Vesiviljeluse õppetool (VL VI)

In English

Vesiviljeluse õppetool on ainus oma valdkonna kompetentsikeskus Eestis, kus õpetame üliõpilasi ning juhendame kraadiõppureid nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe tasemel. Lisaks viime läbi alus- ja rakendusuuringuid kalade ja vähkide geneetika, haiguste, vesiviljelustehnoloogiate ja kalavarude taastootmise valdkonnas. Meie eesmärk on teha kõrgel tasemel teadustööd, koolitada teaduspõhiselt hea haridusega spetsialiste ning teha koostööd ettevõtetega teadustulemuste rakendamiseks. Meil on kaasaegse sisustusega teaduslaborid kalade ja vähkide geneetilisteks uuringuteks ning patogeenide molekulaargeneetiliseks diagnostikaks, samuti katseloomade kasvatamise ja kasutamise keskusena tunnustatud vesiviljeluse katsebaas, mis valmis 2020. aastal.


 

Õppetooli ajaloost

1964. aastal loodi Eesti loomakasvatuse ja veterinaaria teadusliku uurimise instituudi (ELVI) juurde kalakasvatuse osakond. Kalakasvatuse katsejaam rajati aastatel 1971-1978 Ilmatsallu (10 km Tartust), mis 1993. aastal erastati ning ELVI koos kalakasvatuse osakonnaga liideti Eesti Põllumajandusülikooliga. 2005. aastal muudeti ülikooli nimi Eesti Maaülikooliks ning kalakasvatuse osakond lülitati veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi koosseisu. 2014. aastal nimetati osakond ümber vesiviljeluse osakonnaks ning 2017. aasta 1. septembrist moodustati selle baasil vesiviljeluse õppetool, mille juhiks valiti professor Riho Gross.

KONTAKT:
Kreutzwaldi 46A
51006 Tartu
Üldtelefon: 731 3481
Õppetooli juht, professor Riho Gross: 731 3489

Leiad meid siit: https://goo.gl/maps/9bQtxPWKvqHH4BkD7