Vadi, M., Kirsel, R., Olt, A., 2003. Effect of growth stage of legumes on silage digestibility. Veterinarija ir Zootechnika, no. 22(44), p. 49-52.
 13. Kaldmäe, H., Vadi, M., Olt, A. 2003. Utilisation of silage nutrients. Proceedings of the Intern. Conference “Research for rural development 2003”, Jelgava, p. 39-42.
 14. Kiiman, H., Kaart, T., Henno, M. 2003. Piima somaatiliste rakkude arvu mõjutavate tegurite analüüs. - Agraarteadus, 14, 2, 69-83.
 15. Kiiman, H., Kaart, T., Henno, M. Piima somaatiliste rakkude arvu mõjutavate tegurite analüüs / Analysis of the factors affecting somatic cell count in milk. Agraarteadus XIV, 2, 69–83.
 16. Kärt, O. 2003. Silo tahab konservante. Maamajandus, juuni, lk.31.
 17. Kärt, O. 2003. Söötmisteadus ei suuda käia tõuaretusega ühte sammu. Aastavakk, 49-51.
 18. Kärt, O. 2003. Veisetõugude võrdluskatse Põlulas tõstatab uusi probleeme. Aastavakk, 48.
 19. Kärt, O., Ots, M. 2003. Effect of starch and protein source on the microbial protein supply in dairy cows fed red clover rich silage. Proceedings 11th Intern. Scientific Symposium “Forage Conservation” 9-11th Sept. 2003, Nitra, Slovac Rep., p. 172-173.
 20. Kärt, O., Rihma, E., Tölp, S., Kaart, T., 2003. Dry matter intake of the first-parity cows, bred in Estonia, at the begginning of lactation. Veterinarija ir Zootechnika, no. 22 (44), p. 53-57.
 21. Kübarsepp, I., Henno, M. 2003. Piima laapumisomadused Põlula katsefarmis. - Tõuloomakasvatus, 2, 25-27.
 22. Kübarsepp, I., Henno, M., Mihhejev, K., Kärt, O. 2003. Factors influencing milk coagulation properties. - Proc. of the International Scientific Conference “Research for Rural Development 2003”, Latvia University of Agriculture, Jelgava 21-24 May, 48-52.
 23. Kübarsepp, I., Henno, M., Mihhejev, K., Kärt, O. 2003. Milk coagulation properties of dairy cattle breeds raised in Estonia and factors influencing it. - Proceedings “Nordic Agriculture in Global Perspective”, NJF’s 22nd Congress, July1-4, Turku, Finland, p. 90.
 24. Kübarsepp, I., Henno, M., Mihhejev, K., Kärt, O., Samarütel, J., Ling, K., Kaart, T. 2003. Piima laapumist mõjutavad tegurid. - Agraarteadus, 14, 2, 84-95.
 25. Liblikas, I., Mõttus, E., Borg-Karlson, A.-K., Kuusik, S., Ojarand, A., Kännaste, A., Tanilsoo, J. Flea beetle (Coleoptera:Chrysomelidae) response to alkyl thiocyanates and alkyl isothiocyanates. Agronomy Research, 2003, 1, 2, 175-184.
 26. Luik, M., Leola, A., Henno, M., Kaart, T. 2003. Increasing the concentration of milk FFA in milking systems. - Proc. of the International Scientific Conference “Research for Rural Development 2003”, Latvia University of Agriculture, Jelgava 21-24 May, 53-57.
 27. Mõttus, E., Liblikas, I., Ojarand, A., Kuusik, S., Borg-Karlson, A.-K., Martin, M.,
 28. Laanmaa, M. Applied research of ecochemicals in Estonia. IOBC/wprs Bulletin, 2002, 25, 9, 281-286.
 29. Ots, M., Kärt, O., 2003. Effect of grain species on purine derivative excretion via urine in feeding leguminous silage to rams. Veterinaija ir Zootechnika, no. 22(44), p. 73-77.
 30. Vadi, M., Kaldmäe, H., Kärt, O., Ots, M., Jürgenson, A., Olt, A., 2003. Temperatuuri mõjust rapsikoogi proteiini lõhustuvusele vatsas. Agraarteadus, 2, 119-124.
 31. Vadi, M., Kaldmäe, H., Kirsel, R. 2003. Taimede arengufaasi mõjust silo toiteväärtusele. Agraarteadus, 1, 54-59.

2004

 1. Henno M., Kübarsepp I., Mihhejev K., Buchberger J., Biechl Ch., Krause I., Sperrer I. Genetische Varianten der Milchprotein beim Estnischen Landvieh. Arche Nova, 2004. 4, 12-13.
 2. Jaakson H., Ling K., Kaldmäe H., Samarütel J., Kaart T., Kärt O. Effect of pre-partum feeding intensity on post-partum energy status of Estonian Holstein cows 12th International Conference on Production Diseases in Farm Animals Programm & Abstracts, Michigan, 2004, 83.
 3. Kaldmäe H. Pöörame tähelepanu lehmvasikate söötmisele.Eesti Põllumees, 2004, 2, 12-13.
 4. Kaldmäe H. Silost. Eesti Talu, 2004, 1, 3-4.
 5. Kaldmäe H. Vasikale joodetavast piimast ja selle asendajatest. Tõuloomakasvatus, 2004, 2, 15-17.
 6. Kaldmäe H. Vasikate söötmisest. Kalender 2005, Tallinn, Olion,123-127
 7. Kaldmäe H., Olt A., Vadi M. Liblikõieliste heintaimede proteiini lõhustuvusest. Agraarteadus, 2004, XV, 2, 90-95.
 8. Kärt O., Ots M., Jaakson H., Ling K. Jõusööda tärklise- ja proteiiniallika mõju uuslüpsiperioodil lüpstavate lehmade toodangule, toitainetega varustatusele ja mõningatele vere biokeemilistele näitajatele. Agraarteadus, 2004, 1, 12-20.
 9. Kärt O., Ots M., Rihma E. Piima karbamiidisisalduse ja ratsiooni toitefaktorite vahelistest seostest. Agraarteadus, 2004, XV, 3, 137-145.
 10. Kärt O., Rihma E. Pärm kergitab piimatoodangut. 13. maarahva teatmik-kalender aastavakk 2005, 2004, 83-85.
 11. Kärt O., Rihma E. Söödapärmi eluskultuuri Levucell SC katsest Vorbusel. Piimafoorum 2004, 29.
 12. Kärt O., Rihma E., Tölp S., Vallas M. Efficiency of converting ration dry matter, energy and protein to milk in different cattle breeds. Proceedings of the conference Animal breeding in the Baltics, 13-14. May, Tartu, 2004, 244-249.
 13. Kärt O., Saveli O. Kolmas katseaasta Põlulas. Maamajandus, jaanuar 2004, 25-26.
 14. Kübarsepp I., Henno M., Viinalass H., Sabre D., Saveli O. Effect of κ-Cn and β-Lg genetic variants on the milk renneting properties on Põlula Research Farm. − Proceedings “Animal Breeding in the Baltics”, The 10th Baltic Animal Breeding Conference, 13-14. May, Tartu, Estonia, 2004, 48-53.
 15. Kübarsepp I., Henno M., Viinalass H., Sabre D., Saveli O. Effect of κ-Cn and β-Lg genetic variants on the milk renneting properties on Põlula Reseach Farm. In: Animal Breeding in the Baltics. Ed. by Saveli O., Kärt O., Pärna E., Viinalass H., Tänavots A., Klimas R. and Grislis Z., 2004, Tartu, 48-53
 16. Kübarsepp I., Henno M., Viinalass H., Sabre D., Saveli O. Influence of κ-casein and β-lactoglobulin genotypes on the milk coagulation properties. − Proceedings “Research for Rural Development 2004”, Latvia University of Agriculture, Jelgava, 19-22. May, 14-19.
 17. Kübarsepp I., Henno M., Viinalass H., Sabre D., Saveli O. Influence of k-Cn and -Lg genetypes on the milk coagulation properties. Research for Rural Development 2004, Jelgava, Latvia, 19-22. May, 2004. International scientific conference proceedings Research for Rural Development 2004, Jelgava, 2004, 14-19.
 18. Ling K. Tervislike toodetega Euroopa Liidu turule. Tõuloomakasvatus, 2004, 4, 23
 19. Ots M., Kärt O., Rihma E. Milk urea concentration and PBV as indicators of effective protein use in feeding of dairy cattle. Proceedings of the conference Animal breeding in the Baltics, 13-14. May, Tartu, 2004, 257-261.
  Samarütel J. Lehmade sigimist mõjutavad tegurid. Tõuloomakasvatus, 2004, 1, 21-23.
 20. Vadi M., Jürgenson A., Kaldmäe H., Olt A. Ristiku ja kõrreliste segude ning nende silode toitainete lõhustuvusest veiste vatsas. Agraarteadus, 2004, XV, 3, 172-180.

2005

 1. Kaldmäe H., Kass M. 2005 Proteiinisöötadest ja proteiini kvaliteedist. Tõuloomakasvatus, 4, lk 22-24.
 2. Kaldmäe H., Kärt O. 2005. Silo kvaliteedist. - Tõuloomakasvatus, 3, lk.23-25.
 3. Kass M., Kaldmäe H., Kärt O., Ots M., Olt A. 2005. Effect of temperature on the quality of rapeseed cake protein Proceeding of the 11th Baltic Animal Breeding and Genetics Conference. Palanga 13-14th May 2005. 198-201
 4. Kiiman H., Pärna E., Henno M., Viinalass H., Saveli O. 2005. About Somatic Cell Count in Dairy production. In: J. Boaventura and R. Morais (Eds.) Proc. of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment, 3rd World Congress on Computers in Agriculture and Natural Recources. Vila Real, Portugal, p. 1260-1267.
 5. Kiiman H., Pärna E., Henno M., Viinalass H., Saveli O. 2005. Somatic Cell Count as Item of Milk Quality and these Reducing Possibilities. Proc. of the 3rd International Conference on Computing, Communications and Control Technologies, Texas, USA, p. 240-245.
 6. Kärt O., Rihma E. 2005. Söödapärmi eluskultuuri söötmisest lüpsilehmadele. Maamajandus, juuli, lk. 21-22.
 7. Kübarsepp I., Henno M., Buchberger J., Biechl Ch., Kalamees K. 2005. Milk protein genotypes and milk production of Estonian Native breed. − Proceedings of the 11th Baltic Animal Breeding and Genetics Conference, 13- 14th May, Palanga, Lithuania, p. 47-50.
 8. Kübarsepp I., Henno M., Kärt O., Tupasela T. 2005. A comparison of the methods for determination of the rennet coagulation properties of milk. Acta Agriculturae Scandinavica, section A, vol.55,no 4, p. 145-148.
 9. Kübarsepp I., Henno M., Viinalass H., Sabre D. 2005. Effect of k-casein and ß-lactoglobulin genotypes on the milk rennet coagulation properties.- Agronomy Research, vol.3, no 1, p. 55-64.
 10. Kübarsepp I., Henno M., Viinalass H., Sabre D., Saveli O., Kaart T. 2005. Influence of k-casein and ß-lactoglobulin genotypes on the milk coagulation properties. − Book of Abstracts of the 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 5-8. June, 2005, Uppsala, Sweden, p. 259.
 11. Lättemäe P., Meripõld H., Lääts A., Kaldmäe H., 2005. The improvement of fodder galega silage quality by using galega-grass mixture and additive.- .- In Book ed. by Lillak R., Viiralt R., Linke A., Geherman V. “Integrating Efficient Grassland Farming and Biodiversity” Greif printhouse, p. 635-638.
 12. Lättemäe P., Tamm U., Kaldmäe H. 2005. Ensiling of red clover and red clover-ryegrass mixture by using additives and herbage wilting.- In Book ed. by Lillak R., Viiralt R., Linke A., Geherman V. “Integrating Efficient Grassland Farming and Biodiversity” Greif printhouse, vol. 10, p. 648-651.
 13. Olt A., Kaldmäe H., Kärt O. 2005. On protein degradability of legumes silages.- Proceedings of the 11th Baltic Animal Breeding and genetics conference, Palanga, p. 194-197.
 14. Olt A., Kaldmäe H., Songisepp E., Kärt O. 2005. Effect of biological additives in red clover-timothy conservation. In: Silage production and utilization, Proc. of the XIVth International Silage Conference, Ed.: Park R.S., Stronge M.D., July 2005, Belfast, Northern Ireland, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, p. 200.
 15. Olt A., Kärt O., Kaldmäe H., Ots M., Songisepp E., Smidt I. 2005. Kindlustuslisandi ja kuivaine mõju silo proteiini lõhustuvusele ja biogeensete amiinide sisaldusele.- Agraarteadus, XVI, nr. 2, lk.110-123.
 16. Olt A., Rinne M., Nousiainen J., Tuori M., Paul C., Fraser M.D., Huhtanen P. 2005. Estimation of legume silage digestibility with various laboratory methods. In: Silage production and utilization, Proc. of the XIVth International Silage Conference, Ed.: Park R.S., Stronge M.D., July 2005, Belfast, Northern Ireland, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, p 267.
 17. Ots M. 2005. Raamatu tutvustus: Viivi Sikk, Loomade mineraalne toitumine. Ajaleht Maaülikool, 15.12.2005 (97).
 18. Rihma E., Kärt O. 2005. Eluspärmi lisasöötmise mõju lehmade piimatoodangule ja sigimisele. Tõuloomakasvatus, 3, lk. 26-28.

2006

 1. Henno M. 2006. Piima külmumistäpp ja seda mõjutavad tegurid. R: Eesti veisetõugude maksimaalse piimajõudluse väljaselgitamine, Projekti lõpparuanne, Tartu, Triip, lk. 196-206.
 2. Jaakson H., Ling K., Kaldmäe H., Samarütel J., Kaart T., Kärt O. 2006. Effect of pre-partum feeding intensity on post- partum energy status of Estonian Holstein cows (abstract). In “Production diseases in farm animals”. Proceedings of “12th International Conference of Production Diseases”. Edited by N. P. Joshi and T. H. Herdt. Wageningen Academic Publishers. p. 46.
 3. Kaldmäe H. 2006. Kasutatud söötade keemiline koostis ja kvaliteet. R: Eesti veisetõugude maksimaalse piimajõudluse väljaselgitamine, Projekti lõpparuanne, Tartu, Triip, lk.40-48.
 4. Kaldmäe H. 2006. Rohusöötadele esitatavad kvaliteedinõuded. R: Koostaja A.Bender „Eritüübiliste rohumaade rajamine ja kasutamine” II osa, TÜK, lk.520-526.
 5. Kärt O. 2006. Põlula katse kogemused. Maamajandus, august, lk. 16-18.
 6. Kärt O. 2006. Rohusöödad mäletsejaliste ratsioonis. R: Koostaja A.Bender „Eritüübiliste rohumaade rajamine ja kasutamine” II osa, TÜK, lk.498-520.
 7. Kärt O. 2006. Täisratsioonilise segasööda söötmise põhimõtted laktatsioonitsükli erinevatel staadiumitel. R: Eesti veisetõugude maksimaalse piimajõudluse väljaselgitamine, Projekti lõpparuanne, Tartu, Triip, lk. 93-116.
 8. Kärt O., Tölp S., Rihma E. 2006. Eesti punast tõugu lehmade söödakasutuse efektiivsuse muutustest 20 aasta jooksul. R: Eesti veisetõugude maksimaalse piimajõudluse väljaselgitamine, Projekti lõpparuanne, Tartu, Triip, lk. 123-137.
 9. Kübarsepp I. 2006. Piima kaltsiumi- ja fosforisisaldust mõjutavad tegurid. R: Eesti veisetõugude maksimaalse piimajõudluse väljaselgitamine, Projekti lõpparuanne, Tartu, Triip, lk. 170-180.
 10. Kübarsepp I., Henno M., Mihhejev K. 2006. Piima laapumist mõjutavad tegurid. R: Eesti veisetõugude maksimaalse piimajõudluse väljaselgitamine, Projekti lõpparuanne, Tartu, Triip, lk.181-195.
 11. Kübarsepp I., Henno M., Pärna E., Viinalass H., Sabre D. 2006. Frequencies of k-Cn and b-Lg genetic variants among Estonian cattle breeds and their effect on the milk renneting properties. − Proceedings of the 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August, 13 to 18, 2006 Belo Horizonte, Brazil (in press)
 12. Kübarsepp I., Henno M., Viinalass H., Sabre D. 2006. Frequencies of k-casein and ß-lactoglobulin genotypes among cattle breeds raised in Estonia and their effect on the milk renneting properties. − Proceedings 27th IDF World Dairy Congress, (in press)
 13. Ling K., Jaakson H., Samarütel J. 2006. Toitumushinde, ainevahetuse ja ja sigimise seostest. R: Eesti veisetõugude maksimaalse piimajõudluse väljaselgitamine, Projekti lõpparuanne, Tartu, Triip, lk. 138-155.
 14. Ling K., Waldmann A., Samarütel J., Jaakson H., Kaart T., Leesmäe A. 2006. Field trial on blood metabolites, body condition score (BCS) and their relation to the recurrence of ovarian cyclicity in Estonian Holstein cows (abstract). In “Production diseases in farm animals”. Proceedings of “12th International Conference of Production Diseases”. Edited by N. P. Joshi and T. H. Herdt. Wageningen Academic Publishers. p. 118.
 15. Lättemäe P., Tamm U., Kaldmäe H. 2006. The effect of Additives on Quality of Silage Made of Red Clover and Clover-Ryegrass Mixture. Proceedings of the 12th International Conf. „Forage conservation” Brno, Czech Republic, p. 222-224.
 16. Olt A., Kärt O., Kaldmäe H., Ots M. 2006. Protein Degradability and Biogenic Amines Content of Silage. Proceedings of the 12th International Symp. „Forage conservation” Brno, Czech Republic, p. 160-162.
 17. Ots M. 2006. Katse organisatsioon ja üldmetoodika. R: Eesti veisetõugude maksimaalse piimajõudluse väljaselgitamine, Projekti lõpparuanne, Tartu, Triip, lk.11-19.
 18. Ots M. 2006. Katselehmade söötmine. R: Eesti veisetõugude maksimaalse piimajõudluse väljaselgitamine, Projekti lõpparuanne, Tartu, Triip, lk.20-39.
 19. Ots M., Tõlp S. 2006. Toitefaktorite kasutamise efektiivsusest. R: Eesti veisetõugude maksimaalse piimajõudluse väljaselgitamine, Projekti lõpparuanne, Tartu, Triip, lk.83-92.
 20. Rihma E., Kärt O. 2006. Kuivaine söömus laktatsiooniperioodi jooksul. R: Eesti veisetõugude maksimaalse piimajõudluse väljaselgitamine, Projekti lõpparuanne, Tartu, Triip, lk. 73-82.
 21. Samarütel J., Ling K., Waldmann A., Jaakson H., Leesmäe A., Kaart, T. 2006. Ovulatory cycles, metabolic profiles, body condition scores and their relation to fertility of multiparous Holstein dairy cows (abstract). In “Production diseases in farm animals”. Proceedings of “12th International Conference of Production Diseases”. Edited by N. P. Joshi and T. H. Herdt. Wageningen Academic Publishers. p. 119.
 22. Samarütel, J. 2006. Sigivus ja seda mõjutavad tegurid. R: Eesti veisetõugude maksimaalse piimajõudluse väljaselgitamine, Projekti lõpparuanne, Tartu, Triip, lk. 156-163.