Toiduhügieeni ja -ohutuse üksus

Alates 01.01.2022 kuulub Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool
Veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli
koosseisu uue nimetusega Toiduhügieeni ja -ohutuse üksus.

In English

Toiduhügieeni ja –ohutuse üksus

Fr. R. Kreutzwaldi 56/3

51006, Tartu

731 3433

Toiduhügieeni ja -ohutuse üksus on toiduhügieeni valdkonna kompetentsikeskus Eestis. Üksus vastutab valdkonna teadusuuringute ja õpetamise kvaliteedi, konkurentsivõime ja edendamise eest.

Meie rakendusuuringute põhifookuses on

• mikrobioloogiline toiduohutus, eelkõige rahvatervisele olulised toidutekkelised patogeenid (nt Campylobacter spp., Salmonella enterica, Listeria monocytogenes), sealhulgas molekulaarne epidemioloogia ja AMR-i uuringud ning seonduv koostöö humaanmeditsiiniga.

• toidu keemiline ohutus - nitritite, nitraatide, akrüülamiidi ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus teatud toiduainetes ning nende toidust saadavuse hindamine.

Alusuuringud on keskendunud loomse päritoluga toidu riknemisega seotud autolüütiliste, mikroobsete ja oksüdatiivsete protsesside intensiivsuse ja mehhanismide integreeritud uurimisele, et neid protsesse kontrollida. Sel eesmärgil uuritakse erinevate looduslike bioaktiivsete ainete pärssivat ja/või soodustavat mõju nendele protsessidele ainete segudes või eraldi. Sobivate taimede nimekirja saamiseks uuritakse LC-MS/MS abil erinevate toidu- ja ravimtaimede keemilist koostist.

Õppetegevused hõlmavad laia toiduhügieeni ja -ohutuse valdkonda, sealhulgas järgmisi valdkondi ja märksõnu: toidu- ja keskkonnahügieen; toiduohutus; veterinaarne rahvatervis; Üks Tervis; keskkonna-, sööda- ja toidutoksikoloogia; lisa- ja saasteainete saadavuse hindamine, toidu kvaliteet; toidu värskus; toiduohutuse juhtimissüsteemid; ametlik toidukontroll; liha inspektsioon; tapaloomade heaolu; joogivee hügieen; toiduohutuse riskide hindamine; inimese toitumisõpetus. Koostöös Eesti Maaülikooli Avatud Ülikooliga viime läbi toiduhügieeni ja ‑ohutuse alaseid erinevaid täienduskursusi. Toidukäitlemise ettevõtetele ja riiklikele toiduohutuse institutsioonidele oleme koostatud arvukalt juhend- ja teabematerjale.