Akrediteerimine

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieenialase õppe akrediteerimise järelhindamine toimus 03.07.2007 – 05.07.2007, prof. Marcel Wanner, EAEVE president ja prof. Marc Vandevelde, EAEVE tippekspert. Otsus: esimese kategooria puudused toiduhügieenis on kõrvaldatud.

Haridus- ja Teadusministeerium, Kõrghariduse Hindamise Nõukogu, 24. aprilli 2008. a. otsus akrediteerida Eesti Maaülikooli õppekavad: Veterinaarmeditsiin; Toiduhügieen ja veterinaarkontroll.