Tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool (VL TN)

In English

TÕUARETUSE JA BIOTEHNOLOOGIA ÕPPETOOL

Fr. R. Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu,
tel 731 3467, fax 742 2344,
Kreutzwaldi 1, 51006 Tartu,
tel 731 3423

Tõuaretuse alast õppe– ja teadustööd viiakse läbi alates Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) asutamisest 1951. a, kui zootehnika teaduskonnas loodi põllumajandusloomade aretuse kateeder (hilisemad nimed: aretusõpetuse kateeder, aretusõpetuse ja veisekasvatuse kateeder, aretusõpetuse ja veisekasvatuse õppetool). Tõuaretuse praktilisema korraldamisega, sh põllumajandusloomade jõudluskontrolliga tegeleti 1947. a asutatud Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi (ELVI) aretusosakonnas. 1964. a asutati ELVI aretusosakonna juurde immunogeneetika labor. 1994. a liideti ELVI EPMÜ-ga ning liideti ka mõlema institutsiooni aretusega tegelevad üksused Eesti Põllumajandusülikooli (EPMÜ) Loomakasvatusinstituudi aretusosakonnaks.

Sigimisbioloogia osakonna ajalugu algas 1956. a, kui Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi alluvuses olevas Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudis (ELVI) loodi põllumajandusministri käskkirjaga 7 allüksust, sh põllumajandusloomade kunstliku seemenduse laboratoorium. Aegade jooksul olid sellel erinevad funktsioonid ja ka mõnevõrra erinevad nimetused. Alates 1980. a on struktuuriüksuse nimeks olnud sigimisbioloogia osakond. ELVI liitmisel EPMÜ-ga 1994. a viidi sigimisbioloogia osakond veterinaaria- teaduskonna koosseisu.

1. septembril 2017. a liideti loomageneetika ja tõuaretuse ning sigimisbioloogia osakonnad ja nende baasil moodustati tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool (VLTN).

Tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool on ainus oma valdkonna kompetentsikeskus Eestis, kus õpetatakse üliõpilasi ning juhendatakse kraadiõppureid nii bakalaureuse-, magistri-, integreeritud õppe kui doktoriõppe tasemel. Lisaks tehakse alus- ja rakendusuuringud põllumajandusloomade tõuaretuse ja loomageneetiliste ressursside säilitamise, loomageneetika, genoomika, transgeense tehnoloogia, loomade sigimise ja sigimishäirete ning sigimise biotehnoloogia valdkonnas.