Töötajad

  
ADMINISTRATSIOON (VL DV)
Kreutzwaldi 62, 51006 Tartu, tel 731 3707, tel/faks 731 3706, e-post: vl@emu.ee
 
Toomas Tiirats Toomas Tiirats
direktor, lektor, mag (vet-med)
731 3705, 518 2064 toomas.tiirats@emu.ee 
CV ETISes
Einar Orgmets Einar Orgmets
direktori asetäitja õppe alal, lektor, dr (pm)
731 3441, einar.orgmets@emu.ee 
CV ETISes
Riho Gross Riho Gross
direktori asetäija teaduse alal, professor, knd (pm)
731 3489, 513 7139, riho.gross@emu.ee
CV ETISes
Külli Kõrgessaar Külli Kõrgesaar
peaspetsialist
731 3020, 506 1732, kylli.korgesaar@emu.ee
Piret Aus Piret Aus
vanemspetsialist õppe alal
731 3442, piret.aus@emu.ee
Kairi Marjapuu Kairi Marjapuu
juhiabi
731 3707, kairi.marjapuu@emu.ee
Liisa Hansson Liisa Hansson
tõlk-toimetaja
506 4533, liisa.hansson@emu.ee
   
  
KLIINILISE VETERINAARMEDITSIINI ÕPPETOOL (VL KM)
Kreutzwaldi 62, 51006 Tartu, tel 7313 706
  
Toomas Orro Toomas Orro
õppetooli hoidja, teadusjuht, professor, koduloomade kliiniline immunoloogia
731 3244, toomas.orro@emu.ee
CV ETISes
Aleksandr Semjonov Aleksandr Semjonov
kliiniline juht, lektor, anestesioloogia, kirurgia, intensiivravi, eksootiliste ja metsloomade meditsiin
731 3213, aleksandr.semjonov@emu.ee
CV ETISes
Piret Kalmus Piret Kalmus
dotsent, PhD, produktiivloomade sisehaigused, produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli koordinaator
731 3219, piret.kalmus@emu.ee
CV ETISes
Kalle Kask Kalle Kask
dotsent, PhD, veterinaar-sünnitusabi
731 3217, kalle.kask@emu.ee
CV ETISes
Ants Kavak Ants Kavak
dotsent, DVSc, sünnitusabi, sigimisõpetus
731 3201, ants.kavak@emu.ee
Kerli Raaperi Kerli Mõtus
dotsent, suurloomade meditsiin, karjatervis
731 3219, kerli.motus@emu.ee
CV ETISes
Ranno Viitmaa Ranno Viitmaa
dotsent, veterinaarneuroloogia
ranno.viitmaa@emu.ee
CV ETISes
Birgit Aasmäe Birgit Aasmäe
lektor, doktorant, mag (vet-med), farmakoloogia
731 3218 birgit.aasmae@emu.ee
CV ETISes
Ingrid Hang Ingrid Hang
lektor, PhD, väikeloomade gastroenteroloogia
ingrid.hang@emu.ee
Julia Jeremejeva Julia Jeremejeva
lektor, PhD, sigade meditsiin
731 3217, julia.jeremejeva@emu.ee
Andžela Lehtla Andžela Lehtla
lektor, MSc, kirurgia, oftalmoloogia, lemmikloomade meditsiini valikmooduli koordinaator
731 3727, 731 3224, andzela.lehtla@emu.ee
CV ETISes
Paul Fridtjof Mõtsküla Paul Fridtjof Mõtsküla
lektor, väikeloomade kardioloogia
731 3751, paul.motskula@emu.ee
Merle Valdmann Merle Valdmann
lektor, MSc, lemmikloomade sisehaigused, lemmikloomade dermatoloogia ja allergoloogia, lemmikloomade kliiniline söötmine
731 3218, merle.valdmann@emu.ee
Vladimir Andrianov Vladimir Andrianov
peaspetsialist, kirurgia, knd (vet)
731 3213, vladimir.andrianov@emu.ee
CV ETISes
Svetlana Belova Svetlana Belova
assistent, dipl ECVD, väikeloomade dermatoloogia
731 3727
Anri Aino Elisa Timonen Anri Aino Elisa Timonen
assistent, karjatervis
Gerli Liivla Gerli Liivla
veterinaarpatoloog
731 3215, gerli.liivla@emu.ee
Svetlana Mahhova Svetlana Mahhova
vanemlaborant
731 3730, 731 3224, svetlana.mahhova@emu.ee
Silva Tedrema Silva Tedrema
vanemlaborant
731 3728, silva.tedrema@emu.ee
EMÜ loomakliinik (VL VK)
Helena Randoja Helena Randoja 
 
Hobusekliinik (tel 731 3713)
Reet Herm Reet Herm (lapsehoolduspuhkusel)
vanemloomaarst, hobusekliiniku peaarst
731 3724, 731 3713, 522 2062, reet.herm@emu.ee
Egne Kahro Egne Kahro
hobusekliiniku peaarsti kt
731 3724, egne.kahro@emu.ee
Tiina Zõbin Tiina Zõbin
vanemloomaarst, hobuste meditsiin
731 3713, tiina.seier@emu.ee
Maria Kivastik Maria Kivastik
loomaarst
731 3724, maria.kivastik@emu.ee
Triin Rilanto Triin Rilanto
loomaarst, hobuste meditsiin
731 3722, triin.rilanto@emu.ee
Margit Sarits Margit Sarits
loomaarst, suurloomade meditsiin
731 3728, margit.sarits@emu.ee
Liis Maisla Liis Maisla
nooremloomaarst
liis.maisla@emu.ee
Kaldi Narusing Kaldi Narusing
spetsialist, suurloomakliinik
kaldi.narusing@emu.ee
Katrin Laanesoo Katrin Laanesoo
vanemabiline, registraator suurloomakliinikus
731 3713, katrin.laanesoo@emu.ee
Kerli Säärits Kerli Säärits
vanemabiline, suurloomakliinik
731 3713, kerli.saarits@emu.ee
Produktiivloomakliinik (tel 731 3722)
Hertta Pirkkalainen Hertta Pirkkalainen
loomaarst, produktiivloomade peaarst, suurloomade meditsiin
731 3728, hertta.pirkkalainen@emu.ee
Alar Onoper Alar Onoper
vanemloomaarst, suurloomade meditsiin
731 3722, 731 3713, alar.onoper@emu.ee
Andres Reilent Andres Reilent
nooremloomaarst
andres.reilent@emu.ee
Els Rusi Els Rusi
nooremloomaarst
7313722, els.rusi@emu.ee
Kalmer Kalmus Kalmer Kalmus
peaspetsialist, sõrahaigused
731 3718, 731 3713, kalmer.kalmus@emu.ee
Väikeloomakliinik (registratuur 731 3224)
Kristel Peetsalu Kristel Peetsalu (lapsehoolduspuhkusel)
väikeloomakliiniku pealoomaarst, väikelooma sisehaigused, kliinilis-laboratoorne diagnostika
731 3719, kristel.peetsalu@emu.ee
Rainer Hõim Rainer Hõim
vanemloomaarst, kirurgia, ortopeedia
731 3751, rainer.hoim@emu.ee
Ave Kupper Ave Kupper
vanemloomaarst, väikelooma sisehaigused
731 3719, ave.kupper@emu.ee
Kadri Kääramees Kadri Kääramees
vanemloomaarst
731 3750, kadri.kaaramees@emu.ee
Andžela Lehtla Andžela Lehtla
vanemloomaarst
731 3727, 731 3224, andzela.lehtla@emu.ee
CV ETISes
Jaana Parek Jaana Parek
vanemloomaarst, väikelooma meditsiin
731 3719, jaana.parek@emu.ee
Piret Savvi Piret Savvi
vanemloomaarst, väikelooma meditsiin
731 3750, piret.savvi@emu.ee
Merle Toom Merle Toom
vanemloomaarst, väikelooma meditsiin
731 3750, merle.toom@emu.ee
Maarja Uri Maarja Uri
vanemloomaarst
maarja.uri@emu.ee
Aleksandr Dedjulja Aleksandr Dedjulja
loomaarst
Kadri Janson Kadri Janson
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3731, kadri.janson@emu.ee
Egne Kahro Egne Kahro
loomaarst
Reelika Kruuda Reelika Kruuda
loomaarst
Liisi Kulasalu Liisi Kulasalu
loomaaarst, väikelooma meditsiin
731 3719, liisi.kulasalu@emu.ee
Kristel Kääpa Kristel Kääpa
loomaarst
kristel.kaapa@emu.ee
Madis Leivits Madis Leivits
loomaarst, metsloomade meditsiin
Diana Leppsoo Diana Leppsoo
loomaarst, väikelooma kirurgia
731 3752, diana.leppsoo@emu.ee
Maris Merivee Maris Merivee
loomaarst, väikelooma meditsiin
maris.merivee@emu.ee
Aiki Saaremäe Aiki Saaremäe
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3731, aiki.saaremae@emu.ee
Liisa Siimon Liisa Siimon (lapsehoolduspuhkusel)
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3731, liisa.siimon@emu.ee
Kristi Sisask Kristi Sisask
loomaarst
kristi.sisask@emu.ee
Valentina Tiškina Valentina Tiškina
loomaarst
731 3750, valentina.tiskina@emu.ee
Epp Ülevaino Epp Ülevaino (lapsehoolduspuhkusel)
loomaarst
731 3750, epp.ylevaino@emu.ee
Maria Karindi Maria Karindi
nooremloomaarst
Martin Karindi Martin Karindi
nooremloomaarst
martin.karindi@emu.ee
Liis Uusaed Liis Uusaed
nooremloomaarst
731 3750, liis.uusaed@emu.ee
Ruudu Remmelgas Ruudu Remmelgas
füsioterapeut
ruudu.remmelgas@emu.ee
Richards Černevskis Richards Černevskis
assistent, anestesioloogia
Kristin Tõnise Kristin Tõnise
assistent, eksootiliste loomade meditsiin
Meelis Ombler Meelis Ombler
meditsiiniseadmete insener, kiirgusohutusspetsialist
meelis.ombler@emu.ee
Evelin Rebane Eveli Rebane (lapsehoolduspuhkusel)
radioloogiatehnik
eveli.rebane@emu.ee
Raili Karja Raili Karja
vanemabiline, väikeloomakliinik
raili.karja@emu.ee
Eda Leola Eda Leola
vanemabiline
eda.leola@emu.ee 
Jaana Salujõe Jaana Salujõe
vanemabiline
731 3224, jaana.salujoe@emu.ee
Anne Anier Anne Anier
abiline
anne.anier@emu.ee
Agnes Kikas Agnes Kikas
abiline, väikeloomakliinik
agnes.kikas@emu.ee
Evelin Klaos Evelin Klaos
abiline
evelin.klaos@emu.ee
Vaike Leola Vaike Leola
abiline
vaike.loeola@emu.ee
Triinu Lomp Triinu Lomp
abiline
triinu.lomp@student.emu.ee
Anna-Liisa Mee Anna-Liisa Mee
abiline
Karin Murik Karin Murik
abiline
Külvi Oago Külvi Oago
abiline
kylvi.oago@emu.ee
Birgit Peetso Birgit Peetso
loomaarsti abiline
birgit.peetso@emu.ee 
Priit Peetris Priit Peetris
abiline
priit.peetris@emu.ee
Kristjan Praks Kristjan Praks
abiline
Ragne Ragel Ragne Ragel
abiline
Katre Raien Katre Raien
abiline
Mari-Liis Saar Mari-Liis Saar
abiline
mari-liis.saar@emu.ee
Rasmus Saarniit Rasmus Saarniit
abiline
rasmus.saarniit@emu.ee
Stefani Sabrodin Stefani Sabrodin
abiline
Mari-Liis Stimmer Mari-Liis Stimmer
abiline
mari-liis.stimmer@emu.ee
Siret Talkis Siret Talkis
abiline
siret.talkis@emu.ee
Maria Tuberg Maria Tuberg
abiline, väikeloomakliinik
maria.tuberg@emu.ee
Natalja Goos Natalja Goos
klienditeenindaja
natalja.goos@emu.ee
Laura Penner Laura Penner
klienditeenindaja
laura.penner@emu.ee
Kliinilise veterinaaria ühendlaboratoorium (VL KL)
Külli Must Külli Must
ühendlaboratooriumi juhataja
731 3221, kylli.must@emu.ee
Niina Sidorova Niina Sidorova
veterinaararst
731 3220, niina.sidorova@emu.ee
Annika Hurt Annika Hurt
bioanalüütik
annika.hurt@emu.ee
Pille Paats Pille Paats (lapsehoolduspuhkusel)
bioanalüütik
731 3225, pille.paats@emu.ee
Sirje Kokassaar Sirje Kokassaar
mikrobioloog
731 3251, sirje.kokassaar@emu.ee
Apteek (VL AP)
Urve Peitel Urve Peitel
apteeker
731 3204, urve.peitel@emu.ee
Janne Tamm Janne Tamm
apteeker
731 3204
   
  
SÖÖTMISTEADUSE ÕPPETOOL (VL ST)
Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu, tel 731 3473
731 3471, 731 3402, faks 731 3477; Kreutzwald1 62, 51006 Tartu
  
Meelis Ots Meelis Ots
õppetooli hoidja, professor, dr (pm), loomade toitumine ja aineringed, söötmisõpetus
731 3474, meelis.ots@emu.ee
CV ETISes
David Arney David Arney 
professor, vanemteadur, PhD, loomade heaolu
731 3413, david.arney@emu.ee
CV ETISes
Allan Kaasik
dotsent, PhD (pm), söötmisprogrammid, söötmiskonsulendi kursus
731 3425, allan.kaasik@emu.ee
CV ETISes
Marko Kass Marko Kass
dotsent, PhD, söötmisteadus
731 3412, marko.kass@emu.ee
CV ETISes
Aleksander Lember Aleksander Lember
dotsent, dr (pm), seakasvatus, eriloomakasvatus, koerakasvatus, teadustööde vormistamine, linnukasvatus
731 3449, aleksander.lember@emu.ee
Ragnar Leming Ragnar Leming
dotsent, dr (pm), loomade käitumine ja heaolu, maheloomakasvatus, seakasvatus, eriloomakasvatus, loomakasvatuse üldkursus, põllumajanduse alused
731 3444, ragnar.leming@emu.ee
Peep Piirsalu Peep Piirsalu
dotsent, knd (pm), karusloomakasvatus, üldloomakasvatus, põllumajanduse alused, lambakasvatus, eriloomakasvatus
731 3448, peep.piirsalu@emu.ee
Silvi Tölp Silvi Tölp
dotsent, knd (pm), toitumisfüsioloogia ja metabolism, katsetöö metoodika ja statistiline andmetöötlus, söötmisõpetus, eksperimendi planeerimise alused
731 3443, silvi.tolp@emu.ee
Hanno Jaakson Hanno Jaakson
vanemteadur, PhD, loomse materjali analüüsi meetodid
731 3444, hanno.jaakson@emu.ee
Katri Ling Katri Ling
vanemteadur, knd (biol), mäletsejaliste metabolism
731 3480, 515 2696, katri.ling@emu.ee
Jaak Samarütel Jaak Samarütel
vanemteadur, PhD, mäletsejaliste metabolism
731 3476, jaak.samarytel@emu.ee
CV ETISes
Tiia Ariko Tiia Ariko
nooremteadur, mag (pm), doktorant, koerakasvatus
731 3430, tiia.ariko@emu.ee
CV ETISes
Francesca Carnovale Francesca Carnovale
nooremteadur, mag (pm), doktorant
francesca.carnovale@student.emu.ee
CV ETISes
Priit Karis Priit Karis
nooremteadur, doktorant
731 3480, priit.karis@student.emu.ee
CV ETISes 
Maria Soonberg
nooremteadur, doktorant
731 3444, maria.soonberg@student.emu.ee
CV ETISes
Mihkel Miil
vaneminsener
731 3428, mihkel.miil@emu.ee
Irje Nutt Irje Nutt
vanemlaborant, mag (pm)
731 3451, irje.nutt@emu.ee
Tiina Uba Tiina Uba
vanemlaborant
731 3402, tiina.uba@emu.ee
Hannelore Kiiver Hannelore Kiiver-Pärk
veisekasvatuse spetsialist, MSc (loomakasvatus)
hannelore.kiiver-park@emu.ee
CV ETISes
Olav Kärt Olav Kärt
emeriitprofessor, dr (pm), söötmisõpetus, loomade toitumine ja aineringed, toitumisfüsioloogia ja metabolism
731 3401, 513 6344, olav.kart@emu.ee
CV ETISes
Harald Tikk Harald Tikk
emeriitprofessor, dr (pm)
731 3452

Sööda ja ainevahetuse uurimise laboratoorium
Andres Olt Andres Olt
laborijuhataja, teadur, mag (pm)
731 3478, andres.olt@emu.ee
Mare Kamenik Mare Kamenik
vanemlaborant
731 3479, mare.kamenik@emu.ee
Ülle Laurits Ülle Laurits
vanemlaborant
731 3479, ylle.laurits@emu.ee
Maksim Runin Maksim Runin
vanemlaborant
731 3479
Irina Vikman Irina Vikman 
vanemlaborant
731 3479, irina.vikman@emu.ee
Natalia Palm Natalia Palm
keemik
731 3479

Piima kvaliteedi uurimise laboratoorium
Merike Henno Merike Henno
laborijuhataja, vanemteadur, dr (pm)
731 3471, 731 3472, 516 3550, merike.henno@emu.ee, piimlab@emu.ee
Ivi Jõudu Ivi Jõudu
dotsent, vanemteadur, PhD, piima biokeemia
731 3348, ivi.joudu@emu.ee
CV ETISes
Maia Kiivit Maia Kiivit
tehnoloog
731 3471, maia.kiivit@emu.ee
Sülvi Paju Sülvi Paju
tehnoloog
731 3472, sylvi.paju@emu.ee
Sirje Kuusik Sirje Kuusik
keemik
731 3472, sirje.kuusik@emu.ee
Andre Veskioja Andre Veskioja
doktorant
731 3430, andre.veskioja@emu.ee
   
 
TOIDUHÜGIEENI JA RAHVATERVISE ÕPPETOOL (VL TR)
Kreutzwaldi 56/3, 51006 Tartu, tel 731 3433, faks 731 3432
  
Mati Roasto Mati Roasto
õppetooli juht, professor, dr (vet-med), toidu- ja tootmishügieen
731 3433, mati.roasto@emu.ee
CV ETISes
Tõnu Püssa Tõnu Püssa
professor, vanemteadur, knd (keemia), toidu- ja keskkonna toksikoloogia
731 3810, tonu.pyssa@emu.ee
CV ETISes
Terje Elias Terje Elias
dotsent, PhD (toiduteadus), lihainspektsioon ja -hügieen
731 3433, terje.elias@emu.ee
Merike Lillenberg Merike Lillenberg
dotsent, PhD (keskkonnakaitse), toidu- ja keskkonna hügieen
731 3432, merike.lillenberg@emu.ee
Kadrin Meremäe Kadrin Meremäe
dotsent, PhD (toiduteadus), piimahügieen
731 3431, kadrin.meremae@emu.ee
Katrin Laikoja Katrin Laikoja
lektor, mag (tehn), toiduohutuse juhtimissüsteemid
731 3921, katrin.laikoja@emu.ee
Piret Raudsepp Piret Raudsepp
lektor, MSc, toitumisõpetuse lektor
731 3921
Linda Rusalepp Linda Rusalepp
nooremteadur (nimetatud)
CV ETISes
Dea Anton Dea Anton
kvaliteedi spetsialist
731 3921
Darja Matt Darja Matt
doktorant (toidu kvaliteet)
Mihkel Mäesaar Mihkel Mäesaar
doktorant (toidupatogeenide molekulaaruuringud)
Priit Pedastsaar Priit Pedastsaar
doktorant (veiniteadus)
Alida Kiis Alida Kiis
emeriitdotsent, knd (tehnika), piima- ja lihatehnoloogia kateedri asutaja ja esimene juhataja
731 3433, alida.kiis@emu.ee
 
  
TOIDUTEADUSE JA TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA ÕPPETOOL (VL TQ)
Kreutzwaldi 56/5, 51006 Tartu, tel 731 3346; Kreutzwaldi 62, 51006 Tartu, tel 731 3740, faks 731 3742
   
Ivi Jõudu Ivi Jõudu
õppetooli hoidja, dotsent, PhD, piimakeemia
731 3348, ivi.joudu@emu.ee
CV ETISes
Hannes Mootse Hannes Mootse (osalise koormusega)
peaspetsialist, projektijuht, MSc
503 4510, hannes.mootse@emu.ee
CV ETISes
Helena Andreson Helena Andreson
dotsent, PhD, üld- ja toidumikrobioloogia, 731 3350, helena.andreson@emu.ee
CV ETISes
Katrin Laikoja Katrin Laikoja
lektor, MSc, toiduohutus, piimatoodete tehnoloogia
731 3921, katrin.laikoja@emu.ee
Tauno Mahla Tauno Mahla
lektor, MSc, kvaliteediõpetus, piimatoodete tehnoloogia, toiduainetööstuse tehnoloogiliste protsesside teoreetilised ja tehnoökonoomilised alused
731 3352, tauno.mahla@emu.ee
Anna Pisponen Anna Pisponen
lektor, MSc, doktorant, piimatehnoloogia ja jookide tehnoloogia
731 3344, anna.pisponen@emu.ee
CV ETISes
Annemari Polikarpus Annemari Polikarpus
lektor, PhD, piima- ja kondiitritoodete tehnoloogia, toiduainetetööstuse tootearendus
731 3353, annemari.polikarpus@emu.ee
Riina Soidla Riina Soidla
lektor, MSc, tapasaaduste tehnoloogia, toiduainete konserveerimise ja säilitamise tehnoloogia
731 3347, riina.soidla@emu.ee
CV ETISes
Vilma Tatar Vilma Tatar
lektor, MSc, piimatehnoloogia, piimatööstuse eriseadmed, magistriõppe õppekava juht
vilma.tatar@emu.ee
CV ETISes
Alo Tänavots Alo Tänavots 
lektor, dr (pm), seakasvatus, sealiha kvaliteet, biomeetria
731 3450, alo.tanavots@emu.ee
CV ETISes
Liis Lutter Liis Lutter
nooremteadur (nimetatud)
liis.lutter@emu.ee
CV ETISes
Andres Sats Andres Sats (lapsehoolduspuhkusel)
nooremteadur, MSc, doktorant, piimatehnoloogia
andres.sats@emu.ee
CV ETISes
Kristi Kerner Kristi Kerner
assistent, MSc
kristi.kerner@emu.ee
CV ETISes
Marek Tepper Marek Tepper
assistent, lihatehnoloogia
marek.tepper@emu.ee
Siiri Haan Siiri Haan
keemik-tehnoloog, MSc, piimatehnoloogia
731 3350, siiri.haan@emu.ee
Kersti Veske Kersti Veske
mikrobioloog, MSc, mikrobioloogia
Alice Aav Alice Aav
spetsialist, PhD
alice.aav@emu.ee
CV ETISes
Leno Mätas Leno Mätas
keemik, MSc, toidukeemia
731 3355, leno.matas@emu.ee
Kersti Paavel Kersti Paavel
laborant
731 3320, kersti.paavel@emu.ee
Meili Rei Meili Rei
emeriitprofessor, PhD, lihatehnoloogia
meili.rei@emu.ee
Priit Elias Priit Elias
emeriitdotsent, PhD, piima ja piimatoodete mikrobioloogia
priit.elias@emu.ee
Keemia üksus
Avo Karus Avo Karus
professor, dr (pm), toiduainete analüüsimetoodikad, biokeemia
731 3740, faks 731 3742,  avo.karus@emu.ee
CV ETISes
Sergei Jurtšenko
dotsent
731 3743, sergei.jurtsenko@emu.ee
CV ETISes
Virge Karus Virge Karus  
lektor, biokeemia
731 3740, virge.karus@emu.ee
CV ETISes
Katrin Kestav Katrin Kestav (lapsehoolduspuhkusel)
lektor, bioorgaaniline keemia
731 3744, katrin.kestav@emu.ee 
CV ETISes
Katrin Kolk Katrin Kolk
lektor, knd (keemia), bioorgaaniline keemia
731 3744, katrin.kolk@emu.ee
Jürgen Vahter Jürgen Vahter
lektor
731 3744, jyrgen.vahter@emu.ee
CV ETISes
Ago Murdel Ago Murdel
vanemlaborant
731 3741, 731 3745, ago.murdel@emu.ee
Tanel Tann Tanel Tann
vanemlaborant
731 3741, 731 3746, tanel.tann@emu.ee
 
 
TÕUARETUSE JA BIOTEHNOLOOGIA ÕPPETOOL (VL TN)
Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu, tel 731 3467, fax 742 2344, Kreutzwaldi 62, 51006 Tartu, tel 731 3423
  
Haldja Viinalass Haldja Viinalass
õppetooli hoidja, professor, PhD (pm), loomageneetilised analüüsi meetodid, loomageneetika, veterinaargeneetika
731 3467, 742 2344, 518 7618, haldja.viinalass@emu.ee
CV ETISes
Ülle Jaakma Ülle Jaakma
professor, vanemteadur, PhD, embrüotehnoloogia, spermatoloogia, reproduktsiooni biotehnoloogia ja füsioloogia
731 3466, 528 8468, ylle.jaakma@emu.ee
CV ETISes
Sulev Kõks Sulev Kõks
professor, PhD, funktsionaalne genoomika
731 3485, sulev.koks@emu.ee
CV ETISes
Andres Valdmann Andres Valdmann
professor, dr vet med, hübridoomi tehnoloogia, immuunanalüüsi metodoloogia, piimalehmade munasarjafunktsioon ja inna sünkroniseerimine
731 3484; 5559 9081, andres.valdmann@emu.ee
Tanel Kaart Tanel Kaart
dotsent, dr (mat), biomeetria, katsetöö metoodika ja statistiline andmetöötlus, aretusväärtuse määramine
731 3408, tanel.kaart@emu.ee
Heli Kiiman Heli Kiiman
dotsent, dr (pm), üldloomakasvatus, põllumajanduse alused, veisekasvatus
731 3454, heli.kiiman@emu.ee
Elli Pärna Elli Pärna
vanemteadur, knd (biol) 731 3419, elli.parna@emu.ee
Einar Orgmets Einar Orgmets
lektor, dr (pm), eriloomakasvatus, loomakasvatuse üldkursus, aretusõpetus, aretusprogrammid, aretuskonsulendi kursus, veisekasvatus
731 3 441, einar.orgmets@emu.ee
Alo Tänavots Alo Tänavots 
lektor, dr (pm), seakasvatus, biomeetria, loomakasvatuse üldkursus, aretusõpetus, veebindaja
731 3450, alo.tanavots@emu.ee
CV ETISes
Triin Hallap Triin Hallap
teadur, PhD, pullisperma kvaliteet, embrüotehnoloogia
731 3427, triin.hallap@emu.ee 
Jevgeni Kurõkin Jevgeni Kurõkin
teadur, embrüokogumisrühma juht, PhD, veise sigimise füsioloogia ja patoloogia, reproduktsiooni biotehnoloogia
731 3427, jevgeni.kurykin@emu.ee
Pille Pärn Pille Pärn
teadur, MSc, molekulaarbioloogia, rakubioloogia
731 3254, pille.parn@emu.ee
Aili Sarapik Aili Tagoma
teadur,  PhD, molekulaargeneetika, immunoloogia, rakubioloogia
731 3488, aili.tagoma@emu.ee
Mirjam Vallas Mirjam Vallas
teadur, PhD, biomeetria
731 3408, mirjam.vallas@emu.ee
Rutt Lilleoja Rutt Lilleoja
nooremteadur
731 3488, rutt.lilleoja@emu.ee
CV ETISes
Elina Mark Elina Mark
nooremteadur, doktorant, MSc (loomakasvatus)
elina.mark@emu.ee
CV ETISes
Monika Nõmm Monika Nõmm 
nooremteadur, doktorant
731 3488, monika.nomm@emu.ee
Alar Meltsov Alar Meltsov
projektijuht
Hector C. Pagan Hector C. Pagan
projektijuht
Hemminki Otstavel Hemminki Otstavel
spetsialist
Priit Pihlik Priit Pihlik
spetsialist, doktorant, mesindus
priit.pihlik@emu.ee
Krista Rooni Krista Rooni
spetsialist
krista.rooni@emu.ee
Marilin Ivask Marilin Ivask
vanemlaborant
731 3488, marilin.ivask@emu.ee
Heli Pärtma Heli Pärtma
vanemlaborant
731 3423, heli.partma@emu.ee
Olev Saveli Olev Saveli
emeriitprofessor, aretusõpetus, veisekasvatus
731 3455, olev.saveli@emu.ee
Hannelore Kiiver Hannelore Kiiver-Pärk
doktorant, MSc (loomakasvatus)
hannelore.kiiver-park@emu.ee
CV ETISes
Mari Liiva Mari Liiva
doktorant, populatsioonigeneetika matemaatilised mudelid
731 3408, mari.liiva@emu.ee
Aino Nõmmeots Aino Nõmmeots
katsetehnik
731 3202, aino.nommeots@emu.ee
Ilmar Müürsepp Ilmar Müürsepp
emeriitprofessor, dr vet med, kunstlik seemendus, embrüosiirdamine, veise sigimise füsioloogia ja patoloogia
Geneetika laboratoorium
Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu, tel 731 3470, faks 742 2344, e-post genlab@emu.ee
Sirje Värv Sirje Värv
vanemteadur, PhD, loomageneetika
731 3468, sirje.varv@emu.ee
Maris Kilk Maris Kilk
tehnoloog
731 3470, maris.kilk@emu.ee
Susanna Klaus Susanna Klaus
geenitehnoloog
731 3469, susanna.klaus@emu.ee
Inne Tomba Inne Tomba
tehnoloog
731 3470, inne.tomba@emu.ee
Erkki Sild Erkki Sild
analüütik
731 3469, erkki.sild@emu.ee
   

VESIVILJELUSE ÕPPETOOL (VL VI)
Kreutzwaldi 46A, 51006 Tartu, tel 731 3481
 
Riho Gross Riho Gross
õppetooli juht, professor, knd (pm), kalade molekulaargeneetika ja tõuaretus
731 3489, 513 7139, riho.gross@emu.ee
CV ETISes
Anti Vasemägi Anti Vasemägi
vanemteadur, PhD, kalade geneetika
731 3481, anti.vasemagi@emu.ee
CV ETISes
Margo Hurt Margo Hurt
lektor, ihtüoloog (vähimajandus), MSc
margo.hurt@emu.ee
CV ETISes
Siim Kahar Siim Kahar
lektor, spetsialist, MSc, kalade bioloogia
+372 731 3422, siim.kahar@emu.ee
CV ETISes
Katrin Kaldre Katrin Kaldre
lektor, doktorant, MSc, kalade kasvatus
731 3481. katrin.kaldre@emu.ee
CV ETISes
Priit Päkk Priit Päkk
lektor, PhD, kalade haigused
731 3482, priit.pakk@emu.ee
CV ETISes
Lilian Pukk Lilian Pukk
teadur, PhD, kalade geneetika
731 3445, lilian.pukk@emu.ee
CV ETISes
Oksana Burimski Oksana Burimski
nooremteadur, doktorant, MSc, kalade geneetika,
731 3409, oksana.burimski@emu.ee
CV ETISes
Ilkka Nousiainen Ilkka Nousiainen
nimetatud nooremteadur, doktorant, MSc, kalade füsioloogia ja geneetika
731 3409, ilkka.nousiainen@student.emu.ee
Heiki Jaanuska Heiki Jaanuska
peaspetsialist, doktorant, kalade kasvatus
731 3481, heiki.jaanuska@emu.ee 
CV ETISes
Kerli Haugjärv Kerli Haugjärv
laborant, MSc
731 3409, kerli.haugjarv@emu.ee  
Marje Aid Marje Aid
ihtüoloog, MSc
731 3481, marje.aid@emu.ee
Tiit Paaver Tiit Paaver
ihtüoloog, emeriitprofessor, knd (biol), vesiviljeluse tehnoloogiad, kalade bioloogia
731 3490, 529 6030, tiit.paaver@emu.ee
CV ETISes

 
veterinaarSE BIO- JA POPulatsioonimeditsiini ÕPPETOOL (VL VB)
Kreutzwaldi 62, 51006 Tartu, tel 731 3210, 503 3229
  

Arvo Viltrop Arvo Viltrop
õppetooli juht, professor, dr (vet-med), veterinaarepidemioloogia, veterinaarteenistuse korraldus ja seadusandlus
731 3210, arvo.viltrop@emu.ee
Marina Aunapuu Marina Aunapuu
professor, dr (vet-med), embrüoloogia, histoloogia, tsütoloogia
737 4260, marina.aunapuu@emu.ee 
CV ETISes
Ülle Jaakma Ülle Jaakma
professor, vanemteadur, knd (pm), füsioloogia
731 3206, ylle.jaakma@emu.ee
CV ETISes
Andres Aland Andres Aland
lektor, dr (vet-med), loomatervishoid
731 3209, andres.aland@emu.ee
CV ETISes
Tõnu Järveots Tõnu Järveots
lektor, mag (vet-med), patoloogiline anatoomia ja lahanguõpetus, kohtuveterinaaria
731 3234, tonu.jarveots@emu.ee
Leidi Laurimaa Leidi Laurimaa
lektor, parasitoloogia
731 3229, leidi.laurimaa@emu.ee
Kätlin Leisson Kätlin Leisson
lektor, PhD, hobuste lihaskoe morfoloogia ja füsioloogia, hobuste sigimine
731 3216, katlin.leisson@emu.ee
CV ETISes
Esta-Laine Nahkur Esta Nahkur
lektor, PhD, koduloomade anatoomia
731 3243, esta.nahkur@emu.ee
CV ETISes
Kristi Praakle
lektor, mikrobioloogia
731 3250, kristi.praakle@emu.ee 
CV ETISes
Tiiu Saar Tiiu Saar
lektor, dr (vet-med), viroloogia
731 3342, tiiu.saar@emu.ee
Toomas Tiirats Toomas Tiirats
lektor, mag (vet-med), patoloogiline füsioloogia
731 3205, toomas.tiirats@emu.ee
CV ETISes
Lea Tummeleht Lea Tummeleht
teadur, PhD
731 3229, lea.tummeleht@emu.ee
Kädi Neare Kädi Neare
nooremteadur, doktorant
731 3251, kadi.neare@emu.ee
Ivar Blank Ivar Blank
veterinaarpatoloog
5828 8956, ivar.blank@emu.ee
Kärt Must Kärt Must
veterinaar, doktorant
731 3221, kart.must@emu.ee   
CV ETISes
Kaari Reimus Kaari Reimus
veterinaar, doktorant
731 3751, kaari.reimus@emu.ee
Elisabeth Dorbek-Kolin Elisabeth Dorbek-Kolin
assistent, doktorant, infektsioonhaigused
elisabeth.dorbek-kolin@emu.ee
CV ETISes
Tarmo Niine Tarmo Niine
assistent, immunoloogia, 731 3221, tarmo.niine@emu.ee  
CV ETISes
Maarja Tagel Maarja Tagel
assistent, doktorant, loomaanatoomia
731 3225, maarja.tagel@emu.ee
CV ETISes
Eha Järv Eha Järv
vanemlaborant
731 3243, eha.jarv@emu.ee
Epp Klaassen Epp Klaassen
vanemlaborant
731 3241, epp.klaassen@emu.ee
Malle Liblik Malle Liblik
laborant
731 3238, malle.liblik@emu.ee
Mare Tamm Mare Tamm
laborant
5309 4794, mare.tamm@emu.ee
Evelyn Eensoo Evelyn Eensoo
preparaator
731 3243, evelyn.eensoo@emu.ee
Peeter Järv Peeter Järv
tehnik
5341 1032, peeter.jarv@emu.ee
Parasitoloogia töörühm
Marilin Janson Marilin Janson (lapsehoolduspuhkusel)
assistent, doktorant, veterinaarpatoloogia
731 3229, marilin.janson@emu.ee
Riskihindamisüksus
Ave-Ly Toomvap Ave-Ly Toomvap
peaspetsialist
731 3215
   
Toivo Järvis Toivo Järvis
emeriitprofessor dr (vet-med), parasitoloogia
731 3210, toivo.jarvis@emu.ee
CV ETISes
Nikolai Koslov Nikolai Koslov
emeriitprofessor, dr (vet), patoloogiline anatoomia
731 3229
Jaan Praks Jaan Praks
emeriitprofessor, dr (vet-med), loomahügieen
jaan.praks@emu.ee
Toivo Suuroja Toivo Suuroja
emeriitprofessor, dr (vet-med), histoloogia, embrüoloogia, tsütoloogia
731 3345
Enn Ernits Enn Ernits
emeriitdotsent, dr (vet-med), koduloomade anatoomia, veterinaarmeditsiini ajalugu
731 3242, 731 3243, enn.ernits@emu.ee
CV ETISes