Kliinilise veterinaarmeditsiini õppetool (VL KM)

In English

Kliinilise veterinaarmeditsiini õppetool on veterinaarmeditsiini kliinilise õppe ja teaduse keskuseks Eestis. Õppetool vastutab erinevate loomaliikide kliinilise meditsiini arengu eest. Õppetooli akadeemiline personal omab rahvusvahelist kompetentsust koduloomade kliinilises immunoloogias, sisehaigustes, karjatervises, sünnitusabis ja günekoloogias, kirurgias, anestesioloogias, farmakoloogias ning ka metsloomade ja eksootiliste loomade meditsiinis. Akadeemilised töötajad osalevad veterinaarmeditsiini- ja toiduteaduse doktorantide juhendamises, viivad läbi täiendkoolitusi loomaarstidele, annavad eksperthinnanguid ning konsulteerivad kolleege nii Eestis kui ka välismaal. Õppetool teostab koostööd ka humaanmeditsiini asutustega mitmetes ühisvaldkondades.

Õppetooli tuumikuks on kolm loomakliinikut: väikelooma-, produktiivlooma- ja hobusekliinik. Loomakliinikud on õppetöö läbiviimise ja praktika kohaks, teadusliku uurimistöö ning kliinilisi aineid õpetava personali töö baasiks. Väikeloomakliinik pakub ka üheaastase diplomijärgse täiendõppeprogrammi läbimise võimalust, mis lubab noorele loomaarstile saada nii täiendavat teoreetilist kui praktilist kogemust töötades koos erinevate veterinaarmeditsiini valdkondade spetsialistidega. Loomakliinikute loomaarstid teostavad kõrgtasemel kliinilis-laboratoorset ja kujutavat diagnostikat, pehmete kudede ja ortopeedilist kirurgiat ning hambaprobleemide, silma- ja naha- ning sisehaiguste ravi,  neuroloogiliste probleemide diagnostikat ja ravi. Väikeloomakliiniku intensiivravi osakond osutab erakorralise meditsiini teenust ööpäevaringselt. Hobusekliiniku ja produktiivloomakliiniku loomaarstid teostavad ka väljasõite haigete patsientide juurde.

Õppetooli teadustöö praegused ning jätkuvad põhisuunad on koduloomade patogeensete mikroobide antibiootikumiresistentsuse monitooring, põletikulised protsessid loomaorganismis, veise karjatervishoid, veiste reproduktiivfüsioloogia ja –haigused, väikeloomade parasitaarhaigused, väikeloomade jäsemehaigused ning metsloomade anestesioloogia. Õppetoolis hinnatakse kõrgelt koostööd kolleegidega nii Eestis kui ka paljudes teistes välisriikides.