Söötmisteaduse õppetool (VL ST)

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi söötmisteaduse õppetool vastutab oma akadeemilises tegevuses vastutusvaldkondade nagu põllumajandusloomade söödad, söötmine, söötmise tehnoloogiad, toitumisfüsioloogia ja ainevahetus, loomakasvatussaaduste tootmine ja toodangu kvaliteet, põllumajandusloomade käitumine, heaolu ja pidamiskeskkond, loomakasvatuse mõju keskkonnale õppetöö, teaduse ja arengu eest.

Õppetooli igapäevase juhtimise eest vastutab professor Meelis Ots.

Õppetooli juurde kuuluvad mitu uurimisrühma nagu söötmine ja söötmistehnoloogiad, mida veab prof Meelis Ots, loomade heaolu ja käitumise uurimisrühm eesotsas prof David Arney’iga, loomade pidamiskeskkonna uurimisrühm eesotsas dots Allan Kaasikuga. Õppetool on ka teaduse ja arenduse eest vastutaja maheloomakasvatuse, linnukasvatuse ja lambakasvatuse valdkonnas.

Õppetooli juures on kaks laborit: Sööda ja ainevahetuse uurimise labor ning Piima kvaliteedi uurimise labor.

 

Meelis Ots Meelis Ots
juht, professor, dr (pm)
Kreutzwaldi 46
51006 Tartu
Tel: 731 3474,
Faks: 731 3477
meelis.ots@emu.ee
CV ETISes
Andres Olt Sööda ja ainevahetuse uurimise labor
juhataja mag (pm) Andres Olt
Kreutzwaldi 46
51006 Tartu
Tel: 731 3478
Faks: 731 3477
e-post: andres.olt@emu.ee
Merike Henno Piima kvaliteedi uurimise labor
juhataja dr (pm) Merike Henno
Kreutzwaldi 48
51006 Tartu
Tel: 731 3471
Faks: 731 3477
e-post: merike.henno@emu.ee